Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum

Regulamin
  Zasady ogólne:
 1. Niniejszy regulamin jest zbiorem praw i obowiązków wszystkich użytkowników korzystających z UltimaForum.
 2. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznać się z treścią regulaminu.
 3. Wewnętrzne regulaminy działów stanowią integralną część Regulaminu Forum.
 4. Korzystanie z forum oznacza akceptację poniższego regulaminu.
 5. Nieznajomość regulaminu forum nie zwalnia z jego przestrzegania, dlatego wszelkie próby usprawiedliwienia winy będą z miejsca uznawane za bezskuteczne.
 6. Administratorzy i moderatorzy forum nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych na forum przez użytkowników.
 7. Zabronione jest podszywanie się pod administratorów i moderatorów forum, w tym używanie ich avatarów czy podpisów.

  Rejestracja i konto:
 8. Każdy zarejestrowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości pod podanym przy rejestracji adresem e-mail.
 9. Użytkownicy forum, którzy w procesie rejestracji podali nieprawdziwe dane, bądź dane te są nieaktualne (np. nieaktywny adres e-mail), mogą zostać zablokowani bez ostrzeżenia.
 10. Prośby o zmiany w profilu użytkownika należy kierować do junior admina lub admina z wyłączeniem punktu 11.
 11. Prośby o zmianę nicku należy składać w wyznaczonym do tego temacie w dziale "Forum".
 12. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto.
 13. Konta dodatkowe mogą być utworzone po uprzednim zawiadomieniu administracji i uzyskaniu akceptacji.
 14. Zabronione jest udostępnianie swojego konta innym osobom czy też korzystanie z kont innych osób.

  Działy:
 15. Dział WC przeznaczony jest do dyskusji na tematy dowolne.
 16. Zasady panujące na poszczególnych działach forum określa wewnętrzny regulamin tych działów.

  Fora i tematy:
 17. Zabronione jest tworzenie takich samych wątków w kilku różnych działach. Powtarzające się wątki będą usuwane.
 18. Wątki zawierające kłótnie, wyzwiska czy służące wyłącznie nabijaniu postów będą zamykane, a w wybranych przypadkach usuwane.
 19. Należy zakładać wątki w odpowiednich dla nich działach. Wątki założone w złych działach będą przenoszone do odpowiednich kategorii przez moderatorów.
 20. Temat powinien być odpowiednio sformułowany i powinien jednoznacznie określać treść wątku. Pytania należy formułować zrozumiale i poprawnie składniowo.
 21. Należy formułować myśli zwięźle i przejrzyście oraz unikać błędów ortograficznych. Jeśli użytkownik ma problemy z ortografią, może pisać posty w Wordzie (lub innym edytorze tekstu, posiadającym funkcję sprawdzania ortografii) i kopiować ich treść do okna wiadomości na forum. Notoryczne popełnianie błędów językowych będzie karane ostrzeżeniem.
 22. Zabrania się używania wulgaryzmów, chyba że przekleństwo jest elementem kawału - wówczas należy to zaznaczyć dopiskiem "18+" w temacie wątku (co oznacza "co najmniej od lat osiemnastu").
 23. Cenimy wolność słowa, ale z poszanowaniem godności. Nie należy obrażać lub wyśmiewać innych użytkowników; ich poglądów, osobliwego podejścia do tematu łącznie z wiekiem, płcią, zawodem, wyznaniem lub przynależnością narodową.
 24. Zabronione jest prowokowanie sytuacji konfliktowych. Rozwiązania spraw burzących atmosferę wśród użytkowników należy szukać poza ramami forum.
 25. Pisanie WIELKIMI LITERAMI jest niewskazane, zwłaszcza w temacie wątku.
 26. Posty na forum zamieszczać mogą wyłącznie zarejestrowani i zalogowani użytkownicy.
 27. Zabronione jest pisanie postów jeden po drugim. Zaleca się korzystanie z opcji "Edytuj".
 28. Użytkownicy nie mogą edytować i usuwać wysłanych postów, na które inny użytkownik zdążył już odpowiedzieć.
 29. Wątek zostanie zamknięty, gdy czas ostatniego postu przekroczy:
  - dla tematów w działach z prośbami, zamówieniami i pomocą – dwa tygodnie,
  - dla pozostałych tematów – dwa miesiące.
  Przepis ten nie dotyczy działów ze skryptami oraz z zapowiedziami, demami i pełnymi wersjami gier.
 30. Skrótów i alternatywnych form słów należy używać tylko wówczas, gdy są pospolite.
 31. Posty traktujące o sprawach niedotyczących ogółu należy kierować do użytkowników drogą wiadomości prywatnych.
 32. Forum to nie śmietnik - jeśli post użytkownika nie wniesie niczego nowego do dyskusji i zawiera jedynie np. "No właśnie!", "Zgadzam się z powyższym", nie powinien być zamieszczany. Wskazane jest uzasadnienie swojego zdania.
 33. Zabronione jest tzw. "nabijanie postów" (dodawanie do każdego wątku kilkudziesięciu wypowiedzi na godzinę o treści "Ok", "Aha", "Popieram" itp., mające na celu jedynie zwiększenie "rangi" na forum). Rozumie się przez to również posty typu "Gdybym wiedział, to bym Ci powiedział, ale nie wiem". Osoby notorycznie nabijające posty otrzymają od moderatorów ostrzeżenie.
 34. Nie powinno się cytować długiej na dwie strony wypowiedzi tylko po to, by dopisać "Zgadzam się!". Należy cytować jedynie krótkie fragmenty, mające przypomnieć, o co chodziło w cytowanej wypowiedzi.
 35. Zabronione jest przesadne formatowanie tekstu.
 36. Użytkownik przed wysłaniem tekstu winien przeczytać go uważnie, sprawdzić, czy jest zgodny z ustaleniami regulaminowymi, czy nie zawiera błędów, czy wnosi coś do dyskusji i jest na temat.

