UltimaForum

Skrypty [VX] - Walka w czasie rzeczywistym

Kable - Pon 02 Lis, 2009 12:43
Temat postu: Walka w czasie rzeczywistym

Ayene - Pon 02 Lis, 2009 14:02

Chwila testu i już błąd konwertowania GameActors na liczbę ;-) Skrypt zatem zawiera błędy... ale jak kto woli :-) Instrukcja w języku angielskim... hm przetłumaczyłam tylko nagłówek skryptu 'Requiem SBABS Standard Version'.

Spoiler:

Kod:
 By stworzyć przeciwnika, umieść poniższe komentarze w zdarzeniach na mapie.

# Enemy ID - Zmień ID na ID potwora widniejącego w bazie danych;
# Die Erase - Usuń przeciwnika, gdy został pokonany;
# Die Self Switch A - Włącza Self Switch A, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch B - Włącza Self Switch B, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch C - Włącza Self Switch C, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch D -Włącza Self Switch D, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch X - Włącza Switch X, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Variable X - Zwiększa Zmianną X o +1;
# Follow X - Zmień X na zasięg wzroku przeciwników.
# Kill With Weapon X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z broni X
# Kill With Skill X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z umiejętności X
# Kill With Item X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko przedmiotem X
# Divide EXP - Dzieli po równo zdobyte doświadczenie wszystkim członkom drużyny
# Object - Przeciwnik staje się obiektem 'nieśmiertelnym'.
# Puzzle - Przeciwnik może zostać zabity, ale bohaterowie za nim nie podążają. Ponadto nie wyświetlają się jego paski życia i magii.
# Boss - Pokazuje pasek życia bosa.

#------------------------------------------------------------------------------
# GŁÓWNA KONFIGURACJA
#------------------------------------------------------------------------------
module Requiem_SBABS
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA ATAKU:
# Przycisk ataku prawą ręką:
Right_Attack_Button = Input::Letters["A"]
# Przycisk ataku lewą ręką lub parowania tarczą:
Left_Attack_and_Shield_Button = Input::Letters["S"]
# Klawisze umiejętności:
Skill_Buttons = [Input::Numberkeys[1], Input::Numberkeys[2], Input::Numberkeys[3]]
# Klawisze przedmiotów:
Item_Buttons = [Input::Numberkeys[7], Input::Numberkeys[8], Input::Numberkeys[9]]
# Tekst wyświetlany po przyporządkowaniu przycisku do umiejętności lub przedmiotu
Memorize_Text = "Przyporządkowany!"
# Opóźnienie ataku bohaterów (w klatkach animacji)
Hero_Attack_Time = 60
# Opóźnienie ataku przeciwników (w klatkach animacji)
Enemy_Attack_Time = 90
# Podział wielkości animacji na:
Animations_Divide_By = 3
# Używaj animacji broni? (true = tak / false = nie)
Use_Weapons_Animations = true
# Poruszanie w 8 kierunkach? (true = tak / false = nie)
Eight_Dir_Movement = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA SOJUSZNIKÓW:
# Użyj systemu sojuszników / członków drużyny? (true = tak / false = nie)
Use_Allies = true
# Pozwól na zmianę kolejności bohaterów w drużynie za pomocą przycisku? (true = tak / false = nie)
Change_Group_Order = true
# Przycisk zmiany kolejności bohaterów w drużynie:
Change_Group_Order_Button = Input::Letters["G"]
# Zmień automatycznie kolejność drużyny po śmierci lidera? (true = tak / false = nie)
Next_if_Dead = true
# Jeśli członek drużyny ma ustawiony moduł obronny, nie zmieniaj mapy przy teleporcie? (true = tak / false = nie)
Defend_Dont_Transfer = true
# Promień widzenia sojuszników (członków drużyny):
Ally_Sight = 5
# Dziel zdobywane doświadczenie członków drużyny w równej proporcji? (true = tak / false = nie)
# Jeśli nie, tylko bohaterowie, którzy pokonają przeciwnika, zdobędą doświadczenie
Divide_EXP = false
# Grafika nieżywych bohaterów:
Dead_Graphic = {}
# Skopiuj: Dead_Graphics[A] = ["B",C] i zmień: A:ID Postaci, B:Grafika niezywego bohatera, C:Indeks grafiki
Dead_Graphic[1] = ["Deads",0]
Dead_Graphic[2] = ["Deads",1]
Dead_Graphic[3] = ["Deads",2]
Dead_Graphic[4] = ["Deads",3]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA BRONI ZASIĘGOWYCH:
# By stworzyć broń zasięgową, skopiuj: Distance_Weapons[A] = [B, C, D, E, F, G, H] i zmień:
# A:ID Broni, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie, G:Amunicja 1, H:Amunicja 2
Distance_Weapons = {}
Distance_Weapons[4] = ["$Arrow",0,6,5,45,22,23]

# KONFIGURACJA UMIEJĘTNOŚCI 'ZASIĘGOWYCH':
# By stworzyć umiejętność 'zasięgową', skopiuj: Distance_Skills[A] = [B, C, D, E, F] i zmień:
# A:ID Umiejętności , B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie
Distance_Skills = {}
Distance_Skills[59] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 120]
Distance_Skills[63] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 120]
Distance_Skills[67] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 120]
Distance_Skills[71] = ["Energy Ball", 2, 4, 5, 120]
Distance_Skills[73] = ["Energy Ball", 1, 4, 5, 120]
Distance_Skills[75] = ["Energy Ball", 4, 4, 5, 120]
Distance_Skills[77] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 120]
Distance_Skills[79] = ["Energy Ball", 5, 4, 5, 120]

# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW 'ZASIĘGOWYCH':
# By stworzyć przedmiot 'zasięgowy', skopiuj: Distance_Items[A] = [B, C, D, E, F] i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie
Distance_Items = {}
Distance_Items[15] = ["Energy Ball", 0, 5, 5, 60]
Distance_Items[17] = ["Energy Ball", 7, 5, 5, 60]
Distance_Items[19] = ["Energy Ball", 3, 5, 5, 60]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA WYBUCHOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:
# By stworzyć wybuchową umiejętność, skopiuj: Explode_Skills[A] = [B, C, D, E, F, G] i zmień:
# A:ID Umiejętności, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Siła rażenia (w jednostkach tilesetu), G:Opóźnienie
Explode_Skills = {}
Explode_Skills[64] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 3, 60]
Explode_Skills[81] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 3, 60]
Explode_Skills[82] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 5, 60]

# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH:
# By stworzyć wybuchowy przedmiot, skopiuj: Explode_Items[A] = [B, C, D, E, F, G] i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Siła rażenia (w jednostkach tilesetu), G:Opóźnienie
Explode_Items = {}
Explode_Items[16] = ["Energy Ball", 0, 4, 5, 3, 60]
Explode_Items[18] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 3, 60]
Explode_Items[20] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 3, 60]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA DŹWIĘKU UDERZENIA:
# By stworzyć odgłos uderzenia bronią, skopiuj: Weapon_Blow_SE[A] = ["B"] i zmień:
# A:ID Broni,  B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
# Można dodać zamienne dźwięki, np: Weapon_Blow_SE[A] = ["B","C","D"]
Weapon_Blow_SE = {}
Weapon_Blow_SE[4] = ["Blow7"]

# DŹWIĘK UŻYCIA UMIEJĘTNOŚCI:
# By stworzyć dźwięk umiejętności, skopiuj: Skill_Cast_SE[A] = "B" i zmień:
# A:ID Umiejętności, B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
Skill_Cast_SE = {}
Skill_Cast_SE[59] = "Fire1"
Skill_Cast_SE[63] = "Ice1"
Skill_Cast_SE[67] = "Thunder1"
Skill_Cast_SE[71] = "Water1"
Skill_Cast_SE[73] = "Earth1"
Skill_Cast_SE[75] = "Wind1"
Skill_Cast_SE[77] = "Saint7"
Skill_Cast_SE[79] = "Darkness4"
Skill_Cast_SE[81] = "Explosion1"
Skill_Cast_SE[82] = "Explosion1"

# DŹWIĘK UŻYCIA PRZEDMIOTU:
# By stworzyć dźwięk przedmiotu, skopiuj: Item_Cast_SE[A] = "B" i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
Item_Cast_SE = {}
Item_Cast_SE[15] = "Fire1"
Item_Cast_SE[16] = "Fire1"
Item_Cast_SE[17] = "Ice1"
Item_Cast_SE[18] = "Ice1"
Item_Cast_SE[19] = "Thunder1"
Item_Cast_SE[20] = "Thunder1"
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA TARCZY:
# Używaj tarczy? (trus = tak / false = nie)
Use_Shields = true
# Szansa obrony (in %)
Defense_Rate = 75
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA AWANSU NA WYŻSZY POZIOM:
# ID Animacji
LevelUp_Animation = 40
# Regeneracja HP i MP przy każdym awansie na poziom? (true = tak / false = nie)
Restaure_When_UpLevel = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA PRZECIWNIKÓW:
# Skopiuj: Enemy_animations[A] = [B, C, D] i zmień:
# A:ID Przeciwnika, B:Animacja ataku przeciwnika, C:Animacja, gdy przeciwnik ginie, D:Dźwięk, gdy przeciwnik ginie.
Enemy_animations = {}
Enemy_animations[0] = [0,0,""]
# Pokaż paski żywotności przeciwników? (true = tak / false = nie)
Show_Enemies_HP_Bars = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW ZA POKONANIE POTWORA:
# Ikona złota:
Gold_Drop_Graphic = 147
# Szansa na otrzymanie złota (in %)
Gold_Drop_Rate = 75
# Czas po jakim przedmiot znika:
Drop_Duration_Time = 450
# Dźwięk, gdy złoto wypada z potwora:
Drop_Money_SE = "DropMoney"
# Dźwięk, gdy przedmiot wypada z potwora:
Drop_Item_SE = "DropItem"
# Dźwięk, gdy bohater zdobywa przedmiot lub złoto:
Get_Reward_SE = "GetReward"
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA STATUSU:
# By przyporządkować animację do kontentego stanu skopiuj: States_Animation[A] = [B] i zmień:
# A:ID Stanu, B:ID Animacji
States_Animation = {}
States_Animation[2] = 50
States_Animation[3] = 51
States_Animation[4] = 52
States_Animation[5] = 53
States_Animation[6] = 54
States_Animation[7] = 55
# Status sprawiający, że bohater nie może się poruszyć
States_Freeze = [5,7]
#Status sprawiający, że bohater porusza się wolniej
States_Slower = [6,8]
# Status sprawiający, że bohater porusza się szybciej
States_Faster = []
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA KOMBO:
# Użyj kombo? (true = tak / false = nie)
Combo_Damage = true
# Ilość ciosów by wyszło kombo:
Combo_Hits = 5
# Wielkość obrażeń w kombo (in %)
Combo_Percent = 75
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA OBRAŻEŃ:
Damage_Properties = []
Damage_Properties[1] = "Georgia" # Czcionka (obrażenia)
Damage_Properties[2] = 22 # Rozmiar czcionki (obrażenia)
Damage_Properties[3] = false # Pogrubienie? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[4] = true # Kursywa? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[5] = "Krytyk" # Tekst ciosu krytycznego
Damage_Properties[6] = "Pudło" # Tekst ataku chybionego

Damage_Properties[7] = "Cios" # Tekst ilości uderzeń
Damage_Properties[8] = "Times New Roman" # Rodzaj czcionki
Damage_Properties[9] = 26 # Rozmiar czcionki
Damage_Properties[10] = true # Pogrubienie? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[11] = true # Kursywa? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[12] = "Kombo" # Tekst komba

Damage_Properties[13] = Color.new(255,255,255) # Kolor obrażeń
Damage_Properties[14] = Color.new(125,200,115) # Kolor leczenia
Damage_Properties[15] = Color.new(255,255,128) # Kolor uderzenia krytycznego
Damage_Properties[16] = Color.new(245,150,120) # Kolor kombo
Damage_Properties[17] = Color.new(210,160,210) # Kolor ciosów

Damage_Properties[18] = "Obrona" # tekst obrony

Damage_Properties[19] = "Awans" # tekst awansu na wyższy poziom


Greed - Sob 21 Lis, 2009 15:05

Czy ktoś używający tego skryptu jest mi w stanie powiedzieć: czy jakiekolwiek znaczenie podczas walki w trybie rzeczywistym ma "Agility"?
PaKiTos - Sob 21 Lis, 2009 16:19

Prawdopodobnie moc czarów
kerpl - Nie 13 Gru, 2009 21:20

mam pytanie jak umieścić potwora na mapie by działał ten skrypt bo jeśli robie new events i battle procesing ot przenosi mnie do walki turowej
Ayene - Nie 13 Gru, 2009 21:39

Nie działa Tobie, gdyż specyfikację potwora ustawia się dzięki komentarzom w zdarzeniach. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Spoiler:

By stworzyć przeciwnika, umieść poniższe komentarze w zdarzeniach na mapie.

# Enemy ID - Zmień ID na ID potwora widniejącego w bazie danych;
# Die Erase - Usuń przeciwnika, gdy został pokonany;
# Die Self Switch A - Włącza Self Switch A, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch B - Włącza Self Switch B, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch C - Włącza Self Switch C, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch D -Włącza Self Switch D, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch X - Włącza Switch X, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Variable X - Zwiększa Zmianną X o +1;
# Follow X - Zmień X na zasięg wzroku przeciwników.
# Kill With Weapon X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z broni X
# Kill With Skill X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z umiejętności X
# Kill With Item X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko przedmiotem X
# Divide EXP - Dzieli po równo zdobyte doświadczenie wszystkim członkom drużyny
# Object - Przeciwnik staje się obiektem 'nieśmiertelnym'.
# Puzzle - Przeciwnik może zostać zabity, ale bohaterowie za nim nie podążają. Ponadto nie wyświetlają się jego paski życia i magii.
# Boss - Pokazuje pasek życia bosa.


Najlepiej jednak będzie, jak podejrzysz zdarzenia w demie, np. szkielety z pierwszej planszy mają komentarze:
- Enemy 1
- Follow 2
- Die Self Switch A

Squall - Wto 15 Gru, 2009 16:38

Ten skrypt psuje klimat RPG moim zdaniem...nędzna siekanka i ciągle wciskanie jednego przycisku...
t84un - Wto 15 Gru, 2009 16:46

Aaa... już się sam domyśliłem xD

[ Dodano: Wto 15 Gru, 2009 16:47 ]
Squall napisał/a:
Ten skrypt psuje klimat RPG moim zdaniem...nędzna siekanka i ciągle wciskanie jednego przycisku...


Ale niektóre osoby (jak mój przyjaciel) lubią biegać z toporem i siekać. Robię dla niego grę i specjalnie mu montuję ten skrypt, żeby sobie posiekał potworki.

kerpl - Sro 16 Gru, 2009 13:52

Ayene napisał/a:
Nie działa Tobie, gdyż specyfikację potwora ustawia się dzięki komentarzom w zdarzeniach. Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

Spoiler:

By stworzyć przeciwnika, umieść poniższe komentarze w zdarzeniach na mapie.

# Enemy ID - Zmień ID na ID potwora widniejącego w bazie danych;
# Die Erase - Usuń przeciwnika, gdy został pokonany;
# Die Self Switch A - Włącza Self Switch A, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch B - Włącza Self Switch B, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch C - Włącza Self Switch C, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch D -Włącza Self Switch D, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch X - Włącza Switch X, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Variable X - Zwiększa Zmianną X o +1;
# Follow X - Zmień X na zasięg wzroku przeciwników.
# Kill With Weapon X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z broni X
# Kill With Skill X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z umiejętności X
# Kill With Item X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko przedmiotem X
# Divide EXP - Dzieli po równo zdobyte doświadczenie wszystkim członkom drużyny
# Object - Przeciwnik staje się obiektem 'nieśmiertelnym'.
# Puzzle - Przeciwnik może zostać zabity, ale bohaterowie za nim nie podążają. Ponadto nie wyświetlają się jego paski życia i magii.
# Boss - Pokazuje pasek życia bosa.


Najlepiej jednak będzie, jak podejrzysz zdarzenia w demie, np. szkielety z pierwszej planszy mają komentarze:
- Enemy 1
- Follow 2
- Die Self Switch AOk wszytko pięknie a jak zmienić siłe ataku i wogóle tego potworkaI pytanie nr 2 jak przy tym skrypcie używać czarów??