 37. Wklejenie tekstu nie swojego autorstwa spoza forum (cytowanie) może nastąpić wyłącznie z podaniem autora i bez ingerencji w treść.
 38. Kopiowanie i rozpowszechnianie treści znajdujących się na forum, a niebędących wypowiedziami własnymi, jest zabronione.
 39. Wykorzystywanie nie swoich materiałów bez zgody ich autora lub odpowiedniej informacji zawartej w swoim poście / projekcie uważane jest za plagiat, który w świetle obowiązujących przepisów jest przestępstwem. Przewidzianą karą na forum za popełnienie plagiatu jest ostrzeżenie o wartości od 1 do 3.

  Awatary, sygnatury i podpisy:
 40. Użytkownicy forum mogą umieszczać w profilu swoje awatary i sygnatury.
 41. Sygnatury i awatary nie powinny zawierać żadnych treści mogących urazić innych użytkowników forum.
 42. Maksymalna wielkość awatara na forum to 100 x 100 px, zaś sygnatury - 550 x 150 px.
 43. Łączna wysokość podpisu nie powinna być większa niż 200 px. Użytkownicy, którzy przekroczą limit podpisu, proszeni są o ujęcie treści w [spoiler].
 44. Treść podpisu powinna być stosunkowo krótka - najwyżej 4-5 linijek.

  Linki i usługi:
 45. Zabrania się kategorycznie oferowania płatnej pomocy (w tym postów niosących choćby znamiona takiej pomocy). Użytkownicy forum proponujący podobne usługi, karani będą bezwzględnie zablokowaniem konta.
 46. Prosi się użytkowników o niezamieszczanie zewnętrznych plików graficznych lub odnośników o zbyt dużych wymiarach, powodujących nieprawidłowy wygląd forum.
 47. Zabrania się reklamowania, zamieszczenia linków do stron, for dyskusyjnych lub serwisów zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, pornograficzne, treści wulgarne, propagujące przemoc, obrażające uczucia religijne czy wzywające do nienawiści na tle rasowym, religijnym lub wyznaniowym.
 48. Na forum nie publikujemy linków do stron, zawierających oprogramowanie pirackie, numery seryjne czy łamiące zabezpieczenia. Usuwane będą także adresy stron zawierające linki do stron pirackich.
 49. Nie wolno reklamować stron komercyjnych, w tym serwisów informacyjnych sprzedających reklamy. Dozwolone jest jedynie reklamowanie niekomercyjnych stron prywatnych.
 50. W przypadku odnalezienia wątków naruszających regulamin forum (zwłaszcza zawierających linki do warezów, cracków czy stron porno) prosimy o poinformowanie Moderatorów Forum.