Ayene - Sro 16 Gru, 2009 16:26

Przecież wszystko jest wyjaśnione w skrypcie :-/
Statystyki potworów zmieniasz w bazie danych w zakładce 'Enemies' / 'Potwory'

Aby użyć czaru musisz spełni trzy warunki:
1. Postać musi mieć daną umiejętność, np. Fire
2. Podczas gry trzeba wejść do menu i w umiejętnościach przyporządkować którąś do wybranego przycisku: 1, 2 lub 3 na klawiaturze, czyli podświetlić Fire i wcisnąć 1, wtedy wyświetli się komunikat, że umiejętność zapamiętano.
3. Na mapie wcisnąć przycisk, do którego przyporządkowano umiejętność.

milosz161 - Wto 23 Lut, 2010 18:51

jak zmienic w walce czasie rzeczywistym staty potworkoe ??
Ayene - Wto 23 Lut, 2010 21:25

milosz161, tak samo jak w normalnym systemie walki. Wchodzisz do Bazy Danych i edytujesz zakładkę 'Enemies' / 'Potwory'.
andzio - Sro 03 Mar, 2010 14:22

Dobra wszystko ok tak jak powinno ale jak wchodzę na jedną mapę to wyskakuje błąd game.exe i dlaczego czy to może być dlatego że mapka jest za duża?
Ayene - Sro 03 Mar, 2010 14:43

Jaki błąd? Jakiej jest treści?
andzio - Sro 03 Mar, 2010 14:59

To znany błąd nie wysyłaj a więc nastąpił problem z aplikacjom game.exe więc zostanie ona zamknięta...I resztę pewnie wiecie a i to nie przez wielkość mapki bo zrobiłem mniejszą i też wyskakuje, proszę o szybka pomoc.

[ Dodano: Sro 03 Mar, 2010 15:05 ]
Ej teraz mam tak z każdym teleportem! Dobra narazie zajmę się innym projektem...
do czasu rozwiązania problemu...

Agumon - Sob 20 Mar, 2010 14:13

Ej ja mam pytanko bo jak wsadzam ten skrypt to on mi chodzi w 8 kierunkach.. Ale ja tak nie chce... Da się to jakoś usunąć???
Ayene - Sob 20 Mar, 2010 14:59

Wystarczy, że w skrypcie 'Requiem SBABS Standard' zmienisz:
Kod:
Eight_Dir_Movement = true

z true na false

Agumon - Sob 20 Mar, 2010 15:12

Dzięki wielkie xD

[ Dodano: Sob 20 Mar, 2010 20:12 ]
Jeszcze jedne pytanko... Bo od kiedy dodałem ten skrypt to jak robię "rozpocznij walkę z ......."i "przegrana nie kończy gry" to i tak mi ją kończy... Dlaczego???

Ayene - Nie 21 Mar, 2010 17:41

Wejdź w klasę "Scene_Battle" i znajdź:
Kod:
$game_troop.clear

i po tym dodaj:
Kod:
      for i in 0...$game_party.members.size
        $game_party.members[i].hp += 1
      end

Agumon - Pon 22 Mar, 2010 15:11

Ayene, dzięki wielkie...

[ Dodano: Wto 23 Mar, 2010 07:48 ]
Ayene, i znowu problem... Bo jak wygram z bossem a mam tam jeszcze 200 HP to mi od razu zmienia na 1 HP..

Ayene - Czw 25 Mar, 2010 10:33

Agumon, zmień jeszcze raz skrypt z wcześniejszego posta, czyli zmień linijkę:
Kod:
$game_party.members[i].hp = +1

na
Kod:
$game_party.members[i].hp += 1

czeski błąd ;-)

Narfann - Sob 24 Kwi, 2010 10:45

A da się zrobić tak żeby ( jak mamy np. 2 bohaterów) 2 bohater jak idziemy w górę lub w dół nie chodził obok nas tylko za nami?
Nhadala - Nie 25 Kwi, 2010 12:05

Narfann,

Ten skrypt chyba to załatwi :
Gąsienica

Narfann - Nie 25 Kwi, 2010 12:47

Znowu błąd...
Teraz bohaterowie się klonują.... ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( ;-( :-( :-(

Czeliosss - Nie 25 Kwi, 2010 12:55

Usuń swoją gąsienice. Gdy masz oba skrypty to postacie się klonują. Musisz mieć te w skrypcie.
Pzdr.

cj2 - Wto 27 Kwi, 2010 11:33

Mam kłopot z skryptem.
Gdy włączam pisze że coś z linijką 1:
????? 'Walka na mapie' ? 1 ??? Syntax Error ????????
Wstawiam na początku znak # i wyświetla mi się:
????? 'Walka na mapie' ? 230 ??? Syntax Error ????????
Poprawiam linijkę 230 dodając spację i nadal to samo
Może coś źle zrobiłem? Ale nawet oryginalny skrypt mi nie działa.
Dane skryptów:
Hasło przy nowej grze
Szybkie wyświetlanie przedmiotów po ich zdobyciu
Ten skrypt

Oto mój przerobiony skrypt:
Spoiler:

Kod:
#By stworzyć przeciwnika, umieść poniższe komentarze w zdarzeniach na mapie.

# Enemy ID - Zmień ID na ID potwora widniejącego w bazie danych;
# Die Erase - Usuń przeciwnika, gdy został pokonany;
# Die Self Switch A - Włącza Self Switch A, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch B - Włącza Self Switch B, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch C - Włącza Self Switch C, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch D -Włącza Self Switch D, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch X - Włącza Switch X, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Variable X - Zwiększa Zmianną X o +1;
# Follow X - Zmień X na zasięg wzroku przeciwników.
# Kill With Weapon X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z broni X
# Kill With Skill X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko z umiejętności X
# Kill With Item X - Przeciwnik zginie zaatakowany tylko przedmiotem X
# Divide EXP - Dzieli po równo zdobyte doświadczenie wszystkim członkom drużyny
# Object - Przeciwnik staje się obiektem 'nieśmiertelnym'.
# Puzzle - Przeciwnik może zostać zabity, ale bohaterowie za nim nie podążają. Ponadto nie wyświetlają się jego paski życia i magii.
# Boss - Pokazuje pasek życia bosa.

#------------------------------------------------------------------------------
# GŁÓWNA KONFIGURACJA
#------------------------------------------------------------------------------
module Requiem_SBABS
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA ATAKU:
# Przycisk ataku prawą ręką:
Right_Attack_Button = Input::Letters["A"]
# Przycisk ataku lewą ręką lub parowania tarczą:
Left_Attack_and_Shield_Button = Input::Letters["S"]
# Klawisze umiejętności:
Skill_Buttons = [Input::Numberkeys[1], Input::Numberkeys[2], Input::Numberkeys[3]]
# Klawisze przedmiotów:
Item_Buttons = [Input::Numberkeys[7], Input::Numberkeys[8], Input::Numberkeys[9]]
# Tekst wyświetlany po przyporządkowaniu przycisku do umiejętności lub przedmiotu
Memorize_Text = "Przyporządkowany!"
# Opóźnienie ataku bohaterów (w klatkach animacji)
Hero_Attack_Time = 60
# Opóźnienie ataku przeciwników (w klatkach animacji)
Enemy_Attack_Time = 90
# Podział wielkości animacji na:
Animations_Divide_By = 3
# Używaj animacji broni? (true = tak / false = nie)
Use_Weapons_Animations = true
# Poruszanie w 8 kierunkach? (true = tak / false = nie)
Eight_Dir_Movement = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA SOJUSZNIKÓW:
# Użyj systemu sojuszników / członków drużyny? (true = tak / false = nie)
Use_Allies = true
# Pozwól na zmianę kolejności bohaterów w drużynie za pomocą przycisku? (true = tak / false = nie)
Change_Group_Order = true
# Przycisk zmiany kolejności bohaterów w drużynie:
Change_Group_Order_Button = Input::Letters["G"]
# Zmień automatycznie kolejność drużyny po śmierci lidera? (true = tak / false = nie)
Next_if_Dead = true
# Jeśli członek drużyny ma ustawiony moduł obronny, nie zmieniaj mapy przy teleporcie? (true = tak / false = nie)
Defend_Dont_Transfer = true
# Promień widzenia sojuszników (członków drużyny):
Ally_Sight = 5
# Dziel zdobywane doświadczenie członków drużyny w równej proporcji? (true = tak / false = nie)
# Jeśli nie, tylko bohaterowie, którzy pokonają przeciwnika, zdobędą doświadczenie
Divide_EXP = false
# Grafika nieżywych bohaterów:
Dead_Graphic = {}
# Skopiuj: Dead_Graphics[A] = ["B",C] i zmień: A:ID Postaci, B:Grafika niezywego bohatera, C:Indeks grafiki
Dead_Graphic[1] = ["Deads",0]
Dead_Graphic[2] = ["Deads",1]
Dead_Graphic[3] = ["Deads",2]
Dead_Graphic[4] = ["Deads",3]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA BRONI ZASIĘGOWYCH:
# By stworzyć broń zasięgową, skopiuj: Distance_Weapons[A] = [B, C, D, E, F, G, H] i zmień:
# A:ID Broni, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie, G:Amunicja 1, H:Amunicja 2
Distance_Weapons = {}
Distance_Weapons[4] = ["$Arrow",0,6,5,45,22,23]

# KONFIGURACJA UMIEJĘTNOŚCI 'ZASIĘGOWYCH':
# By stworzyć umiejętność 'zasięgową', skopiuj: Distance_Skills[A] = [B, C, D, E, F] i zmień:
# A:ID Umiejętności , B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie
Distance_Skills = {}
Distance_Skills[59] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 120]
Distance_Skills[63] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 120]
Distance_Skills[67] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 120]
Distance_Skills[71] = ["Energy Ball", 2, 4, 5, 120]
Distance_Skills[73] = ["Energy Ball", 1, 4, 5, 120]
Distance_Skills[75] = ["Energy Ball", 4, 4, 5, 120]
Distance_Skills[77] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 120]
Distance_Skills[79] = ["Energy Ball", 5, 4, 5, 120]

# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW 'ZASIĘGOWYCH':
# By stworzyć przedmiot 'zasięgowy', skopiuj: Distance_Items[A] = [B, C, D, E, F] i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Opóźnienie
Distance_Items = {}
Distance_Items[15] = ["Energy Ball", 0, 5, 5, 60]
Distance_Items[17] = ["Energy Ball", 7, 5, 5, 60]
Distance_Items[19] = ["Energy Ball", 3, 5, 5, 60]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA WYBUCHOWYCH UMIEJĘTNOŚCI:
# By stworzyć wybuchową umiejętność, skopiuj: Explode_Skills[A] = [B, C, D, E, F, G] i zmień:
# A:ID Umiejętności, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Siła rażenia (w jednostkach tilesetu), G:Opóźnienie
Explode_Skills = {}
Explode_Skills[64] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 3, 60]
Explode_Skills[81] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 3, 60]
Explode_Skills[82] = ["Energy Ball", 6, 4, 5, 5, 60]

# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW WYBUCHOWYCH:
# By stworzyć wybuchowy przedmiot, skopiuj: Explode_Items[A] = [B, C, D, E, F, G] i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Char (Graphics/Characters), C:Char Index, D:Szybkość, E:Odległość, F:Siła rażenia (w jednostkach tilesetu), G:Opóźnienie
Explode_Items = {}
Explode_Items[16] = ["Energy Ball", 0, 4, 5, 3, 60]
Explode_Items[18] = ["Energy Ball", 7, 4, 5, 3, 60]
Explode_Items[20] = ["Energy Ball", 3, 4, 5, 3, 60]
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA DŹWIĘKU UDERZENIA:
# By stworzyć odgłos uderzenia bronią, skopiuj: Weapon_Blow_SE[A] = ["B"] i zmień:
# A:ID Broni,  B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
# Można dodać zamienne dźwięki, np: Weapon_Blow_SE[A] = ["B","C","D"]
Weapon_Blow_SE = {}
Weapon_Blow_SE[4] = ["Blow7"]

# DŹWIĘK UŻYCIA UMIEJĘTNOŚCI:
# By stworzyć dźwięk umiejętności, skopiuj: Skill_Cast_SE[A] = "B" i zmień:
# A:ID Umiejętności, B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
Skill_Cast_SE = {}
Skill_Cast_SE[59] = "Fire1"
Skill_Cast_SE[63] = "Ice1"
Skill_Cast_SE[67] = "Thunder1"
Skill_Cast_SE[71] = "Water1"
Skill_Cast_SE[73] = "Earth1"
Skill_Cast_SE[75] = "Wind1"
Skill_Cast_SE[77] = "Saint7"
Skill_Cast_SE[79] = "Darkness4"
Skill_Cast_SE[81] = "Explosion1"
Skill_Cast_SE[82] = "Explosion1"

# DŹWIĘK UŻYCIA PRZEDMIOTU:
# By stworzyć dźwięk przedmiotu, skopiuj: Item_Cast_SE[A] = "B" i zmień:
# A:ID Przedmiotu, B:Nazwa dźwięku w folderze Audio/SE
Item_Cast_SE = {}
Item_Cast_SE[15] = "Fire1"
Item_Cast_SE[16] = "Fire1"
Item_Cast_SE[17] = "Ice1"
Item_Cast_SE[18] = "Ice1"
Item_Cast_SE[19] = "Thunder1"
Item_Cast_SE[20] = "Thunder1"
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA TARCZY:
# Używaj tarczy? (trus = tak / false = nie)
Use_Shields = true
# Szansa obrony (in %)
Defense_Rate = 75
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA AWANSU NA WYŻSZY POZIOM:
# ID Animacji
LevelUp_Animation = 40
# Regeneracja HP i MP przy każdym awansie na poziom? (true = tak / false = nie)
Restaure_When_UpLevel = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA PRZECIWNIKÓW:
# Skopiuj: Enemy_animations[A] = [B, C, D] i zmień:
# A:ID Przeciwnika, B:Animacja ataku przeciwnika, C:Animacja, gdy przeciwnik ginie, D:Dźwięk, gdy przeciwnik ginie.
Enemy_animations = {}
Enemy_animations[0] = [0,0,""]
# Pokaż paski żywotności przeciwników? (true = tak / false = nie)
Show_Enemies_HP_Bars = true
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW ZA POKONANIE POTWORA:
# Ikona złota:
Gold_Drop_Graphic = 147
# Szansa na otrzymanie złota (in %)
Gold_Drop_Rate = 75
# Czas po jakim przedmiot znika:
Drop_Duration_Time = 450
# Dźwięk, gdy złoto wypada z potwora:
Drop_Money_SE = "DropMoney"
# Dźwięk, gdy przedmiot wypada z potwora:
Drop_Item_SE = "DropItem"
# Dźwięk, gdy bohater zdobywa przedmiot lub złoto:
Get_Reward_SE = "GetReward"
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA STATUSU:
# By przyporządkować animację do kontentego stanu skopiuj: States_Animation[A] = [B] i zmień:
# A:ID Stanu, B:ID Animacji
States_Animation = {}
States_Animation[2] = 50
States_Animation[3] = 51
States_Animation[4] = 52
States_Animation[5] = 53
States_Animation[6] = 54
States_Animation[7] = 55
# Status sprawiający, że bohater nie może się poruszyć
States_Freeze = [5,7]
#Status sprawiający, że bohater porusza się wolniej
States_Slower = [6,8]
# Status sprawiający, że bohater porusza się szybciej
States_Faster = []
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA KOMBO:
# Użyj kombo? (true = tak / false = nie)
Combo_Damage = true
# Ilość ciosów by wyszło kombo:
Combo_Hits = 5
# Wielkość obrażeń w kombo (in %)
Combo_Percent = 75
#------------------------------------------------------------------------------
# KONFIGURACJA OBRAŻEŃ:
Damage_Properties = []
Damage_Properties[1] = "Georgia" # Czcionka (obrażenia)
Damage_Properties[2] = 22 # Rozmiar czcionki (obrażenia)
Damage_Properties[3] = false # Pogrubienie? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[4] = true # Kursywa? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[5] = "Krytyk" # Tekst ciosu krytycznego
Damage_Properties[6] = "Pudło" # Tekst ataku chybionego

Damage_Properties[7] = "Cios" # Tekst ilości uderzeń
Damage_Properties[8] = "Times New Roman" # Rodzaj czcionki
Damage_Properties[9] = 26 # Rozmiar czcionki
Damage_Properties[10] = true # Pogrubienie? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[11] = true # Kursywa? (true = tak / false = nie)
Damage_Properties[12] = "Kombo" # Tekst komba

Damage_Properties[13] = Color.new(255,255,255) # Kolor obrażeń
Damage_Properties[14] = Color.new(125,200,115) # Kolor leczenia
Damage_Properties[15] = Color.new(255,255,128) # Kolor uderzenia krytycznego
Damage_Properties[16] = Color.new(245,150,120) # Kolor kombo
Damage_Properties[17] = Color.new(210,160,210) # Kolor ciosów

Damage_Properties[18] = "Obrona" # tekst obrony

Damage_Properties[19] = "Awans"  # tekst awansu na wyższy poziom


Ayene - Wto 27 Kwi, 2010 12:19

jajco2, przecież to nie jest cały skrypt... wkleiłeś tylko tłumaczenie. Musisz pobrać paczkę z załącznika (pierwszy post) i wszystkie skrypty z niego przenieść do swojego projektu.
cj2 - Sro 28 Kwi, 2010 13:11

A dzięki!
Mam paczkę ale o tym nie wiedziałem. Jeszcze raz dzięki

kierpus3 - Czw 29 Kwi, 2010 12:25

Pomocy Bo jak włanczam projekt to wyskakuje mi cos takiegego:

[IMG=http://img13.imagesh...5886.png][/IMG]


Zauważylem ze mam ciągle klopoty :?: :!: :?: :!: :-P

cj2 - Czw 29 Kwi, 2010 12:28

I jeszcze jedno. To od Ayene nie działa z tym początkowym.
Jak to zrobić?
Wkleić do początkowego? Jeśli tak to poproszę o kompletny skrypt


Do kierpus podmień biblioteki.
Otwórz ustawienia ( w folderze z grą ) i zmień na wersje własną.
Więcej nie powiem, poproś Ayene

Zrobiłem filmik. Jeśli jesteś kumaty to zrozumiesz
Youtube

Ayene - Czw 29 Kwi, 2010 13:05


cj2 - Czw 29 Kwi, 2010 13:31

W skrypcie są błędy w tłumaczeniu ale sobie poradzę
Przykład:
Kod:
Szansa obrony (in %)

CreeperCrisis - Pią 07 Maj, 2010 13:54

Dziwne, a u mnie nie ma żadnego problemu. :mrgreen: Te demo znalazłem również na forum: rmrk.net, ale tu jest język polski i brak błędów. :mrgreen:
neooox9 - Sob 08 Maj, 2010 08:30

Jak włanczam gre(z tym skryptem) to mi wyskakuje ????94?????Syntax error????
pomózcie plis

Lartarin - Sob 08 Maj, 2010 08:43

neooox9, a wklejasz wszystkie skrypty z dema (pierwszy post), czy wkleiłeś tylko ten, który Ayene podała u góry. Ogólnie by działało musisz przekopiować do swojej gry wszystkie skrypty z dema.
Asantos - Pon 24 Maj, 2010 19:32

Witam. Zafascynował mnie dopiero teraz ten skrypt i mam nieco trudniejsze pytanie. Czy jest możliwość ustawienia różnej szybkości dla różnych broni? Przykładowo:
miecz - czas: 60 klatek
łuk - czas: 25 klatek
itp. itd. etc.

EDIT:
Oraz jak powstają animację przedmiotów i czy można dodać własne? Chodzi mi głównie o wymachiwanie mieczem i tarczą.

Pozdrawiam.

Malian - Czw 27 Maj, 2010 19:58

Jezeli umiesz troche pisac skrypty to mozesz napisac w RUBY czekaj <iles czasu>.

Tak jak w zdarzeniu:
Warunek (wypisujesz wszystkie bronie, ktore masz w grze)
Pokombinuj cos gdy zada juz cios
Czekaj <ile chcesz czasu>

Ew. poruwnaj te skrypty w ktorych po okreslionym czasie moze zadac cios.

Asantos - Pią 28 Maj, 2010 15:20

niestety w RGSS nie jestem nawet zielony :)
Ayene - Pią 28 Maj, 2010 16:46

Asantos, ale chodzi Tobie o przerwę między ciosami, czy o to, że np. mieczem długim typowym będzie się dłużej zamachiwał niż sztyletem? Jeśli to drugie to w animacji będą widoczne przeskoki, gdyż broń ma tylko 3 kąty położenia.
Asantos - Pią 28 Maj, 2010 18:17

Chodzi mi o przerwy pomiędzy atakami, że sztyletem będzię się więcej razy w ciągu minuty atakować niż toporem.

Ale w przybytku wolnego czasu możesz mi jeszcze opisać to, co masz na myśli? O długości zamachu.

PS. I przy okazji jeszcze o tych animacjach - jak się tworzą.

Ayene - Pią 28 Maj, 2010 20:19

Wejdź w skrypt "Requiem SBABS Standard" i wstaw na górze:
Spoiler:

Kod:
Hero_Weapon_Attack_Time = {# ID broni => opóźnienie broni
                    0 => 60,  # domyślne
                    1 => 60,
                    2 => 20,
                    3 => 20
                    }


Powyższy fragment to konfiguracja. Mam nadzieję, że rozumiesz o co chodzi.

Następnie znajdź trzy razy:
Kod:
self.weapon1_attack_time = Requiem_SBABS::Hero_Attack_Time

i zamień na:
Kod:
if Requiem_SBABS::Hero_Weapon_Attack_Time.include?(@attack_weapon)
self.weapon1_attack_time = Requiem_SBABS::Hero_Weapon_Attack_Time[@attack_weapon]
else
self.weapon1_attack_time = Requiem_SBABS::Hero_Weapon_Attack_Time[0]
end


I o co Ci chodzi z tymi przedmiotami? :->

Asantos - Pią 28 Maj, 2010 20:48

Fiuuu... trzy razy powiadasz? Znalazłem tylko jedno, ale i tak działa :).

A pozostałe 2 sprawy - to o czym mówiłaś - długość zamachu, jak to ustawić? Jeśli zbyt skomplikowane to nie musisz pisać.

Drugie to pytanie, skąd się biorą animację broni, czy skrypt sam je tworzy?

Ayene - Pią 28 Maj, 2010 20:57

Animacje broni tworzy skrypt. Nakłada na bohatera ikonę broni i odpowiednio ją układa pod kątem (4 klatki animacji).

Długość zamachu :arrow: nieopłacalne i skomplikowane ;-)

Asantos - Sob 29 Maj, 2010 07:43

Czyli wszystko już jasne :)
Wielkie dzięki za pomoc.

Sprocik - Pią 04 Cze, 2010 17:44

Mam pytanko a mianowicie czy da się ustalić z tych potworów co sie zabija na mapie jakąś szanse ,ze wypadnie na przykład miecz czy coś innego a nie tylko pieniądze.

Wiem ,ze się da w evence na koniec dać: zmiana broni:[broń]+1 ale mi chodzi by ona wypadła na podłogę chyba ,ze jest taki skrypt po bym poprosił

CreeperCrisis - Pią 04 Cze, 2010 18:25

można: wejdź w ENEMIES tam jest DROP ITEM:
-ustawiasz tam przedmiot np. miecz i szanse w ułamkach w zakładce PROBABILITY

EDIT: te dwie linijki DROP ITEM znajdują się pod okienkiem wstawiania grafiki potwora.

Pomogłem? Dasz pomógł? - Czy ja ciąglę muszę upominać, że nie wolno tak pisać? //Asantos

mwax - Pon 28 Cze, 2010 12:06
Temat postu: Re: Walka w czasie rzeczywistym
No może troche późno ... ale odświeżę temat nie mogę odtworzyć projektu tego dema a chciałem trochę podpatrzeć z niego odrazu wyskakuje mi "projekt był robiony w starszej wersji markera i może zostać nieodtworzony
CreeperCrisis - Pon 28 Cze, 2010 12:09

Kłania się temat:
http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=2583 :-)

Sprocik - Pon 28 Cze, 2010 17:11

Witam ponownie

a dał by mi ktoś lub powiedział gdzie mogę to znaleźć by samemu po ustawiał co poniektóre rzeczy sterowanie ikony pieniędzy itp. itd.

Asantos - Pon 28 Cze, 2010 20:20

Sprocik,

Sterowanie w konfiguracji, tylko literki zmieniasz:
Kod:
# KONFIGURACJA ATAKU:
# Przycisk ataku prawą ręką:
Right_Attack_Button = Input::Letters["A"]
# Przycisk ataku lewą ręką lub parowania tarczą:
Left_Attack_and_Shield_Button = Input::Letters["S"]
# Klawisze umiejętności:
Skill_Buttons = [Input::Numberkeys[1], Input::Numberkeys[2], Input::Numberkeys[3]]
# Klawisze przedmiotów:
Item_Buttons = [Input::Numberkeys[7], Input::Numberkeys[8], Input::Numberkeys[9]]


A ikony tutaj (tylko ikona złota, bo resztę to w bazie danych - linijka 181 bodajże):
Kod:
# KONFIGURACJA PRZEDMIOTÓW ZA POKONANIE POTWORA:
# Ikona złota:
Gold_Drop_Graphic = 147

Sprocik - Pon 28 Cze, 2010 20:47

o dzięki wielkie bo ja to w tych skryptach to słaby jestem.
a da się dać jeszcze jeden klawisz na skila czy itema, a jest cos takiego co liczy ikony
bo ja mam ikony z tych ikon http://img139.imageshack....99/iconset4.png

PS.Asantos jak dorosnę chce by taki jak ty :-)

Parunu - Sro 07 Lip, 2010 16:28

Przekopiowałem cały skrypt, wstawiam wroga, komentarze, wszystko działa :mrgreen: :mrgreen: . Ale nagle! Mój 1 potwór w projekcie po utracie całego życia, zmienia się w zielonego ducha, który wszędzie za mną łazi :shock: . Tu proszę o pomoc elitę- Ayene!

A tu screeny:
Spoiler:


Mój potwór:


Mój duch


Squall - Sro 07 Lip, 2010 17:19

A ja mam inne pytanie czy jest możliwość zrobienia lub czy jest do tego skryptu jakiś HUD który pokazuję na ekranie jakie czary i miksturki np. mam podporządkowane pod jakim przyciskiem? Bo tak głupio niby wszystko można sobie podpiąć pod przyciski ale można to zapomnieć... :-P
Parunu - Sro 07 Lip, 2010 17:24

Zrobić skrypt można :-P . Jeśli znasz ruby, możesz zrobić z grą dosłownie wszystko. A do tego skryptu chyba nie ma gotowego huda :-PP . Najwyżej poproś Ayene.

PS. Ja ci odpowiedziałem, to ty mi też odpowiedz :-P :-) :-P :-) .

Maniak - Sro 07 Lip, 2010 18:22

Jest nowsza wersja tego skryptu wzbogacona między innymi o HUD.
Temat na rpgmakervx.net
http://www.rpgmakervx.net...showtopic=15289
Dema:
Requiem_SBABS_7
http://www.rpgmakervx.net...pe=post&id=4216
Requiem_ABS_8
http://www.rpgmakervx.net...pe=post&id=4593

Ulvran - Sro 07 Lip, 2010 19:09

ABS świetny. Właśnie potrzebowałem takiego od razu z HUD'em ^^
Ayene - Sro 07 Lip, 2010 19:57

Parunu, a próbowałeś zamiast 'Die Erase' wpisać 'Die Self Switch A', założyć nową stronę i ustawić na niej "Self Switch A na on"... tak jak to jest w projekcie w pierwszym poście...
Parunu - Czw 08 Lip, 2010 07:39

Dalej nie działa, ustawiłem takie zdarzenie:
Spoiler:

Spoiler:


strona 1:


strona 2:EDIT. Sprawdze jeszcze ten skrypt z hudem, i stary w nowym projekcie :mrgreen: :mrgreen:

[Po sperawdzeniu abs7 z hudem...] Nowy bląd :!: , ja to mam szczęście... o to screen:
Spoiler:Odrazu po wlączeniu gry...

Hemp Gru - Czw 08 Lip, 2010 11:23

A poda ktoś te skrypty bo nie chce mi się rejestrować;]
CreeperCrisis - Czw 08 Lip, 2010 11:45

Jasiekrpg, sprawdź czy wstawiłeś wszystkie potrzebne grafiki. :-)
Ayene - Pią 09 Lip, 2010 11:39

Parunu, w lokacji "Wioska- Działka Bohatera" usuń zdarzenie równoległe aktywujące przełącznik nr 10. U mnie działa.
Parunu - Pią 09 Lip, 2010 13:28

Jesteś świetna Ayene!!! Działa! Zawsze pomożesz!!!! :przytul: :przytul: :przytul: :-D :-D :-D :-D :-D :-D .
Ziomeq - Pon 12 Lip, 2010 07:44

Jest jeszcze nowsza wersja. Teraz skrypt występuje w 2 wersjach:
- Vampyr SBABS
- Verus Tempus Proelium
Przy okazji mam prośbę czy mógłby ktoś dodać do Versus'a paski życia i overkill z SBABS'a? Byłbym bardzo wdzięczny. :)

andzio - Sro 14 Lip, 2010 09:06

Mam pytania bo ustawiam w broniach zasięgowych(łuki itp.) i wszystko ustawiam jak należy
a jak używam łuku to u tak mi nie strzela help! Jak by co mogę podesłać demo.

Ayene - Sro 14 Lip, 2010 10:46

andzio, dobrze by było żebyś wkleił link do dema. Na pewno szybciej doszlibyśmy do tego, co robisz źle.
andzio - Sro 14 Lip, 2010 13:02

A o to demo.
http://www.megaupload.com/?d=LHDRGZI0

Ayene - Czw 15 Lip, 2010 12:12

W skrypcie 'Requiem SBABS Standard' znajdź:
Kod:
Distance_Weapons[22] = ["$Arrow",0,6,5,45,22,23]

i zamień 22 na 12, czyli:
Kod:
Distance_Weapons[22] = ["$Arrow",0,6,5,45,12,23]

Gdyż liczba ta odpowiada za amunicję - ID strzały.

andzio - Czw 15 Lip, 2010 12:37

Wielkie dzięki.
MrDawnok - Pon 19 Lip, 2010 06:53
Temat postu: Pytanko?
Czy można ustawić jakiekolwiek zdarzenie żeby było naszym sojusznikiem bo chciałby zrobić grę na styl Age of war(można zagrać na cda.pl)i chce tak żeby móc ustawić kierunek ruchu moich bohaterów.chodzi mi o to żeby moi goście szli w przód i walczyli ale ja nie musiał by się ruszać.

[ Dodano: Pon 19 Lip, 2010 08:58 ]
a i jeszcze chcę żeby było tak że nasi partnerzy z dróżyny znikaj tak jak potworki.

chRobal - Czw 22 Lip, 2010 08:27

Ayene help wrzuciłem skrypt ale jak włączam grę mi się pokazuje to

Spoiler:

a w innej gdzie wszystko jest ok tylko ruchy przeciąga lub opóźnia pomóżcie

Ayene - Czw 22 Lip, 2010 08:57

Sprawdź czy w linijkach 229-231 nie wpisałeś jakiegoś niepotrzebnego znaku, czy zamknąłeś nawias... jak coś to skopiuj kilka linijek przed 230 i kilka po, po czym wklej do tego tematu. Zapewne modyfikując skrypt wpisałeś przypadkowo coś, co powoduje błąd.
Flanagan - Nie 25 Lip, 2010 16:09

Jak uruchomić w tym skrypcie HUD bo mi się nie pokazuję :-(
chRobal - Pon 26 Lip, 2010 08:01

Help już ładnie wszystko glacnyk chodzi ale mi jak włączę grę to albo zarywa ruchy albo przedłuża i wszystko tnie (nawet na mapach 17x13)
Flanagan - Pon 26 Lip, 2010 09:02

Rozwiązaniem jest anty lager, powinien być gdzieś na forum ;-)

[ Dodano: Pon 26 Lip, 2010 12:48 ]
Jak zrobić by jak strzelam to tracę amunicje bo coś dziwnie to wygląda strzelam i strzelam a amunicji tyle samo :-|

chRobal - Wto 27 Lip, 2010 10:02

jam anty lagera jest nawet w skrypcie ale to nic nie daje
Flanagan - Wto 27 Lip, 2010 10:53

może za duża mapa i eventów dużo
chRobal - Wto 27 Lip, 2010 18:11

na czystej mapie bez eventów o wymiarach 17x13 tez tak jest
Flanagan - Wto 27 Lip, 2010 19:23

odpowiedź prosta: Za mało pamięci na komputerze prze co się zacina lub słaby komputer :-)
Killerczyc - Sro 28 Lip, 2010 07:23

Ta, ja miałem mape 500x500 i się cieło i ponad 140 eventy
Zmniejszyłem mape do 200x200 i działą :D

Weeto - Sob 31 Lip, 2010 18:34

Czy da się zrobić żeby potwór strzelał z łuku
Marvel1795 - Pią 06 Sie, 2010 17:44

Siemka wszystkim.
Mam pytanie. Czy można w tym skrypcie zrobić taki pasek jak na screenie?
Spoiler:
Bardzo bym prosił o taki pasek z nazwą wroga i jego poziomem doświadczenia.

Screen zrobiony z gry X-Men Legends 2.

Oczywiście ten pasek może być jak najbardziej prostokątny.

Killerczyc - Sob 07 Sie, 2010 15:27

Bardzo ładnie to ujełeś :P
Kod:
o kuźwa ale oldschool

A, i skrypy fajny...
Przydało by się to oczym mówi Marvel1795

Marvel1795 - Pon 09 Sie, 2010 15:17

Dziękuję Killerczyc za dobrą opinię o mojej prośbie.
sitax5 - Sro 11 Sie, 2010 09:56

A mogłabyś ayene dodać że np. atak z np. kuszy odejmował 1 przedmiot a jakby się go nie miało to by pisało: "Brak amunicji".
Weeto - Czw 12 Sie, 2010 10:31

W zasobach Graphic/System jest coś takiego : HUD-Backround który wyświetla
okienka ze np. skilami .Jak mam jakoś umiejętność i klikam 1 aby urzywać tej
umiejętności przyciskiem 1 moge jej urzywać ale niewyświetla mi się to okienko.
Co mam robić aby się wyświetliło ?

Agumon - Czw 12 Sie, 2010 16:56

Mam pytanie. Odkąd mam ten skrypt to po kilku minutach gry w moją gre wyświetla mi się błąd Game.exe. Da się coś z tym zrobić???
sitax5 - Pią 13 Sie, 2010 08:03

Mam problem jak ustawiam przedmiotowi klawisz skrótu to pisze Przyporządkowany! ale jak już skilowi(umiejętności) to piszze Memorizada!
Ayene - Pią 13 Sie, 2010 11:39

Odszukaj w skrypcie słowo "Memorizada" powinno być w cudzysłowie i zmień na
"Przyporządkowany".

sitax5 - Pią 13 Sie, 2010 14:36

a jak zrobić żeby wyświetlały się takie informacje jak po normalnej walce?
(przegranej wygranej wzroście lvlu oraz nowych umiejętnościach)

Agumon - Pią 13 Sie, 2010 16:35

Ayene, a poradzisz coś na mój problem???
cj2 - Pią 13 Sie, 2010 20:11

Może napisz co to za problem?
Agumon - Sob 14 Sie, 2010 12:40

jajco2 napisał/a:
Może napisz co to za problem?


Przecież napisałem:

Agumon napisał/a:
Mam pytanie. Odkąd mam ten skrypt to po kilku minutach gry w moją gre wyświetla mi się błąd Game.exe. Da się coś z tym zrobić???


Czytaj uważnie posty a potem je pisz bo tak to tylko zaśmiecasz forum.

radek02 - Nie 15 Sie, 2010 05:41

te wszystkie strony to to tylko użalanie się nad skryptem i proszenie o pomoc Ayene . to może i ja dorzucę swoje trzy grosze ;

chciałbym , aby strzelanie nie zabierało amunicji . da się takie cuś ?

/EDIT : jak się te zmienne ustawia ? wkurza ten skrypt , bardzo wkurzą :evil: . wpisałem w komentarzu "Die Variable 1" i nic .

Sabikku - Czw 19 Sie, 2010 17:48

Po pierwsze: 'Die variable 1' zwiększa zmienną o ID 1 (pierwszą zmienną) o 1 - zmienia dokładnie wtedy, kiedy dany wróg ginie.
Po drugie: komentarz musi być napisany dokładnie tak jak w skrypcie (może nawet bez zbędnych spacji) + jeśli nie działa ci na dwucyfrowym ID (zmienne powyżej dziewiątej), sprawdź na jednocyfrowych.
Po trzecie: lepiej nie łącz 'Die variable 1' z 'Die self switch' i 'Die switch' - może stąd komplikacje, a to samo można zrobić ze śmiercią na self switch'ach (nie wiesz jak, pisz).

Edit: um, sprawdziłem, nie ma ograniczeń związanych z tekstem (z 'Po drugie'), jedynym ograniczeniem jest brak możliwości łączenia Die switch i Die self switch z Die Variable (z 'Po trzecie').

+ Znalazłem błąd w komentarzach (Ayene!),
Kod:
# Die Self Switch A - Włącza Self Switch A, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch B - Włącza Self Switch B, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch C - Włącza Self Switch C, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch D -Włącza Self Switch D, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Self Switch X - Włącza Switch X, gdy przeciwnik został pokonany;
# Die Variable X - Zwiększa Zmianną X o +1;

Nie 'Die Self Switch X', tylko 'Die Switch X' ;-) .

koniupl - Czw 19 Sie, 2010 22:01

Ayene mam problem, skopiowałem wszystkie skrypty z tego demka ale i tak gdy zdobędę lvl wyskakuje mi taki błąd:

Game.exe (taki co zgłasza się problemy czyli "Nie wysyłaj"

mam nadzieję że wiesz o co chodzi ;]

pomóż mi PLS

kierpus3 - Pią 20 Sie, 2010 15:04

Pomoct mam Problem ciagle prubuje zrobic zeby strzelal mi z łuku
Distance_Weapons[4] = ["$Arrow",0,6,5,45,12,23] mam to
Id łuku to 4
Prosze o pomoc

Ayene - Pią 20 Sie, 2010 15:18

12 i 23 to id strzał. Jesteś pewien, że drużyna posiada przy sobie którykolwiek z tych przedmiotów?
kierpus3 - Pią 20 Sie, 2010 15:28

O dziekuje za pomoc
Wiem jaki popelnilem bład nie zrobilem przedmiotu strzal przepraszam

koniupl - Pią 20 Sie, 2010 15:51

koniupl napisał/a:
Ayene mam problem, skopiowałem wszystkie skrypty z tego demka ale i tak gdy zdobędę lvl wyskakuje mi taki błąd:

.exe (taki co zgłasza się problemy czyli "Nie wysyłaj"

mam nadzieję że wiesz o co chodzi ;]

pomóż mi PLS


Ayene poradzisz coś na to??

cj2 - Pią 20 Sie, 2010 17:32

koniupl napisał/a:
Ayene mam problem, skopiowałem wszystkie skrypty z tego demka ale i tak gdy zdobędę lvl wyskakuje mi taki błąd:

Game.exe (taki co zgłasza się problemy czyli "Nie wysyłaj"

mam nadzieję że wiesz o co chodzi ;]

pomóż mi PLS


Skopiuj plik scripts z projektu do swojego. Będzie łatwiej.

Agumon - Pią 20 Sie, 2010 18:52

jajco2 napisał/a:
koniupl napisał/a:

Ayene mam problem, skopiowałem wszystkie skrypty z tego demka ale i tak gdy zdobędę lvl wyskakuje mi taki błąd:

Game.exe (taki co zgłasza się problemy czyli "Nie wysyłaj"

mam nadzieję że wiesz o co chodzi ;]

pomóż mi PLSSkopiuj plik scripts z projektu do swojego. Będzie łatwiej.


Ja tak już robiłem bo mam ten zam problem i nic z tego.

koniupl - Pią 20 Sie, 2010 18:54

jajco2 napisał/a:
Skopiuj plik scripts z projektu do swojego. Będzie łatwiej.


nawet w demku mam ten problem ;/

Ayene - Pią 20 Sie, 2010 18:59

Wina skryptu, gdyż ten problem pojawił się również u mnie. Nic na to nie poradzę.
koniupl - Pią 20 Sie, 2010 19:00

A nie mogła byś tego jakoś naprawić albo coś ??
Bardzo potrzebuje jakiegoś ABS'a do mojej gry ;(

Sabikku - Pią 20 Sie, 2010 19:12

Um, sprawdzałem u siebie na kilka sposobów i nie mam żadnych błędów. Czyli da się to ominąć.

Pokombinujcie z polskimi znakami w nazwach, zerowymi wartościami statystyk, nic innego nie przychodzi mi do głowy. Może polska wersja?

koniupl - Pią 20 Sie, 2010 20:10

Sabikku napisał/a:
Może polska wersja?


Raczej to nie to, ponieważ mam zakupioną orginałke ang.
Wiec nie wiem ... a znacie jakieś inne abs'y do rmvx??

kierpus3 - Sob 21 Sie, 2010 08:29

Hej mam znowu problem :(
Moj Potwor zbyt szybko sie odradza
Dalo by sie ustawic szybkos odradzania ??
oto sa komentarze w potworze:
Die Self Switch A
Follow 2
Enemy 1
Divide EXP

Agumon - Sob 21 Sie, 2010 12:02

kierpus3 napisał/a:
Hej mam znowu problem :(
Moj Potwor zbyt szybko sie odradza
Dalo by sie ustawic szybkos odradzania ??
oto sa komentarze w potworze:
Die Self Switch A
Follow 2
Enemy 1
Divide EXP


Piszesz na 1 stronie to co masz czyli:
-Die Self Switch A
-Follow 2
-Enemy 1
-Divide EXP
Następnie dajesz drugą stronię i dajesz zdarzenie "czekaj" na 300. A po tym. Główny przełącznik a na OFF. I jest git.

koniupl - Sob 21 Sie, 2010 21:57

hejj a mi to nikt już nie pomoże ?? ;-(
Agumon - Nie 22 Sie, 2010 09:56

koniupl napisał/a:
hejj a mi to nikt już nie pomoże ?? ;-(

Przecież Ayene napisała prosto i wyraźnie:
Ayenel napisał/a:
Wina skryptu, gdyż ten problem pojawił się również u mnie. Nic na to nie poradzę.

kierpus3 - Nie 22 Sie, 2010 15:22

Agumon
tzeba zdarzenie zrobic Głowny przełacznik A off czy co ??

(Jestem Poczatkujacy :-P )

Agumon - Nie 22 Sie, 2010 15:40

Na drugiej stronie na off
kierpus3 - Nie 22 Sie, 2010 15:47

ale zdazenie ??
Lolex123321 - Czw 26 Sie, 2010 09:33

Ja mam problem. Nie działa strzelanie z łuku i kuszy. I potwory co chwile się odnawiają
może ktoś dokładnie wytłumaczy o co chodzi?

cj2 - Pią 27 Sie, 2010 07:41

W demku są tak zaprogramowane, a trzeba dać
Kod:
Die erase

Zamiast
Kod:
Die self switch A


----------

A łuk i kusza są programowalne w skrypcie. Od linijki 78 - 240 (przesada?) się programuje tego typu rzeczy

FireBlade - Wto 21 Wrz, 2010 19:42

To może ja zadam pytanie ..... :
czy da się zrobić tak aby potwór po zabiciu nas nie powodował Game Overa ?
i gdy nas zabije to np. pokaże się wiadomość ?

Agumon - Pią 24 Wrz, 2010 18:31

kierpus3 napisał/a:
ale zdazenie ??

Tak. Na drugiej stronie robisz. Główny przełącznik ustaw na ON.
Łatwiej już się nie da wytłumaczyć.

spino333 - Pią 24 Wrz, 2010 23:32

Z tym skryptem prawie wszyscy mają kłopoty... :-/
Ja osobiście już go odpuściłem. :-)

FilipsO - Sob 25 Wrz, 2010 06:50

Mam pytanie - wiem że można przyciskiem G w tym abs-ie zmieniać postać i przy okazji lidera drużyny. Czy można byłoby zrobić tak, aby zrobić warunek kto jest liderem drużyny, a dokładniej:
"Czy liderem drużyny jest... (id bohatera)"

FireBlade - Sob 25 Wrz, 2010 09:08

Ja mam problem po dodaniu bohatera do drużyny :
Spoiler:
Moja lista skryptów to :
Spoiler:


Paczka skryptów KGC
- regeneracja życia
- antylag
- BitMap i skrypt na polepszony Status
- dodatkowa waluta
- mapa życia
- save system
- face podczas walki
- napisy końcowe
- dziennik zadań
- szybkie pokazanie po zdobyciu przedmiotu
- pisanie klawiaturą
- odtwarzanie AVI
- skrypt na zmianę hud"a :
Spoiler:


#===============================================================
# ● [VX Snippet] ◦ Change Windowskin ◦ □
#--------------------------------------------------------------
# ◦ by Woratana [woratana@hotmail.com]
# ◦ Released on: 10/03/2008
#--------------------------------------------------------------
# Note: Missing features from RM2K and RMXP
=begin
●----●----●----●----● +[How to use]+ ●----●----●----●----●
Call script:
$game_system.skin = 'Windowskin File Name'
(Window Skin file must be in folder 'Graphics/System')

For Example >> $game_system.skin = 'Window'
□=====□=====□=====□=====□=====□=====□=====□=====□=====□

=end
#===============================================================

class Window_Base < Window
alias wor_changeskin_winbase_ini initialize
alias wor_changeskin_winbase_upd update

# Change Window Skin when first call Window
def initialize(x, y, width, height)
wor_changeskin_winbase_ini(x, y, width, height)
self.windowskin = Cache.system($game_system.skin)
@winskin = $game_system.skin
end

# Change Window Skin if $game_system.skin is not same as its skin
def update
wor_changeskin_winbase_upd
if @winskin != $game_system.skin
self.windowskin = Cache.system($game_system.skin)
@winskin = $game_system.skin
end
end
end
class Game_System
attr_accessor :skin
alias wor_changeskin_gamesys_ini initialize

# Add variable $game_system.skin to store/change windowskin file name
def initialize
wor_changeskin_gamesys_ini
@skin = 'Window'
end
end


- i mój skrypt który na 100% nie przeszkadzaProszę o Pomoc : <

FilipsO - Sob 25 Wrz, 2010 13:44

Koliduje ci w face'ami podczas walki, przy absie są niepotrzebne.
Pozdro,
FilipsO

CreeperCrisis - Pon 27 Wrz, 2010 19:18

Daj screen shot'a. ^^ Wtedy się dowiemy jaki to błąd ^^
FireBlade - Wto 28 Wrz, 2010 09:19

Maniak napisał/a:
Jest nowsza wersja tego skryptu wzbogacona między innymi o HUD.
Temat na rpgmakervx.net
http://www.rpgmakervx.net...showtopic=15289
Dema:
Requiem_SBABS_7
http://www.rpgmakervx.net...pe=post&id=4216
Requiem_ABS_8
http://www.rpgmakervx.net...pe=post&id=4593


A da mi ktoś te skrypty na PW albo nowe linki bo te nie działają albo nie mam tam konta ... zbanowali mnie ... nie pytajcie czemu .

I jeszcze jedno pytanko , zrobiłam broń "strzelającą" jej linijka :
Distance_Weapons[4] = ["$Arrow",0,50,50,45,36,36]
i teraz pytanie ... bo kiedy strzelam z łuku to muszę być tak samo blisko potwor jak przy mieczu ... a to bronie na dystans prawda ? ... i tu moje pytanie : czy da się zrobić tak żeby gracz z łuku strzelał np. z 4-5 / 6-7 kratek dalej od przeciwnika ? : I

oolek483 - Nie 03 Paź, 2010 12:33

Mógł by mi ktoś nagrać poradnik jak zrobić walke w czasie rzeczywistym bo mi demko nie chodzi a nie rozumiem tego [mam 13 lat] jak co pisać na poczte oolek483@wp.pl
Ayene - Nie 03 Paź, 2010 15:07

Demo Tobie nie działa bo zapewne masz inną wersję RPG Makera. Skorzystaj z tego tutoriala :arrow: http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=2583
radek02 - Nie 03 Paź, 2010 18:04

Czy da się zrobic tak , aby kulki przelatywały nad tilesetem ?
ishizaki1 - Wto 12 Paź, 2010 11:45

Potrzebuje pomocy ! Czy ktoś mógłby pod to podpiąć silnik 2 graczy ?
Aruka21 - Nie 24 Paź, 2010 10:46
Temat postu: Re: Walka w czasie rzeczywistym
Mam Nowy Problem.
Jak Zrobić Aby Potwór Nie Zmartwychwstawał ??

RATI - Nie 24 Paź, 2010 14:05

Wejdź w event potworka, który ma nie respić się, przełącz na drugą stronę i tam zapewne masz:

wait(ileś tam)
Control self switch: A=OFF

Skasuj to i nie będzie się respił

piter545 - Pon 01 Lis, 2010 16:06

Ayene a nie możesz tego wrzucić na you tube bo ja się nie mogę połapać
spino333 - Czw 04 Lis, 2010 09:39

Wkońcu udało mi się zamontować ten skrypt :D
Wszystko skopiowałem z dema(nawet przeciwników) i wszystko cacy :D

[ Dodano: Czw 04 Lis, 2010 10:40 ]
Tylko mam mały problem...
Nie mogę stworzyć umiejętności zasięgowych ;/
Zawsze wywala mi błąd skrypcie :(

Blazkowicz - Sob 06 Lis, 2010 10:23

Co zrobić aby wyświetlał się ten HUD z umiejętnościami i przedmiotami ?
W Graphics -> System ma on nazwę HUD-Background.
Proszę o pomoc

Michaldemon - Sro 17 Lis, 2010 19:13

Ej jeśli można powiedzcie co wkleić dziś robię moją 1 grę a nie znam się
Feniks - Sro 17 Lis, 2010 19:52

Michaldemon, to na youtube pooglądaj filmiki jak zrobić swoją 1 grę w rpg makerze VX/XP jak wolisz , a co do skryptów jak wkleić , to : http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=1896
kamiler65 - Pią 26 Lis, 2010 13:37

A ja mam taki problem że jak jest mapka z bossem i wejdę w nią i wyjdę i znowu wejdę to boss nie ma życia (paska) i jak ja wygrywam albo on to pisze że rgss player przestał działać
HELP

kerpl - Nie 28 Lis, 2010 18:54

Używam skryptu na skróty klawiszowe:
http://www.ultimateam.pl/...ight=klawiszach

i tego z walką w czasie rzeczywistą.


Ale gdy chce użyć skilla jago animacja pojawia się w miejscu gdzie jest bohater i się nie porusza(nie jest to tylko kwiestia animacji).

pokpo - Pią 31 Gru, 2010 18:01

To chyba najlepszy skrypt jaki użyłem do gry.
Drawestien - Sob 01 Sty, 2011 16:38

Użyje do nowego projektu...Dobry skrypt :-)
Marvel1795 - Czw 13 Sty, 2011 22:24

A co z moją prośbą???
Co z paskiem życia wroga, hę?

Ragh - Czw 27 Sty, 2011 11:37

A co zrobić jak mam takie coś przy włączaniu projektu?


Ayene - Czw 27 Sty, 2011 11:40

Ragh, a umieściłeś w swoim projekcie skrypt 'Input'? Bo najwyraźniej tego brakuje ;-)
Ragh - Czw 27 Sty, 2011 12:16

Acha dzięki zapomniałem. Wszystko działa. Wielkie dzięki.
Killerczyc - Czw 27 Sty, 2011 17:46

Nie mam zbytnio czasu, więc streszczam się: Jak zrobić broń dystansową w nowym projekcie? Niby zrobiłem broń o takich samych skill'ach, ale nic... I w przedmiotach utworzyłem strzały... Jakieś rady, łuk jest jakby to powiedzieć niezbędny...
@edit:jeżeli była podobna prośba w ów temacie to proszę o powiadomienie i usunięcie...

rafi1815 - Czw 27 Sty, 2011 20:10

Stworzyłem demko z jednym wrogiem skrzynką i wrogiem do testu łuku i plik jest w .RAR i kopiując wstaw w tych samych miejscach ale wstawię jutro bo na media się dłogo przesyła[/code]
rafi1815 - Pią 28 Sty, 2011 14:44

I to jest demko http://www.mediafire.com/?5o31rlhbdf2sy6z
stasiekking - Pią 28 Sty, 2011 17:57

Ej, mógłby mi ktoś podać ten skrypt gdyż ta paczka jest robiona w rpg maker xp a ja mam VX. Jeśli ktoś byłby na tyle miły to proszę o ten skrypt.
rafi1815 - Pią 28 Sty, 2011 18:15

nie ta paczka jest robiona w vx tylko że w starszej wersji
otwórz tym folderze game projekt za pomocą notatnika i zmień z RPGVX 1.02 na RPGVX 1.00
a te game w takim innym notatniku zmień biblioteke na Library=RGSS200J.dll i będzie działać

Killerczyc - Pią 28 Sty, 2011 18:35

Ej rafi1815, ale "wsadziłeś" masę zbędnych pliczków do paczki i się wolno ściąga lub nie źle mi się net muli... Mógł by ktoś dać inną paczkę lub najprościej wytłumaczyć... Nie jestem Noob'kiem :mrgreen: w tej dziedzinie, więc proszę o wszelką pomoc ;)
rafi1815 - Pią 28 Sty, 2011 19:30

zaraz dam inną ale walić będziesz ctrl i bronić alt http://www.mediafire.com/?bzbt3bnae5u4pbb
Killerczyc - Pią 28 Sty, 2011 20:03

Ok, ale dziś? A tak w ogóle to na co tyle charów wrzuciłeś do demka...
PS. Odpowiedz wraz z postem z demkiem...

tracersgta - Pią 28 Sty, 2011 20:12

Świetny skrpt!!!!!! POLECAM!!!!!!!
rafi1815 - Pią 28 Sty, 2011 20:13

nie wiem w czym problem jest bez rtp i sprubuj z walki w rzeczywistym przekleić te strzały w odpowiedniku twojego projektu
Killerczyc - Pią 28 Sty, 2011 20:49

Chyba nic nie zrobiłeś z tą paczką, jak było tak jest. Uspokójmy się i nie spamujmy tylko czekajmy na radę Ayene lub tak kogoś xD
tracersgta - Sob 29 Sty, 2011 08:59

Wiem że to pytanie było zadawane tysiące razy, ale ja i tak niczego nie zrozumiałem. Może mi ktoś wytłumaczyć na spokojnie i zrozumiale: Jak zrobić broń dystansową?
rafi1815 - Sob 29 Sty, 2011 09:10

W Requiem SBABS Standard
84 linijka i tam dodajesz łuk

tracersgta - Sob 29 Sty, 2011 09:11

Już się sam dowiedziałem... ale dzięki....
tracersgta - Sob 29 Sty, 2011 09:12

Mam jeszcze jedno pytanie. Jak konfigurować moc strzał? Że jedna jest mocniejsza od drugiej?
rafi1815 - Sob 29 Sty, 2011 12:48

W skrypcie tego niema więc raczej się nie da .Jak się zmieni przy łuku opóźnienie i szybkość to będzie praktycznie więcej
Blazkowicz - Czw 10 Lut, 2011 10:37

Mam wielką prośbę wrzuci mi ktoś ten skrypt żeby dało się otworzyć w twierdzówce ??
Bo w starszym projekcie jak zassałem wersję ANG to mi mój projekt zniszczyło :-/ . Teraz mam nowy projekt i nie chcę go stracić , Stąd moja prośba. Pozdro :!:

PaC - Czw 17 Lut, 2011 18:41

Mam pytanie...
Czy jak mamy np. 3 członków w drużynie to oni też chodzą i "tłuką" potwory czy są niewidoczni ale zwiększa nam się atak lub coś?

Loyd - Czw 17 Lut, 2011 18:44

Chodza za nami i tlukom :)

kamiler65
To z Bossem to zwyke nidorobienie w skryptach :) najlepiej zablokuj teleporty na mapie dopoki nie pokona sie bossa :)

Ten skrypt nawala najczesciej jak ma sie dziennik zadan :)

Aruka21 - Nie 27 Lut, 2011 15:00

Mam problem.
Otóż wyłączyłem możliwość odrodzenia się potwora i kiedy już go zabije to za mną idzie zielony kontur tego potwora.
Proszę o pomoc bo już wielu rzeczy próbowałem i nic.
Wiem że jak się wyłączy wszystkie przełączniki to wtedy działa ale mi są one bardzo potrzebne więc proszę o pomoc.

Itaki - Nie 27 Lut, 2011 18:12

Daj comment Die Erase lub Die self switch A i druga strona daj Self switch A
mikodem - Sro 09 Mar, 2011 17:42

Mi wyskakuje że projekt był robiony w starszej wersji makera i może zostać nie odtwworzony
Co robić?

Aruka21 - Czw 10 Mar, 2011 12:29

Niestety Darkonix nie działa ktoś ma może inne propozycje co do rozwiązania mojego problemu ?
Aruka21 - Pon 14 Mar, 2011 21:47

ok juz działa tylko kiedy zabiję potwora to zielony kontur wciąż zostaje tylko znika kiedy nacisnę stając przed nim spacje.
Marvel1795 - Pią 18 Mar, 2011 20:59

Ayene, czy mógłbym cię ładnie prosić o pasek życia wroga?

http://img707.imageshack....rzeciwnika.png/

Coś w tym stylu.
Bardzo cię o to proszę.

Aruka21 - Sob 19 Mar, 2011 20:52

Ayene proszę o pomoc bo kiedy zabiję potwora to chodzi za mną jego zielony kontur ale żeby on znikł to muszę nacisnąć spacje.
Dastfinger - Sob 19 Mar, 2011 23:08

Ja mam problem nie mogę wejść w edycję tego Dema pisze że jest z starszej wersji i że nie może zostać odtworzony
P.S. mam polską wersje Rpg makera czy to dla tego?
EDIT:
Dzięki pomocy Ayene w innym temacie udało mi się pokonać problem heh :mrgreen:

EDIT2: Mam pytanie czy da się zmienić ikonkę tego co wypada jak tak to jak bo mam ikonset i zamiast worku z kasą wylatuje mi szpon

Marvel1795 - Nie 20 Mar, 2011 22:09

Tak, możesz zmienić grafikę wypadającego złota.
Wejdź w edytor skryptu i znajdź "Requiem SBABS Standard"
Znajdź linijkę nr 177.
Tam powinieneś mieć wpis "Gold_Drop_Graphic = 147"
Teraz czytaj UWAŻNIE:
Liczba oznacza odpowiednią ikonkę graficzną.
Jeśli chcesz sobie przejrzeć odpowiednią dla siebie to kliknij w bazę danych, zaznacz np. umiejętności, kliknij opcję "Ikona" i będziesz miał listę wszystkich ikonek. Problem w tym, że nie ma żadnych oznaczeń w postaci liczby, więc trzeba sobie policzyć samemu...
Jeśli sobie znajdziesz odpowiednią dla siebie i policzysz która to jest, to wystarczy ją wpisać do wcześniej wspomnianej linijki w skrypcie nr 177, i zastąpić cyfrę inną.
Pamiętaj że ikonki musisz liczyć POZIOMO!

pokecath - Pon 21 Mar, 2011 20:42

Super skrypt działa dobrze i bez bugów (mi)
PS. Gryzie się wam z bestriuszem?(mi tak)
PPS. Już są bugi za każdym razem gdy klikam "x" to pisze że RGSS nagle przestał działać
co zrobić? Pomocy!

MrBoomGood - Sro 04 Maj, 2011 14:55

Kurde... mam błąd, a ten skrypt by mi się bardzo przydał :( Gdy włączę grę to postać automatycznie idzie w górę... Ayene wiesz może jak to naprawić?
Anonymouse - Nie 08 Maj, 2011 14:53

Ja mam problem z Requiem ABS 8
kopiuje wszystko tak jak trzeba

I wyskakuje mi takie cóś
Spoiler:Tu zamieszczam skrypt
Spoiler:


Kod:

#==============================================================================
# Input Module (Modificated by Vlad)
#==============================================================================
module Input
 
  Mouse_Left = 1
  Mouse_Right = 2
  Mouse_Middle = 4
 
  Back = 8
  Tab = 9
  Enter = 13
  Shift = 16
  Ctrl = 17
  Alt = 18
  CapsLock = 20
  Esc = 27
  Space = 32
  PGUP = 33
  PGDN = 34
  End = 35
  Home = 36
  Left = 37
  Up = 38
  Right = 39
  Down = 40
  PrintScreen = 44
  Insert = 45
  Delete = 46
 
  Numberkeys = {}
  Numberkeys[0] = 48
  Numberkeys[1] = 49
  Numberkeys[2] = 50
  Numberkeys[3] = 51
  Numberkeys[4] = 52
  Numberkeys[5] = 53
  Numberkeys[6] = 54
  Numberkeys[7] = 55
  Numberkeys[8] = 56
  Numberkeys[9] = 57
 
  Letters = {}
  Letters["A"] = 65
  Letters["B"] = 66
  Letters["C"] = 67
  Letters["D"] = 68
  Letters["E"] = 69
  Letters["F"] = 70
  Letters["G"] = 71
  Letters["H"] = 72
  Letters["I"] = 73
  Letters["J"] = 74
  Letters["K"] = 75
  Letters["L"] = 76
  Letters["M"] = 77
  Letters["N"] = 78
  Letters["O"] = 79
  Letters["P"] = 80
  Letters["Q"] = 81
  Letters["R"] = 82
  Letters["S"] = 83
  Letters["T"] = 84
  Letters["U"] = 85
  Letters["V"] = 86
  Letters["W"] = 87
  Letters["X"] = 88
  Letters["Y"] = 89
  Letters["Z"] = 90
 
  LWin = 91
  RWin = 92
  Apps = 93
 
  Numberpad = {}
  Numberpad[0] = 96
  Numberpad[1] = 97
  Numberpad[2] = 98
  Numberpad[3] = 99
  Numberpad[4] = 100
  Numberpad[5] = 101
  Numberpad[6] = 102
  Numberpad[7] = 103
  Numberpad[8] = 104
  Numberpad[9] = 105
  Multiply = 106
  Add = 107
  Subtract = 109
  Decimal = 110
  Divide = 111
 
  Fkeys = {}
  Fkeys[1] = 112
  Fkeys[2] = 113
  Fkeys[3] = 114
  Fkeys[4] = 115
  Fkeys[5] = 116
  Fkeys[6] = 117
  Fkeys[7] = 118
  Fkeys[8] = 119
  Fkeys[9] = 120
  Fkeys[10] = 121
  Fkeys[11] = 122
  Fkeys[12] = 123
 
  NumLock = 144
  ScrollLock = 145
  LShift = 160
  RShift = 161
  LControl = 162
  RControl = 163
  LAlt = 164
  RAlt = 165
 
  Collon = 186
  Equal = 187
  Comma = 188
  Underscore = 189
  Dot = 190
  Backslash = 191
  Uncle = 192
  LB = 219
  Bar = 220
  RB = 221
  Quote = 222
 
  @time = Array.new(256, 0)
  @press = Array.new(256, false)
  @trigger = Array.new(256, false)
  @repeat = Array.new(256, false)
  @release = Array.new(256, false)
  @dirs = [0, 0]
 
  InputInitialize = Win32API.new("Input", 'InputInitialize', 'LLLLLL', '')
  InputUpdate = Win32API.new("Input", 'InputUpdate', '', '')
 
  REG_KVALUES = {0=>32,1=>13,2=>27,3=>96,4=>16,5=>90,6=>88,7=>67,8=>86,9=>66,
                 10=>65,11=>83,12=>68,13=>81,14=>87}
                 
  DEFAULT_KEYS = {11=>[16,90],12=>[27,88,96],13=>[13,32],14=>[65],15=>[83],
                  16=>[68],17=>[81],18=>[87]}
 
  def convert_keys(key)
    begin
      keys = []
      rkey = 'HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Enterbrain\\RGSS'
      data = Registry.read_entry(rkey, 'ButtonAssign')[10, 25].scan(/./)
      15.times {|i| keys.push(REG_KVALUES[i]) if key == data[i].unpack('C')[0]}
      keys
    rescue
      DEFAULT_KEYS[key] rescue []
    end
  end   
 
  module_function :convert_keys
 
  LEFT = 37
  UP = 38
  RIGHT = 39
  DOWN = 40
  A = convert_keys(11)
  B = [45] + convert_keys(12)
  C = convert_keys(13)
  X = convert_keys(14)
  Y = convert_keys(15)
  Z = convert_keys(16)
  L = [33] + convert_keys(17)
  R = [34] + convert_keys(18)
  SHIFT = 16
  CTRL = 17
  ALT = 18
  F5 = 116
  F6 = 117
  F7 = 118
  F8 = 119
  F9 = 120
 
  InputInitialize.call(@time.object_id, @press.object_id, @trigger.object_id,
  @repeat.object_id,  @release.object_id, @dirs.object_id)
 
  def self.update
    InputUpdate.call
  end
 
  def self.trigger?(id)
    @trigger.indexes(*id.to_a).include?(true)
  end
 
  def self.press?(id)
    @press.indexes(*id.to_a).include?(true)
  end
 
  def self.triggerd?(what)
    if triggered.include?(what)
      return true
    end
  end
 
  def self.triggered
    array = Array.new
    @trigger.each_index {|i| array.push(i) if @trigger[i]}
    array
  end
 
  def self.pressed?(what)
    if pressed.include?(what)
      return true
    end
  end
 
  def self.pressed
    array = Array.new
    @press.each_index {|i| array.push(i) if @press[i]}
    array
  end
 
  def self.repeat?(id)
    @repeat.indexes(*id.to_a).include?(true)
  end
 
  def self.repeated
    array = Array.new
    @repeat.each_index {|i| array.push(i) if @repeat[i]}
    array
  end
 
  def self.release?(id)
    @release.indexes(*id.to_a).include?(true)
  end
 
  def self.released
    array = Array.new
    @release.each_index {|i| array.push(i) if @release[i]}
    array
  end
 
  def self.dir4
    @dirs[0]
  end
 
  def self.dir8
    @dirs[1]
  end

  KEYS_NAMES = {1=>'Mouse Left',2=>'Mouse Right',3=>'Cancel',
  4=>'Mouse Middle',5=>'Mouse 4th',6=>'Mouse 5th',8=>'Backspace',9=>'Tab',
  12=>'Clear',13=>'Enter',16=>'Shift',17=>'Control',18=>'Alt',19=>'Pause',
  20=>'Capitals Lock',21=>'Kana',23=>'Junja',24=>'Final',25=>'Kanji',
  27=>'Escape',28=>'Convert',29=>'Non Convert',30=>'Accept',31=>'Mode Change',
  32=>'Space',33=>'Page Up',34=>'Page Down',35=>'End',36=>'Home',37=>'Left',
  38=>'Up',39=>'Right',40=>'Down',41=>'Select',42=>'Print',43=>'Execute',
  44=>'PrintScreen',45=>'Insert',46=>'Delete',47=>'Help',48=>'0',49=>'1',50=>'2',
  51=>'3',52=>'4',53=>'5',54=>'6',55=>'7',56=>'8',57=>'9',65=>'A',66=>'B',
  67=>'C',68=>'D',69=>'E',70=>'F',71=>'G',72=>'H',73=>'I',74=>'J',75=>'K',
  76=>'L',77=>'M',78=>'N',79=>'O',80=>'P',81=>'Q',82=>'R',83=>'S',84=>'T',
  85=>'U',86=>'V',87=>'W',88=>'X',89=>'Y',90=>'Z',91=>'Left Windows',
  92=>'Right Windows',93=>'Application',95=>'Sleep',96=>'PAD 0',97=>'PAD 1',
  98=>'PAD 2',99=>'PAD 3',100=>'PAD 4',101=>'PAD 5',102=>'PAD 6',103=>'PAD 7',
  104=>'PAD 8',105=>'PAD 9',106=>'*',107=>'+',108=>'Separator',109=>'-',110=>'.',
  111=>'/',112=>'F1',113=>'F2',114=>'F3',115=>'F4',116=>'F5',117=>'F6',118=>'F7',
  119=>'F8',120=>'F9',121=>'F10',122=>'F11',123=>'F12',124=>'F13',125=>'F14',
  126=>'F15',127=>'F16',128=>'F17',129=>'F18',130=>'F19',131=>'F20',132=>'F21',
  133=>'F22',134=>'F23',135=>'F24',144=>'Number Lock',145=>'Scroll Lock',
  146=>'OEM 15',147=>'OEM 16',148=>'OEM 17',149=>'OEM 18',150=>'OEM 19',
  160=>'Left Shift',161=>'Right Shift',162=>' Left Control',163=>'Right Control',
  164=>' Left Alt',165=>'Right Alt',166=>'Browser Back',167=>'Browser Forward',
  168=>'Browser Refresh',169=>'Browser Stop',170=>'Browser Search',
  171=>'Browser Favorites',172=>'Browser Home',173=>'Volume Mute',
  174=>'Volume Down',175=>'Volume Up',176=>'Media Next Track',
  177=>'Media Previous Track',178=>'Media Stop',179=>'Media Play Pause',
  180=>'Launch Mail',181=>'Launch Media Select',182=>'Launch Application',
  183=>'Launch Application',186=>'OEM 1',187=>'OEM 2',188=>'OEM 3',189=>'OEM 4',
  190=>'OEM 5',191=>'OEM 6',192=>'OEM 7',219=>'OEM 8',220=>'OEM 9',221=>'OEM 10',
  222=>'OEM 11',223=>'OEM 13',225=>'OEM 20',226=>'OEM 14',227=>'OEM 21',
  228=>'OEM 22',229=>'Proccess',230=>'OEM 23',232=>'OEM 24',240=>'OEM 25',
  241=>'OEM 26',242=>'OEM 27',243=>'OEM 28',244=>'OEM 29',245=>'OEM 30',
  246=>'ATTN',247=>'CRSEL',248=>'EXSEL',249=>'EREOF',250=>'Play',251=>'Zoom',
  253=>'PA1',254=>'OEM Clear'}
 
  def self.name?(id)
    return (KEYS_NAMES[id].nil? ? '???' : KEYS_NAMES[id])
  end
 
end

#-----------------------------------------------------------------------------
module Registry
 
  module_function
 
  RegCloseKey = Win32API.new('advapi32', 'RegCloseKey', 'L', 'L')
  RegOpenKeyExA = Win32API.new('advapi32', 'RegOpenKeyExA', 'LPLLP', 'L')
  RegQueryValueExA = Win32API.new('advapi32', 'RegQueryValueExA','LPLPPP','L')
  HKEYS = {'HKEY_CLASSES_ROOT' => 0x80000000,'HKEY_CURRENT_USER' =>0x80000001,
  'HKEY_LOCAL_MACHINE' => 0x80000002, 'HKEY_USERS' => 0x80000003,
  'HKEY_CURRENT_CONFIG' => 0x80000005}
 
  def read_entry(key, entry)
    key.sub!(/(.*?)\\/, '')
    if HKEYS[$1] != nil
      hkey = HKEYS[$1]
    else
      return nil
    end
    opened, type, size = [0].pack('V'), [0].pack('V'), [0].pack('V')
    RegOpenKeyExA.call(hkey, key, 0, 131097, opened)
    opened = (opened + [0].pack('V')).unpack('V')[0]
    RegQueryValueExA.call(opened, entry, 0, type, 0, size)
    data = ' ' * (size + [0].pack('V')).unpack('V')[0]
    RegQueryValueExA.call(opened, entry, 0, type, data, size)
    RegCloseKey.call(opened)
    data = data[0, (size + [0].pack('V')).unpack('V')[0]]
    type = (type += [0].pack('V')).unpack('V')[0]
    case type
    when 1
      data.chop
    when 2
      data.chop.gsub(/%([^%]+)%/) { ENV[$1] || $& }
    when 3
      data
    when 4
      (data += [0].pack('V')).unpack('V')[0]
    when 5
      data.unpack('N')[0]
    when 7
      data.split(/\0/)
    when 11
      (data.unpack('VV')[1] << 32) | data[0]
    else
      nil
    end
  end
 
end


filipek32 - Pon 09 Maj, 2011 09:58

Witam, mam taki problem bo chce zeby Moby widzialy mnie z 80 - 100 kratek a nie z 1 - 5.. jak to zroibc?;]
Amelanduil - Pon 09 Maj, 2011 13:00

Taak filipek, będą cię widziały z drugiego końca świata... kto robi mapki w takiej skali? X.x
0% umiejętności, zmienną wystarczy zmienić w skrypcie.

filipek32 - Pon 09 Maj, 2011 13:02

^^ nie no nie z konca swiata;DD moze z 20 kratek :pdobra dzieki za pomoc:P
Anonymouse - Pon 09 Maj, 2011 14:29

Może mi ktoś pomóc ??
Ayene - Wto 10 Maj, 2011 06:57

Anonymouse, kiedy dokładnie wyskakuje? Zaraz po uruchomieniu gry, czy po wciśnięciu jakiegoś przycisku?
Anonymouse - Wto 10 Maj, 2011 20:22

Po uruchomieniu
Ayene - Wto 10 Maj, 2011 20:24

Hmm... może wyślij mi projekt spakowany na PW (zhostuj najlepiej na www.mediafire.com ). Tak to nie za bardzo wiem jak pomóc.
Anonymouse - Sro 11 Maj, 2011 14:57

http://www.mediafire.com/?bv5d3r460gmfm7o
Ayene - Sro 11 Maj, 2011 15:27

Heh, wrzuciłeś wszystkie skrypty, ale nie umieściłeś w głównym katalogu z grą biblioteki Input.dll i reszty niezbędnych do działania plików. Przejrzyj demo z ABSem, a zobaczysz, że jest tego więcej ;-)
Mantiq - Czw 12 Maj, 2011 13:46

Fajny skrypt.Na pewno użyję.
Aesen - Pią 20 Maj, 2011 14:58
Temat postu: Siemka
bo jak sciągam demko to neimoge otworzyc bład robiony w starszej wersji systemu no to tak by mogł mi ten skrypt podac na Wp dam pomógł
Dzieki;)

MrBoomGood - Pią 20 Maj, 2011 15:04
Temat postu: Re: Siemka
blis3 napisał/a:
bo jak sciągam demko to neimoge otworzyc bład robiony w starszej wersji systemu no to tak by mogł mi ten skrypt podac na Wp dam pomógł
Dzieki;)


Tu masz tutka: http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=2583 sądzę, że masz Polskiego mejkera.

Killerczyc - Nie 22 Maj, 2011 09:53

Ej, a na co jest w demo (Folder "System") taki HUD? Da się go włączyć? Patrzałem do samego skryptu i nic nie znalazłem ;/. Pomóżcie!
Michu_1999 - Wto 24 Maj, 2011 14:23

Marvel1795 napisał/a:
Ayene, czy mógłbym cię ładnie prosić o pasek życia wroga?

http://img707.imageshack....rzeciwnika.png/

Coś w tym stylu.
Bardzo cię o to proszę.


Przyłańczam się do prośby.

filipek32 - Nie 12 Cze, 2011 23:17

Killerczyc napisał/a:
Ej, a na co jest w demo (Folder "System") taki HUD? Da się go włączyć? Patrzałem do samego skryptu i nic nie znalazłem ;/. Pomóżcie!

Dołączam się do pytania..:)

filipek32 - Wto 21 Cze, 2011 14:55

HALOOOO JEST TU KTOS??;> Moze ktos mi odpisac na powyzsze pytanie?//\:-))
SORRY ZA SPAM :-| :-|

Angius - Wto 21 Cze, 2011 15:40

Najprawdopodobniej odpala się go jakimś przełącznikiem lub podmienia się jego grafikę na inną. Sprawdźcie, który inny HUD z folderu ten wam przypomina i podmieńcie ich nazwy.
bws2000 - Sob 16 Lip, 2011 11:39
Temat postu: Pomocy!!!
Gdy do drużyny dodaję bohatera,to nie ma go na mapie i nie walczy!!! :-( :-( :-(
Żeby bohaterowie byli muszę ustawiać ich jako "Drużynę startową",a ja chcę żeby dołączyli się później!
Proszę o pomoc i z góry dziękuję
Piszemy TAK, prawda, że czytelniej? //Angius
Spoiler:


Nie piszemy tak:
Gdy do drużyny dodaję bohatera,to nie ma go na mapie i nie walczy!!! :-( :-( :-(
Żeby bohaterowie byli muszę ustawiać ich jako "Drużynę startową",a ja chcę żeby dołączyli się później!
Proszę o pomoc i z góry dziękuję

Cytat:
36. Zabronione jest przesadne formatowanie tekstu.

A jakie tagi ja widzę?
Kod:
[b][glow=blue][shadow=black][color=darkred]

Nie za dużo?[ Komentarz dodany przez: Angius: Sob 16 Lip, 2011 14:32 ]
Na razie słowne ostrzeżenie.

Angius - Sob 16 Lip, 2011 13:30

Pisz normalnie, serio, to ułatwia czytanie...
A w tym skrypcie nie wyświetla się na mapie więcej bohaterów, o ile się nie mylę. Może Yggdrassil, coś w tym guście...
Spoiler:

Tak, napisałem ten post po to, by zablokować możliwość edycji :dres:


bws2000 - Nie 17 Lip, 2011 12:30

No ale jeśli bohaterowie są ustawieni na drużynę startową to chodzą po mapie gąsienicą,ale jeśli dojdą w trakcie gry,są tylko w menu... :-/
Angius - Nie 17 Lip, 2011 16:33

Kod:
# Użyj systemu sojuszników / członków drużyny? (true = tak / false = nie)
Use_Allies = true
# Pozwól na zmianę kolejności bohaterów w drużynie za pomocą przycisku? (true = tak / false = nie)
Change_Group_Order = true
# Przycisk zmiany kolejności bohaterów w drużynie:
Change_Group_Order_Button = Input::Letters["G"]
# Zmień automatycznie kolejność drużyny po śmierci lidera? (true = tak / false = nie)
Next_if_Dead = true
# Jeśli członek drużyny ma ustawiony moduł obronny, nie zmieniaj mapy przy teleporcie? (true = tak / false = nie)
Defend_Dont_Transfer = true
# Promień widzenia sojuszników (członków drużyny):
Ally_Sight = 5
# Dziel zdobywane doświadczenie członków drużyny w równej proporcji? (true = tak / false = nie)
# Jeśli nie, tylko bohaterowie, którzy pokonają przeciwnika, zdobędą doświadczenie
Divide_EXP = false

A masz skonfigurowany ten fragment tak, by pozwalał na wszelkie zmiany w drużynie?

bws2000 - Pon 18 Lip, 2011 12:21

Wszystko jest ustawione,a bohaterowie nadal nie chodzą... :-| :-( :?:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Używam RPG Maker VX 1.02 po polsku(pobrane z Twierdzy RPG Maker)

Christo - Sro 17 Sie, 2011 15:11

Mam małe pytanko ;-D. Jak zrobić że jak umrze jedna osoba z całej drużyny to jest koniec gry.
Amelanduil - Sro 17 Sie, 2011 19:12

Faranir napisał/a:
Mam małe pytanko ;-D. Jak zrobić że jak umrze jedna osoba z całej drużyny to jest koniec gry.

Było już to pytanie chyba setki razy... common eventem.

Christo - Czw 18 Sie, 2011 08:48

Możesz po prostu napisać...
FilipsO - Pią 26 Sie, 2011 10:08

Ważne pytanie: jak zrobić, aby był ten abs, ale jakby mimo to, że masz dużo osób w drużynie, biła się tylko 1?
mikodem - Nie 28 Sie, 2011 15:43

Jak w grze wchodze w menu to pojawia się to:
http://imageshack.us/phot...0/34261815.png/
Niech ktoś pomoże plis

Amelanduil - Nie 28 Sie, 2011 15:51

Miko, albo ci się skrypty menu i systemu walki kłócą, albo w menu jest błąd.
Zacznij może na demie robić, kopiując ze starego projektu do dema.

bws2000 - Nie 28 Sie, 2011 20:04

Znowu problem...Czy dałoby się zrobić tak,żeby w drużynie mogło być więcej osób? Próbowałem oddzielny skrypt,ale nie działa... :?:
sebaomega - Pią 23 Wrz, 2011 17:46

yyy możesz to dać nie w demia a w napisie bo ja w tym wypakowaniu jestem :roll: albo by mi ktoś wytłumaczył jak to dać do własnego projektu :gokulol:
Ayene - Pią 23 Wrz, 2011 21:42

sebaomega, skrypt jest za długi, by go umieścić w poście. Otwórz demo i skopiuj z niego wszystkie dodatkowe skrypty... skonfiguruj je zgodnie ze swoimi upodobaniami :aww: Wszystko powinno działać jak należy ;-)
marcin - Nie 30 Paź, 2011 17:16

Mam błąd! http://img233.imageshack....g&action=rotate o to screen błedu.
tracersgta - Nie 30 Paź, 2011 18:16

Masz zainstalowane wszystkie 5 skryptów?
Mi śmiga...
W linijce 230 ja mam:
Kod:
Damage_Properties[13] = Color.new(255,255,255) # Kolor obrażeń

marcin - Nie 30 Paź, 2011 20:02

Zapomniałem pobrać dema!

oraz już mi diała.

tracersgta - Pon 31 Paź, 2011 13:39

Mam malutki problem z tym skryptem... Niektóre animacje skilli przy użyciu zamiast na wrogu, pojawiają się na środku ekranu... Wie ktoś co się dzieje...

P.S: Po obiedzie wrzuce ss...

marcin - Pon 31 Paź, 2011 17:05

Ja wiem co się dzieje w bazie danych masz animacje to napewno wiesz to elementy w animacji której używasz są tak duże że nie można ich pokazać w jednym miejscu. mam nadzieje że pomogłem:)
tracersgta - Pon 31 Paź, 2011 17:35

Zmniejszyłem animacje, ale dalej to samo ;-/... No nic, zastosuję inne animacje ;-)
marcin - Sob 05 Lis, 2011 19:12

Znowu mam problem dodałem skrypt Intro i wyświetla się to:
Angius - Sob 05 Lis, 2011 21:59

Nie bumpować postów, to primo.
Secundo, wszyscy oglądali Mam Talent, więc jak miał ktokolwiek odpisać? :mrgreen:
Tertio, dawaj większe screeny, albo mam za słabe okulary albo co, ale nic się tam nie doczytam
Quadro, podaj zawartość linijki z błędem
Quinto - nie nadużywaj pytajników

tracersgta - Nie 06 Lis, 2011 07:59

@UP Ja akurat oglądałem Transportera 3(bez reklam bo na TVP)...

Do tematu: Podaj zawartość linijki 371... No chyba że masz 3 ostry i pisać nie możesz :roll:

Killerczyc - Nie 06 Lis, 2011 09:41

A można tak, by zamiast charów "umarlaków" bohater znikał? Jeśli tak to prosiłbym o taką zamianę ;D
Ogr78 - Nie 06 Lis, 2011 10:57

No czesc wszystkim jestem nowy na forum no i nawet duzo sie znam na rmvx no i przydatny nawet ten skrypt.
wojtelos - Pon 21 Lis, 2011 22:33

No to ja też zadam pytanie.
Co to się pojawia jak się przytrzyma klawisz Ctrl ??
PS :pojawia się to jak się ma kogoś w drużynie.

Dzięki za odp. :D

Angius - Pon 21 Lis, 2011 22:34

Zmiana "Głównodowodzącego" drużyną, czyli tego, którym sterujemy, a reszta łazi za nami sterowana AI
wojtelos - Pon 21 Lis, 2011 22:51

U mnie głównodowodzącego ustawia się na G.
A mi chodzi o to:

Angius - Wto 22 Lis, 2011 10:38

Nie odnaleziono. Innymi slowy, taki screen nie istnieje :-P
wojtelos - Wto 22 Lis, 2011 17:32

To wyśle link :D
http://imageshack.us/phot...schowek01n.png/

Angius - Wto 22 Lis, 2011 17:34

Nie wiem, użycie przedmiotu przez członka drużyny? Profesja lidera? Kiedyś było coś podobnego chyba omawiane, ale nie pamiętam dokładnie do jakiej konkluzji doszliśmy...
Naleśnik - Nie 11 Gru, 2011 21:30

A jak to wwogóle zainstalować ?
Amelanduil - Nie 11 Gru, 2011 21:42

Do czego to doszło, że na tym forum naleśniki piszą... :lol2:
F11, wklejasz nad main.

Naleśnik - Nie 11 Gru, 2011 21:43

A ok ale co mam wkleic :lol2:
Angius - Pon 12 Gru, 2011 12:03

Skrypty z dema... Poszukaj sobie "dodawanie skryptów".
Choć może to stanowić dla ciebie poważne wyzwanie, naleśniki nie mają mózgu. A skoro tak, to powinny leżeć na talerzu wypełnione białym serem i polane śmietaną, a nie robić gry.

Naleśnik - Pon 12 Gru, 2011 15:34

Ale ja nie mam skryptu a jak pobieram to nic :-|
Angius - Pon 12 Gru, 2011 15:51

Pobierasz demo, otwierasz game.rvproj w makerze, wciskasz F11, kopiujesz skrypty z sekcji Materials, wchodzisz w swój projekt, wciskasz F11, wklejasz do sekcji Materials.
Prościej się tego wytłumaczyć nie da. Chyba, że na obrazkach. Ale tę formę porady pozostawiam jako ostateczność w komunikacji z niepełnosprytnymi pałeczkami Coli.

Abercjusz - Wto 31 Sty, 2012 09:49

Mam problem.Pojawia mi się błąd w linijce 35..."Undefined method Letters for Input module"
Ayene - Wto 31 Sty, 2012 12:16

A skopiowałeś z dema wszystkie skrypty? Zwłaszcza skrypt "Input"?
gregorek219 - Wto 31 Sty, 2012 19:47

gdzi to pobrać koleś nawet linika nie dałeś
MasterTromus - Wto 31 Sty, 2012 21:00

:kable: Pisze jak wół POBIERZ DEMO
marko33 - Pią 17 Lut, 2012 23:00

Da się zrobić tak żeby niezależnie od tego ilu czlonków jest w drużynie to wszyscy dostawali tyle samo doświadczenia? Znalazlem jedynie opcje rozdzielenia punktów doswiadczenia lub przekazania punktów tylko temu który zabija potworka? A ja chcę zeby jeden bohater dostawał tyle samo pkt dośw za potwora nawet wtedy gdy walczy z drużyna. Z góry dziękuję
EzioMasterPl - Pon 20 Lut, 2012 08:08

marko333 napisał/a:
Da się zrobić tak żeby niezależnie od tego ilu czlonków jest w drużynie to wszyscy dostawali tyle samo doświadczenia? Znalazlem jedynie opcje rozdzielenia punktów doswiadczenia lub przekazania punktów tylko temu który zabija potworka? A ja chcę zeby jeden bohater dostawał tyle samo pkt dośw za potwora nawet wtedy gdy walczy z drużyna. Z góry dziękuję


Znajdź w skypcie Requiem SBABS Standard linijke:

" Divide_EXP = false "

i zamień na:

" Divide_EXP = true "

A potem potworkowi dopisuj komentarz:

" Divide EXP " :papa:

Stefan - Pią 24 Lut, 2012 11:25

Mi, gdy już wszystkie skrypty z Dema skopiowalem, kiedy chce wlaczyc moja gre wyswietla sie blad o tresci:
Script "Requiem SBABS Standard"tilne 35:Name error occurred uninitielized constant Input:Letters
Pomocy! ;-(

EzioMasterPl - Pią 24 Lut, 2012 16:00

Stefan napisał/a:
Mi, gdy już wszystkie skrypty z Dema skopiowalem, kiedy chce wlaczyc moja gre wyswietla sie blad o tresci:
Script "Requiem SBABS Standard"tilne 35:Name error occurred uninitielized constant Input:Letters
Pomocy! ;-(


Poza skryptami musisz jeszcze skopiować muzykę i grafikę z dema.

Spoiler:

Jeśli pomogłem daj - Pomógł
http://www.youtube.com/us...Pl?feature=mhee


Stefan - Pią 24 Lut, 2012 17:59

Zrobiłem to i nadal włancza mi się ten sam błąd :-/
EzioMasterPl - Pią 24 Lut, 2012 20:27

Stefan napisał/a:
Zrobiłem to i nadal włancza mi się ten sam błąd :-/

Skopiowałeś cały folder Graphic i Audio?

Skopiowałeś wszystkie skrypty?

Tak wygląda twoja linijka 35?
Kod:
Right_Attack_Button = Input::Letters["A"]


Jeśli wszystkiego nie skopiowałeś zrób to , a jeśli linijkę zmieniałeś ustaw tak jak jest tutaj.
A jeśli nie zadziała skasuj skrypt , włącz project , naciśnij " F1 " , keyboard i sprawdź czy literka " A " jest włączona , bo jeśli nie to włącz i wklej skrypt.
Jeśli nie zadziała spróbuj z tym co ja mam:

Spoiler:

http://www.speedyshare.com/file/9NsyW/Requiem-SBABS-Standard.rarTylko mam już kilka skilli i łuków w skrypcie :D

Spoiler:

Jeśli pomogłem daj - Pomógł
http://www.youtube.com/us...l?feature=watch


Stefan - Sob 25 Lut, 2012 11:20

EzioMasterPl wkleiłem wszystkie grafiki i muzyke, która była oznaczona czerwonymi kropkami czyli te, które autor dodał do dema, co do drugiego pytania jestem pewny, że wleilem wsystkie skrypty a linijka 35 wyglada tak samo.
A gdy usunąłem ten skrypt, i właczyłem grę, wyświetlił mi się nastepujący błąd:

Script ' Requiem Enemies Bar' line 105 occurred.
undefined method 'in_battle'for#<Game_Event:0x3d27480>
Może o to chodzi, że ten skrypt nie chodzi z dwoma pozostałymi, które mam:Rozdawanie punktów co poziom i skrypt, który dodaje pasek życia, many oraz expa w prawym górnym rogu,kiedy gramy(nie w menu)?

EzioMasterPl - Sob 25 Lut, 2012 14:30

Stefan napisał/a:
EzioMasterPl wkleiłem wszystkie grafiki i muzyke, która była oznaczona czerwonymi kropkami czyli te, które autor dodał do dema, co do drugiego pytania jestem pewny, że wleilem wsystkie skrypty a linijka 35 wyglada tak samo.
A gdy usunąłem ten skrypt, i właczyłem grę, wyświetlił mi się nastepujący błąd:

Script ' Requiem Enemies Bar' line 105 occurred.
undefined method 'in_battle'for#<Game_Event:0x3d27480>
Może o to chodzi, że ten skrypt nie chodzi z dwoma pozostałymi, które mam:Rozdawanie punktów co poziom i skrypt, który dodaje pasek życia, many oraz expa w prawym górnym rogu,kiedy gramy(nie w menu)?


Wiem tyle , że to nie wina skyptów.
Też je mam i jeszcze chyba z 15 innych :D.
To ja już nie wiem :(

Stefan - Sob 25 Lut, 2012 19:01

Mimo to dzięki, że chciałeś mi pomóc. Sprobuje jeszcze raz trochu pokombinować. :lol2:
Heh zadziałało, poprostu głupi żem nie skopiował tych tak jakby pasków ze skryptu z dema :roll: :jupi:
Aha i jeszcze jedno, jak zrobić, by potwór się nie respił ? :>
I czy jak ściągne skądś innego stwora np.wilkołaka można go też ustawić jak inne potwory?
A jeżeli tak to w jaki sposób, bo ile dobrze zrozumiałem każdy potwór sie jakoś nazywa np. Enemy1, Enemy2, a ten co ściągne?

Drakix - Nie 26 Lut, 2012 17:26

Witam . Niedawno zaczełem zabawe z RPG maker VX. Ogulnie coś tam kapuje zkopiowalem all Skrypty z DEMO i normalnie sie Wali moba i wgl ale jak wchodze w Projekt mój i ide na moba i po chwili wyskakuje mi coś takiego "Unable to find file Audio/SE/DropItem." Pomoże ktoś..? Bardzo bym prosił.. ;-(
Finwe - Nie 26 Lut, 2012 17:49

Nie umiesz czytać czy co?
Jak jest trochę o tym że są
też materiały, je też trza przekopiować.
A nawet jak masz "Unable to find" to
znaczy że tego pliku nie ma...

Drakix - Nie 26 Lut, 2012 17:58

%#?* umem czytac i to bardzo dobrze. Ale co ja mam zrobić Hymm... 1h temu pierwszy raz w zyciu sciagnelem Rpg Maker VX...Proszę Pomoże ktos co ja mam zrobic..?

BŁAGAM WAS POMÓZCIE MI..! BARDZO MI ZALEZY ZEBY ZROBIC WLASNA GRE..;(

spartanPAGE - Nie 26 Lut, 2012 18:38

Otwórz folder z grą. Potem folder AUDIO. Następnie folder SE. tam musisz wstawić plik, o nazwie DropItem .
Drakix - Nie 26 Lut, 2012 18:39

yhahah jestem genialny!!!!!!!!! zrobilem okazalo sie ze neimam Pliku Audio!!!!...xD KOCHAM SIEBIE..!
Drakix - Nie 26 Lut, 2012 19:05

Ej. Mam pytanko juz all dziala ale jest jeszcze ostatni problem bo jak ubije jakiegos moba on odrazu sie odradza da sie zrobic tak ze po np 1 min sie zrespi..a nie po 1 sek..?
Melvin - Nie 26 Lut, 2012 19:06

Drakix, jesteś chyba chory a nie genialny.
Mam nadzieję, że niedługo polecisz z banem.

@Top:
Da się.

Drakix - Nie 26 Lut, 2012 19:42

Czemu z banem.;/ Szkoda.


a Wracajac to jak to zrobic..? zeby sie tak szybko nie Spawnowaly..?

PinkDevil - Nie 26 Lut, 2012 19:54

Drakix, wejdź na drugą stronę w zdarzeniach i tam jest taka opcja jak: "Czekaj".
Jednak wpierw musisz zrobić moba. Kiedy już go zrobisz na drugiej stronie tego zdarzenia
jest opcja czekaj.Im większą ustawisz tym dłużej będzie się respił mob.

Drakix - Nie 26 Lut, 2012 19:59

Dziekuję ci bardzo Wszystko Działa.:D
Stefan - Nie 26 Lut, 2012 21:57

A jak ustawic zeby sie wogole nie respił?:>
PinkDevil - Nie 26 Lut, 2012 22:14

Na drugiej stronie nie robisz nic ustawiasz tylko warunek przełącznik własny na A.Wtedy potwór nie będzie się respił.
Stefan - Nie 26 Lut, 2012 22:38

Dzieki ;)
Stefan - Pon 27 Lut, 2012 17:03

Aha i jak ustawic potworka pobranego z kądś indziej , np. tego forum? :dragonhead:
Valdali - Pon 27 Lut, 2012 18:15

Cytat:
Aha i jak ustawic potworka pobranego z kądś indziej , np. tego forum? :dragonhead:


OOO MATKO :kable:
w grafice zdarzenia ustawiasz wybranego chara z folderu twojej gry a dokładnie Characters ;-)

... opcja EDYTUJ nie gryzie :!: (a nawet jeśli to ja wole być zgryziony niż dostać ostra!)

Stefan - Czw 01 Mar, 2012 17:29

...
Mi oto chodzi, jak ustawić potworka do Walki w Czasie Rzeczywistym, bo przy kazdym pisze s Komentarz:Enemy1 albo Enemy2 albo Enemy 3 i tak dalej....

Ayene - Nie 04 Mar, 2012 14:07

Komentarz 'Enemy 3' powoduje, że dane zdarzenie na mapie ma statystyki bestii z bazy danych o ID 3. Ale bestii tej możesz nadać dowolną grafikę w zdarzeniu, po prostu je edytuj.
Stefan - Pon 05 Mar, 2012 19:14

Dzieki Ayene
Pawelsar1 - Nie 18 Mar, 2012 18:40

Jak zrobić, żeby to włączało się w określonym momencie (np. jest wszystko normalnie, a w pewnym momencie mogę już walczyć).
A jeżeli się nie da, to jak zrobić żeby nie dało się chodzić na ukos?

Ayene - Nie 18 Mar, 2012 19:27

By wyłączyć osiem kierunków, edytuj linijkę:
Kod:
Eight_Dir_Movement = true

Pawelsar1 - Pon 19 Mar, 2012 14:13

Ayene napisał/a:
By wyłączyć osiem kierunków, edytuj linijkę:
Kod:
Eight_Dir_Movement = true


Ale w którym skrypcie?

Ayene - Pon 19 Mar, 2012 14:44

W skrypcie 'Requiem SBABS Standard'.
Pawelsar1 - Pon 19 Mar, 2012 16:54

Ayene napisał/a:
W skrypcie 'Requiem SBABS Standard'.

A w której linijce? (Chodzi mi o nr)

Edit.

Mam pytanko; jak zrobić aby potwór nie był jakoś strasznie trudny do pokonania, ale miał dużo życia. Kiedy zwiększam wartość w Komentarzu Follow, stwora trudniej zgubić. Kiedy w Enemy on ma i więcej życia i jest trudniejszy. Mi chodzi o to, aby dało się ustawić i jeden, i drugi parametr.

Edytuj posty. Nhadala

EzioMasterPl - Czw 22 Mar, 2012 16:36

Pawelsar1 napisał/a:
Mam pytanko; jak zrobić aby potwór nie był jakoś strasznie trudny do pokonania, ale miał dużo życia. Kiedy zwiększam wartość w Komentarzu Follow, stwora trudniej zgubić. Kiedy w Enemy on ma i więcej życia i jest trudniejszy. Mi chodzi o to, aby dało się ustawić i jeden, i drugi parametr.

Enemy to nie jest moc siły potwora
Jak na przykład wpiszesz Enemy1 to będzie wtedy potwór nr 1 na liście i tam zmieniaj.

Pawelsar1 - Czw 22 Mar, 2012 18:28

EzioMasterPl napisał/a:
Enemy to nie jest moc siły potwora
Jak na przykład wpiszesz Enemy1 to będzie wtedy potwór nr 1 na liście i tam zmieniaj.

Ale w której linijce, którego skryptu?

Stefan - Pią 23 Mar, 2012 17:22

Pawelsar1 wchodzisz w bazę danych i tam masz zakladke ,,Przeciwnicy".
Wejdz w nia, masz tam spis wszystkich ptoworow(domyslnie jest ich 30).
Jesli chcesz zeby zdarzenie mialo wlasciwosci danego potwora edytujesz w tym zdarzeniu komentarzi zmieniasz np. z Enemy8 na Enemy9.
A, gdy chcesz zeby potwor mial np. duzo życia a malo ataku, wtedy w danym przeciwniku np. Pełzak, zmieniasz statystyki :).
Np. zmieniasz mu Max HP ze 100 na 1000 a Atak z 12 na 2.
Zapisujesz i vłala :-)
Mozesz tez utworzyc innego potwora, wtedy wchodzisz w zakladke potwory klikasz ,,Powiekszenie Danych" i wpisujesz na przyklad 35 i wchodzisz do pustego potworka, zmieniasz mu staty na jakie chcesz :].

EzioMasterPl - Czw 05 Kwi, 2012 09:22

Pawelsar1 napisał/a:
EzioMasterPl napisał/a:
Enemy to nie jest moc siły potwora
Jak na przykład wpiszesz Enemy1 to będzie wtedy potwór nr 1 na liście i tam zmieniaj.

Ale w której linijce, którego skryptu?

Nie ma tego w żadnej linijce.
Jest to w bazie danych.

YamahaPL - Czw 05 Kwi, 2012 13:04
Temat postu: Skrypt is GREAT!
Skrypt Jest ŚWIETNY! Polecam! Na pewno go użyje w swojej grze! :D
MrCorniszon - Wto 10 Kwi, 2012 10:47

Ehh... jak zrobić żeby bohater strzelał z łuku/pistoletu ?
Widziałem to w skrypcie, ale nie wiem gdzie to wsadzić itp.

tracersgta - Sro 11 Kwi, 2012 12:28

Pytanie pojawiło się już wcześniej... Przeczytaj odpowiedzi pod wątkiem.
MrCorniszon - Sob 14 Kwi, 2012 07:46

Ta, wiem że się pojawiło ale nic z tamtego postu nie ogarniam :-|
Cytat:
Distance_Weapons[4] = ["$Arrow",3,2,5,23,1,1]

^ coś tam pozamieniałem ale dalej nic. Może coś źle robię.
Chodzi o to że jak nacisnę ,,A" to chcę żeby od bohatera leciała strzała.

tracersgta - Sob 14 Kwi, 2012 08:00

A jesteś wyposażony w łuk, czy tam item, który jest przypisany do tego?
MrCorniszon - Sob 14 Kwi, 2012 09:57

Tak, jak naciskam ,,A" to jest tylko animacja łuku (tak jak miecza, tylko ona nic nie bierze przeciwnikom) i strzała nie leci. Może jakąś dodatkową grafikę trzeba czy coś... ale w demie nic nie było.
INRE - Sob 14 Kwi, 2012 12:08

Zerknij jeszcze raz do demka. Popatrz na przedmioty w bazie danych i do skryptu id którego przedmiotu jest jako amunicja do łuku. Dodadkowo wejdz w bronie w bazie danych i do skryptu i podobnie jak wcześniej sprawdz id broni dystansowych gdzie są też opcje szybkosci strzału, jak daleko leci itp. A grafiki potrzebne są w demie
gats - Nie 15 Kwi, 2012 09:28

Witam mam problem z tym skryptem kied zabije stworka to pokazuje mi sie komunikat :"unable to find the audio/SE/Dropitem

HELP ME PLEASE ! ;-(

tracersgta - Nie 15 Kwi, 2012 09:59

W folderze z demem wejdź do Audio/SE i przekopiuj wszystkie pliki stamtąd do tego samego folderu w swoim projekcie...
gats - Pon 16 Kwi, 2012 15:43

Dobrze, a tak wgl to jak zrobić żeby postać jak zostanie pokonana to zmieniła swój outfit na dead i przy okazji jak zrobic jeszcze ze jak sie zabije goscia i sie wyjdzie na druga mapke i spowrotem sie przyjdzie na mapke w ktorym sie zabilo goscia to sie respawnuje to jak zrobic zeby sie nie zrespial ? :D
tracersgta - Pon 16 Kwi, 2012 17:10

Ustaw komentarz: Die Self Switch A
Następnie utwórz nową stronę, na której daj warunek Self Switch A = ON(czyli przełącznik własny)...

gats - Pon 16 Kwi, 2012 19:27

Sorki ze spamuje ale mam kolejna sprawe jak zmienic w skrypcie ze bohater jak padnie to koniec gry a nie jak bohater padnie to lecimy tym kto z nami podrozuje chyba wiecie oco kaman z gory dziekuje :D
Valdali - Pon 16 Kwi, 2012 22:58

gats, tego nie robi sie w tym skypcie tylko w równoległych zdarzeniach:
warunek
bohater któryś tam ma state śmierć = koniec gry
... i tyle :mrgreen:

gats - Wto 17 Kwi, 2012 13:14

A mogłbys mi wyjasnic krok po kroku bo nie ogarniam wiesz nowicjusz jestem probuje wlasna gre zrobic ale cos nie ogarniam :D
Vrona - Wto 17 Kwi, 2012 13:39

gats,

Na pierwszej mapie tworzysz w rogu mapy nowe zdarzenie.Warunek startu ustaw na Autostart.W Poleceniach wpisujesz:

Zmień przełącznik:001

Następna strona na startować na przełącznik 001.Nie dajesz na niej nic.

Wchodzisz w bazę danych i zakładkę Typowe zdarzenia.Typ zdarzenia ustawiasz na Równoległe zdarzenie i przełącznik na 001.W poleceniach dajesz:

Warunek:Bohater:Ziomek na status śmierć:
Koniec gry

Tyle,koniec,finito itd. :D

gats - Wto 17 Kwi, 2012 18:12

Dzieki wielkie :D
pspgoo - Wto 24 Kwi, 2012 13:47

mam pytanie bo dopiero zaczynam sie bawić wklejanie skryptów gdzie jest ten Input bo znaleśćnie moge z góry thx ;-(
tracersgta - Wto 24 Kwi, 2012 15:31

Obok SBABS.
gats - Sob 09 Cze, 2012 18:44

Oczywiście znowu mam problem ze skryptem otóż jest błąd a nie wiem co robić:


Script'Requiem SBABS Standard' Line 35: NameError occured.
uninitialized constant Input::Letters

Co robić ??

Voyage - Pią 13 Lip, 2012 13:34

Witam wszystkich na forum!
To mój 1 post.
Do rzeczy.
Tego chyba nie było.
Mogę przypisywać skille do klawiszy ale jak tracę (skilla) nadal mogę go używać jeśli jest przypisany. Myślę, że trzeba wstawić odpowiedni warunek sprawdzający czy dana zdolność
jest, jeśli nie potraktuj "buzzerem"(dźwięk odrzucenia).
Jaki kod należy dodać/zmienić do skryptu, aby problem zaniechać?
Potrzebuję pomocy, bo z Ruby to raczej u mnie kiepsko.

Aesen - Sro 08 Sie, 2012 08:56

Używam tej walki i chciałem dodać gothic hud ale wywala mi błąd.


Ayene - Sro 08 Sie, 2012 11:06

Dopiero teraz zauważyłam prośbę Voyage'a. Otóż to, o co pytasz jest domyślnie wpisane w skrypt. Jeśli ktoś wykorzysta wszystkie MP, to nie może rzucać czarów.

Aesen, wrzuciłeś do projektu oba skrypty na HUD? I czy znajdują się one POD skryptami na walkę?

Aesen - Sro 08 Sie, 2012 11:20

Dzięki ayne wszystko działa :)
Jakub/Bedzio - Nie 02 Wrz, 2012 16:18

Wyświetla mi się błąd "Unable to find file Audio/se/drop item", tylko gdy ma wypaść przedmiot z potwora.
Próbowałem to naprawić i teraz mi się pasek życia nie wyświetla.

bluemike - Wto 04 Wrz, 2012 17:17

Temat z Hudem Gothic został zamknięty więc muszę napisać tutaj:
Grafiki, które wrzuciła Ayene ,żeby skrypt poprawnie działał-jedna z nich wygasła.
Ja nawet nie wiem jak wyglądała grafika hp_mp_bar.png więc nawet sam nie mogę jej narysować, proszę ludzi którzy posiadają ową grafikę, by zapodali linka do niej :)

tobi 145 - Nie 09 Wrz, 2012 20:53
Temat postu: Re: Walka w czasie rzeczywistym
jaki jest skrypt do walki w czasie rzeczywistym,baz dem prosze
aragorn7015 - Pon 10 Wrz, 2012 15:58

tobi 145, Pobierasz to (to nie jest demo): http://www.mediafire.com/?ugh3mc5brfcm5k5 znajdujesz swój projekt i szukasz folderu Data i robisz to http://img268.imageshack.us/img268/319/asdbj.png ...

Mam nadzieję że pomogłem... I tak na przyszłość tutaj: http://img210.imageshack....851/saddasv.png masz opcję sprawdzania pisowni, bo nie ma czegoś takiego jak 'baz dem'

Abercjusz - Pią 26 Paź, 2012 18:15

Mam pytanie. Jak skonfigurować skrypt, żeby animacje pasowały do
dużych charów?
PS: Sorry za odkop.

Kyovu - Sob 03 Lis, 2012 10:54

Jak dla mnie skrypt niepotrzebny, mam inny ale to moje zdanie 2/5 :-/
HPfan880 - Sro 12 Gru, 2012 17:22

Jupila. Działa w 100% aż sam jestem zaskoczony :-)


Moja radość trwała krótko. Mam teraz pytanko.
Zadziała to na vx ace? Bo się przerzucam.

MrCorniszon - Sob 15 Gru, 2012 10:39

Jakub/Bedzio, Musisz wgrać ten plik z dźwiękiem do folderu z grą
Naleśnik - Czw 10 Sty, 2013 16:12

Kurde przepraszam , ale nie umiem tej walki zrobić . Znów zacząłem robić grę ale tak pobieram demo i :Jest tam game którego nie mozna otworzyc . Proszę o pomoc po kolei jak co zrobić normalne skrypty umiem dodać tylko te z demem nie moge .
:-|

Luqas - Wto 15 Sty, 2013 00:32

Nie jestem pewien czy było takie pytanie w tym temacie, ale podpowie mi ktoś jak zrobić coś takiego żeby potworki respily się na przykład 1 minute po a nie od razu po ich śmierci... Bo załóżmy że chce aby poruszały się losowo ale blokują mi wejścia do jaskiń itd. Jestem tu nowy i nie ogarniam ruby.
Z góry dzięki za pomoc. Pzdr...;)

cj2 - Wto 15 Sty, 2013 08:36

Jak je pokonasz zmieniasz główny przełącznik (self switch) na np. A, każesz w ruchu zniknąć i czekać. Ważną rzeczą jest, by wszystko przełączyć tak, by nie blokowało ruchu bohaterowi, i żeby robiło się to samoczynnie. Po danym czasie wyłączasz przełącznik A (lub jaki wybrałeś).
Naleśnik - Sro 06 Mar, 2013 15:51

Ale zaraz jak mam to zrobić bo nie widzę nigdzie skryptu . I co mam całe demo wrzucić gdzie do pliku z grą to mi się podmienia i nie działa . Pomocy !
Nex - Czw 07 Mar, 2013 08:35

Otwierasz w Rpg makerze demo wchodzisz w edytor skryptów i kopiujesz odpowiednie skrypty do swojego projektu
Naleśnik - Czw 07 Mar, 2013 14:47

Dobra dzięki wszystko jest ok tylko jak ustawić żeby np potwór był silniejszy itp. I co mam zrobić jeżeli nie chce mi się respić ? ( respi się tylko wtedy gdy stoje tam gdzie ma się pojawić i wciskam spację )

[ Dodano: Czw 07 Mar, 2013 16:26 ]
I brakuje mi dźwięku !!! chociaż wszystko z sound wrzuciłem co było brakuje dźwięku jednego ...

Nex - Pią 08 Mar, 2013 07:53

Cytat:
Instrukcja w języku angielskim... hm przetłumaczyłam tylko nagłówek skryptu 'Requiem SBABS Standard Version'.

Ayene wszystko przetłumaczyła wystarczy przeczytać pierwszy post

Naleśnik - Pią 08 Mar, 2013 12:59

A co z tym dźwiękiem ? Mam wgrać swój czy jak ?
Nex - Pią 08 Mar, 2013 16:15

Z tymi dźwiękami to nie wiem co może być
może po prostu do złego folderu to dałeś?

Naleśnik - Pią 08 Mar, 2013 19:24

Nie , mam 4 dźwięki i jak ustawię żeby potwór był silniejszy wali wtedy jaką kulą i pisze że brak do niego dźwięku . :/
Nex - Pią 08 Mar, 2013 20:32

Jeśli dałeś je do folderu \Audio\SE
to wszystko powinno być OK
a jeśli je tam dałeś to nie wiem co jest nie tak

Naleśnik - Pią 08 Mar, 2013 23:25

Aj ... sory pomyłka nie brakuje dźwięku tylko obrazka energy ball .. mam jakiegoś sam wgrać czy co ? :-D
INRE - Nie 10 Mar, 2013 22:52

Kopiujesz z graphics characters z dema, ten plik, którego Ci brakuje i wklejasz go do tego samego folderu w swoim projekcie.
Naleśnik - Pon 11 Mar, 2013 10:55

Tylko że go nie ma :kable:
Ayene - Pon 11 Mar, 2013 20:38

Tak jak napisał INRE, w demie pobranym z forum jest w folderze Graphics/Characters.
Naleśnik - Sro 13 Mar, 2013 16:28

Dobrze , spróbuję sciągne jeszcze raz .
zumiko - Czw 28 Mar, 2013 09:05

Czy ktos mógł by zamiścić sam skrypt bez dema bo mi niedzale demo :(
Bardzo bym prosił :D

INRE - Czw 28 Mar, 2013 23:27

Może lepiej napisz co nie tak z tym demem. U mnie działa normalnie i u innych chyba też. Jak wstawimy sam skrypt, po prostu możesz się nie połapać, a poza tym i tak potrzebne są dźwięki i pliki graficzne z dema.
zumiko - Pią 29 Mar, 2013 08:28

Chodzi o to ze wogule demo mi nie chodzi ponieważ mam nowszą wersje rpg makera , i wyskakuje bład że jest starsza wersja :(
Wiem że gdzes na forum jest jak zmnienic zeby todzalało ale ja niemode znaleźć .
Jak co wytłumaczcie czy podajcie link:P
Bardzo bym prosił .
Do usłyszenia :D

[ Dodano: Pią 29 Mar, 2013 08:29 ]
Sory "niemoge" :P

Ayene - Sob 30 Mar, 2013 13:21

zumiko, zapoznaj się z tutkiem :arrow: http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=2583
Śliwka - Pią 03 Maj, 2013 09:14

Jak ustawić, żeby potwór się nie respił?

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group