  Shoutbox:
 51. Shoutbox jest integralną częścią forum.
 52. Od użytkowników korzystających z shoutboxa wymaga się zachowania zgodnego z ogólnie przyjętymi normami kultury internetowej (Netykiety).
 53. Zabrania się zaśmiecania shoutboxa spamem lub floodem. Zgodnie z orzecznictwem 'floodem' nazywamy cztery lub więcej wiadomości, napisane jedna pod drugą w krótkich odstępach czasu, które nie mają charakteru wypowiedzi (w nawiązaniu do spamu).
 54. Nie wolno zamieszczać wpisów składających się w większości z emotikon lub symboli.
 55. Należy wystrzegać się rażących błędów ortograficznych. W razie problemów można się wspomóc dowolnym edytorem tekstu lub słownikiem ortograficznym.
 56. Reklama stron internetowych dozwolona jest wyłącznie w dziale Reklamy.
 57. Zabronione jest zamieszczanie linków do tematów na forum w celu wymuszenia szybkiej odpowiedzi lub zwrócenia uwagi na określoną sytuację.
 58. Zabronione jest wykorzystywanie shoutboxa do zamieszczania linków w celu uzyskania jakichkolwiek korzyści.
 59. Za złamanie któregoś z powyższych punktów regulaminu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenie.

  Moderatorzy:
 60. Moderatorzy forum mają prawo do korekty, zmian lub usunięcia z forum dowolnego postu, po uprzednim uzasadnieniu w formie wiadomości prywatnej przesłanej administratorowi.
 61. Moderatorzy mają prawo do przenoszenia lub zamykania wątków.
 62. Moderatorzy mogą ukarać użytkownika forum za naruszenie regulaminu wystawiając ostrzeżenie, w jego treści wpisując stosowne uzasadnienie.
 63. Użytkownik powołany na stanowisko moderatora forum ma obowiązek zapoznać się i zaakceptować regulamin działu "Moderatornia".

  Grupy:
 64. Bezpośrednimi przełożonymi grup na forum są w pierwszej kolejności moderatorzy tych grup, zaś w drugiej - moderatorzy forum.
 65. Administracja i moderatorzy grupy mają prawo do zmiany jej składu.
 66. Użytkownik o decyzjach związanych z jego przyjęciem lub usunięciem z grupy winien zostać poinformowany za pomocą wiadomości prywatnej. Treści decyzji powinna zawierać uzasadnienie.

 67. Support to grupa osób będących wsparciem dla forum.
 68. Członek Supportu może mieć oddany dział do moderowania.
 69. Członkowie Supportu mogą wystawiać ostrzeżenia użytkownikom tylko za przewinienia dokonane w podległym im dziale/działach.

 70. Grupę Winners zasilają zwycięzcy konkursów organizowanych przez Administrację.

  Wyróżnienia:
 71. Aktywność użytkownika może być nagrodzona specjalną rangą lub zasileniem listy moderatorów / pomocy niniejszego forum.
 72. Poprzez aktywność rozumie się czynne uczestnictwo w życiu forum: wzbogacanie jego zasobów, wnoszenie inicjatywy w jego promowaniu lub pomoc w rozwiązywaniu problemów innych użytkowników.

  Ostrzeżenia:
 73. Osobami uprawnionymi do wystawienia ostrzeżenia są: Administrator, Junior Admin, Moderator oraz - w przypadku ujętym w pkt. 69 - członek grupy Support.
 74. Za złamanie któregoś z punktów regulaminu, użytkownik może otrzymać ostrzeżenie z wyłączeniem sytuacji przedstawionej w pkt. 75.
 75. Użytkownik, który dopuścił się naruszenia zasad panujących na forum, a istnieje podejrzenie, że mógł owych zasad nie poznać, w pierwszej kolejności powinien zostać pouczony.
W przypadkach, których powyższy regulamin nie wymienia, obowiązuje zasada zdrowego rozsądku.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 19.09.2007 r.
Admin Ayene


Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 02.12.2011 r.
 

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene