Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
HUD 1 S.A's script
Autor Wiadomość
CMS Master Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Sty 2012
Posty: 42
  Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 19:05
HUD 1 S.A's script
~ HUD 1 S.A's script ~


Krótki opis:
Jest to Hud z Nazwą,hp,mp i klasą postaci i przy okazji-musicie wkleić edytowany scen_Map
(jest edytowany więc są małe różnice)

Autor:
S.A/CMS Master(czyli ja)

Kompatybilność:
RPG Maker XP

Skrypt:
Spoiler:

Kod:
#Witam,to mój 1 skrypt i prosze o wyrozumiałość
#Autor:S.A/CMS Master
#skrypt nazywa się:HUD 1 S.A's script
class Window_okno < Window_Base
def initialize(x = 1, y = 1, width = 189, height = 143)
 super(x, y, width, height)
    self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)
    self.contents.font.name = "Tahoma"
    self.contents.font.size = 19
    self.back_opacity = 160
    refresh
  end
def refresh
self.contents.clear
 draw_actor_name($game_party.actors[0], 5, 0)
 draw_actor_hp($game_party.actors[0], 5, 20)
 draw_actor_sp($game_party.actors[0], 5, 40)
 draw_actor_level($game_party.actors[0], 5, 60)
 draw_actor_class($game_party.actors[0], 5, 80)

 
  end
end


Screeny:
Spoiler:
a tu przerobiony scen_map
Spoiler:


Kod:
#==============================================================================
# &#9632; Scene_Map
#------------------------------------------------------------------------------
# &#12288;&#12510;&#12483;&#12503;&#30011;&#38754;&#12398;&#20966;&#29702;&#12434;&#34892;&#12358;&#12463;&#12521;&#12473;&#12391;&#12377;&#12290;
#==============================================================================

class Scene_Map
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12513;&#12452;&#12531;&#20966;&#29702;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def main
    # &#12473;&#12503;&#12521;&#12452;&#12488;&#12475;&#12483;&#12488;&#12434;&#20316;&#25104;
    @spriteset = Spriteset_Map.new
    # &#12513;&#12483;&#12475;&#12540;&#12472;&#12454;&#12451;&#12531;&#12489;&#12454;&#12434;&#20316;&#25104;
    @message_window = Window_Message.new
    @okienko = Window_okno.new
    # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#23455;&#34892;
    Graphics.transition
    # &#12513;&#12452;&#12531;&#12523;&#12540;&#12503;
    loop do
      # &#12466;&#12540;&#12512;&#30011;&#38754;&#12434;&#26356;&#26032;
      Graphics.update
      # &#20837;&#21147;&#24773;&#22577;&#12434;&#26356;&#26032;
      Input.update
      # &#12501;&#12524;&#12540;&#12512;&#26356;&#26032;
      update
      # &#30011;&#38754;&#12364;&#20999;&#12426;&#26367;&#12431;&#12387;&#12383;&#12425;&#12523;&#12540;&#12503;&#12434;&#20013;&#26029;
      if $scene != self
        break
      end
    end
    # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#28310;&#20633;
    Graphics.freeze
    # &#12473;&#12503;&#12521;&#12452;&#12488;&#12475;&#12483;&#12488;&#12434;&#35299;&#25918;
    @spriteset.dispose
    @okienko.dispose
    # &#12513;&#12483;&#12475;&#12540;&#12472;&#12454;&#12451;&#12531;&#12489;&#12454;&#12434;&#35299;&#25918;
    @message_window.dispose
    # &#12479;&#12452;&#12488;&#12523;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;&#20013;&#12398;&#22580;&#21512;
    if $scene.is_a?(Scene_Title)
      # &#30011;&#38754;&#12434;&#12501;&#12455;&#12540;&#12489;&#12450;&#12454;&#12488;
      Graphics.transition
      Graphics.freeze
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12501;&#12524;&#12540;&#12512;&#26356;&#26032;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def update
    # &#12523;&#12540;&#12503;
    loop do
      # &#12510;&#12483;&#12503;&#12289;&#12452;&#12531;&#12479;&#12503;&#12522;&#12479;&#12289;&#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#38918;&#12395;&#26356;&#26032;
      # (&#12371;&#12398;&#26356;&#26032;&#38918;&#24207;&#12399;&#12289;&#12452;&#12505;&#12531;&#12488;&#12434;&#23455;&#34892;&#12377;&#12427;&#26465;&#20214;&#12364;&#28288;&#12383;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12427;&#12392;&#12365;&#12395;
      #  &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12395;&#19968;&#30636;&#31227;&#21205;&#12377;&#12427;&#27231;&#20250;&#12434;&#19982;&#12360;&#12394;&#12356;&#12394;&#12393;&#12398;&#29702;&#30001;&#12391;&#37325;&#35201;)
      $game_map.update
      $game_system.map_interpreter.update
      $game_player.update
      # &#12471;&#12473;&#12486;&#12512; (&#12479;&#12452;&#12510;&#12540;)&#12289;&#30011;&#38754;&#12434;&#26356;&#26032;
      $game_system.update
      $game_screen.update
      # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#22580;&#25152;&#31227;&#21205;&#20013;&#12391;&#12394;&#12369;&#12428;&#12400;&#12523;&#12540;&#12503;&#12434;&#20013;&#26029;
      unless $game_temp.player_transferring
        break
      end
      # &#22580;&#25152;&#31227;&#21205;&#12434;&#23455;&#34892;
      transfer_player
      # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#20966;&#29702;&#20013;&#12398;&#22580;&#21512;&#12289;&#12523;&#12540;&#12503;&#12434;&#20013;&#26029;
      if $game_temp.transition_processing
        break
      end
    end
    # &#12473;&#12503;&#12521;&#12452;&#12488;&#12475;&#12483;&#12488;&#12434;&#26356;&#26032;
    @spriteset.update
    # &#12513;&#12483;&#12475;&#12540;&#12472;&#12454;&#12451;&#12531;&#12489;&#12454;&#12434;&#26356;&#26032;
    @message_window.update
    # &#12466;&#12540;&#12512;&#12458;&#12540;&#12496;&#12540;&#12398;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.gameover
      # &#12466;&#12540;&#12512;&#12458;&#12540;&#12496;&#12540;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
      $scene = Scene_Gameover.new
      return
    end
    # &#12479;&#12452;&#12488;&#12523;&#30011;&#38754;&#12395;&#25147;&#12377;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.to_title
      # &#12479;&#12452;&#12488;&#12523;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
      $scene = Scene_Title.new
      return
    end
    # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#20966;&#29702;&#20013;&#12398;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.transition_processing
      # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#20966;&#29702;&#20013;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
      $game_temp.transition_processing = false
      # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#23455;&#34892;
      if $game_temp.transition_name == ""
        Graphics.transition(20)
      else
        Graphics.transition(40, "Graphics/Transitions/" +
          $game_temp.transition_name)
      end
    end
    # &#12513;&#12483;&#12475;&#12540;&#12472;&#12454;&#12451;&#12531;&#12489;&#12454;&#34920;&#31034;&#20013;&#12398;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.message_window_showing
      return
    end
    # &#12456;&#12531;&#12459;&#12454;&#12531;&#12488; &#12459;&#12454;&#12531;&#12488;&#12364; 0 &#12391;&#12289;&#12456;&#12531;&#12459;&#12454;&#12531;&#12488;&#12522;&#12473;&#12488;&#12364;&#31354;&#12391;&#12399;&#12394;&#12356;&#22580;&#21512;
    if $game_player.encounter_count == 0 and $game_map.encounter_list != []
      # &#12452;&#12505;&#12531;&#12488;&#23455;&#34892;&#20013;&#12363;&#12456;&#12531;&#12459;&#12454;&#12531;&#12488;&#31105;&#27490;&#20013;&#12391;&#12394;&#12369;&#12428;&#12400;
      unless $game_system.map_interpreter.running? or
             $game_system.encounter_disabled
        # &#12488;&#12523;&#12540;&#12503;&#12434;&#27770;&#23450;
        n = rand($game_map.encounter_list.size)
        troop_id = $game_map.encounter_list[n]
        # &#12488;&#12523;&#12540;&#12503;&#12364;&#26377;&#21177;&#12394;&#12425;
        if $data_troops[troop_id] != nil
          # &#12496;&#12488;&#12523;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12475;&#12483;&#12488;
          $game_temp.battle_calling = true
          $game_temp.battle_troop_id = troop_id
          $game_temp.battle_can_escape = true
          $game_temp.battle_can_lose = false
          $game_temp.battle_proc = nil
        end
      end
    end
    # B &#12508;&#12479;&#12531;&#12364;&#25276;&#12373;&#12428;&#12383;&#22580;&#21512;
    if Input.trigger?(Input::B)
      # &#12452;&#12505;&#12531;&#12488;&#23455;&#34892;&#20013;&#12363;&#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#31105;&#27490;&#20013;&#12391;&#12394;&#12369;&#12428;&#12400;
      unless $game_system.map_interpreter.running? or
             $game_system.menu_disabled
        # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12392; SE &#28436;&#22863;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12475;&#12483;&#12488;
        $game_temp.menu_calling = true
        $game_temp.menu_beep = true
      end
    end
    # &#12487;&#12496;&#12483;&#12464;&#12514;&#12540;&#12489;&#12364; ON &#12363;&#12388; F9 &#12461;&#12540;&#12364;&#25276;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12427;&#22580;&#21512;
    if $DEBUG and Input.press?(Input::F9)
      # &#12487;&#12496;&#12483;&#12464;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12475;&#12483;&#12488;
      $game_temp.debug_calling = true
    end
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#31227;&#21205;&#20013;&#12391;&#12399;&#12394;&#12356;&#22580;&#21512;
    unless $game_player.moving?
      # &#21508;&#31278;&#30011;&#38754;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12434;&#23455;&#34892;
      if $game_temp.battle_calling
        call_battle
      elsif $game_temp.shop_calling
        call_shop
      elsif $game_temp.name_calling
        call_name
      elsif $game_temp.menu_calling
        call_menu
      elsif $game_temp.save_calling
        call_save
      elsif $game_temp.debug_calling
        call_debug
      end
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12496;&#12488;&#12523;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_battle
    # &#12496;&#12488;&#12523;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.battle_calling = false
    # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.menu_calling = false
    $game_temp.menu_beep = false
    # &#12456;&#12531;&#12459;&#12454;&#12531;&#12488; &#12459;&#12454;&#12531;&#12488;&#12434;&#20316;&#25104;
    $game_player.make_encounter_count
    # &#12510;&#12483;&#12503; BGM &#12434;&#35352;&#25014;&#12375;&#12289;BGM &#12434;&#20572;&#27490;
    $game_temp.map_bgm = $game_system.playing_bgm
    $game_system.bgm_stop
    # &#12496;&#12488;&#12523;&#38283;&#22987; SE &#12434;&#28436;&#22863;
    $game_system.se_play($data_system.battle_start_se)
    # &#12496;&#12488;&#12523; BGM &#12434;&#28436;&#22863;
    $game_system.bgm_play($game_system.battle_bgm)
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12496;&#12488;&#12523;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Battle.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12471;&#12519;&#12483;&#12503;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_shop
    # &#12471;&#12519;&#12483;&#12503;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.shop_calling = false
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12471;&#12519;&#12483;&#12503;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Shop.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#21517;&#21069;&#20837;&#21147;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_name
    # &#21517;&#21069;&#20837;&#21147;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.name_calling = false
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#21517;&#21069;&#20837;&#21147;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Name.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_menu
    # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.menu_calling = false
    # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540; SE &#28436;&#22863;&#12501;&#12521;&#12464;&#12364;&#12475;&#12483;&#12488;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12427;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.menu_beep
      # &#27770;&#23450; SE &#12434;&#28436;&#22863;
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
      # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540; SE &#28436;&#22863;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
      $game_temp.menu_beep = false
    end
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12513;&#12491;&#12517;&#12540;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Menu.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12475;&#12540;&#12502;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_save
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12475;&#12540;&#12502;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Save.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12487;&#12496;&#12483;&#12464;&#12398;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def call_debug
    # &#12487;&#12496;&#12483;&#12464;&#21628;&#12403;&#20986;&#12375;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.debug_calling = false
    # &#27770;&#23450; SE &#12434;&#28436;&#22863;
    $game_system.se_play($data_system.decision_se)
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12487;&#12496;&#12483;&#12464;&#30011;&#38754;&#12395;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;
    $scene = Scene_Debug.new
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # &#9679; &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#22580;&#25152;&#31227;&#21205;
  #--------------------------------------------------------------------------
  def transfer_player
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#22580;&#25152;&#31227;&#21205;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
    $game_temp.player_transferring = false
    # &#31227;&#21205;&#20808;&#12364;&#29694;&#22312;&#12398;&#12510;&#12483;&#12503;&#12392;&#30064;&#12394;&#12427;&#22580;&#21512;
    if $game_map.map_id != $game_temp.player_new_map_id
      # &#26032;&#12375;&#12356;&#12510;&#12483;&#12503;&#12434;&#12475;&#12483;&#12488;&#12450;&#12483;&#12503;
      $game_map.setup($game_temp.player_new_map_id)
    end
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#20301;&#32622;&#12434;&#35373;&#23450;
    $game_player.moveto($game_temp.player_new_x, $game_temp.player_new_y)
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#21521;&#12365;&#12434;&#35373;&#23450;
    case $game_temp.player_new_direction
    when 2  # &#19979;
      $game_player.turn_down
    when 4  # &#24038;
      $game_player.turn_left
    when 6  # &#21491;
      $game_player.turn_right
    when 8  # &#19978;
      $game_player.turn_up
    end
    # &#12503;&#12524;&#12452;&#12516;&#12540;&#12398;&#23039;&#21218;&#12434;&#30703;&#27491;
    $game_player.straighten
    # &#12510;&#12483;&#12503;&#12434;&#26356;&#26032; (&#20006;&#21015;&#12452;&#12505;&#12531;&#12488;&#23455;&#34892;)
    $game_map.update
    # &#12473;&#12503;&#12521;&#12452;&#12488;&#12475;&#12483;&#12488;&#12434;&#20877;&#20316;&#25104;
    @spriteset.dispose
    @spriteset = Spriteset_Map.new
    # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#20966;&#29702;&#20013;&#12398;&#22580;&#21512;
    if $game_temp.transition_processing
      # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#20966;&#29702;&#20013;&#12501;&#12521;&#12464;&#12434;&#12463;&#12522;&#12450;
      $game_temp.transition_processing = false
      # &#12488;&#12521;&#12531;&#12472;&#12471;&#12519;&#12531;&#23455;&#34892;
      Graphics.transition(20)
    end
    # &#12510;&#12483;&#12503;&#12395;&#35373;&#23450;&#12373;&#12428;&#12390;&#12356;&#12427; BGM &#12392; BGS &#12398;&#33258;&#21205;&#20999;&#12426;&#26367;&#12360;&#12434;&#23455;&#34892;
    $game_map.autoplay
    # &#12501;&#12524;&#12540;&#12512;&#12522;&#12475;&#12483;&#12488;
    Graphics.frame_reset
    # &#20837;&#21147;&#24773;&#22577;&#12434;&#26356;&#26032;
    Input.update
  end
end


dziękowania dla pw15 bez którego skrypt by nie powstał
Ostatnio zmieniony przez Nhadala Sro 15 Lut, 2012 21:43, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
Melvin 
Preferowany:
RPG Maker XP

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 35 razy
Dołączył: 23 Paź 2009
Posty: 1063
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 20:43
Taki trochę słaby. Nie wiem po co zaśmiecać działy takimi skryptami.
No ale gratulacje. Czekam na coś lepszego.
________________________
MelvinClass:
Spoiler:

 
 
Mateusz SSJ8 
Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 07 Sty 2012
Posty: 46
Skąd: Polska
Wysłany: Sro 15 Lut, 2012 21:18
@CMS Master
Popraw mapping, bo brzydko wyglądają takie nagłe przejścia między podłogą a sufitem w miejscach, gdzie najpierw powinna być ściana. Na przykład to:


A jeśli chodzi o skrypt, to bardzo się przyda początkującym.
________________________
Ryzykując, że zrobisz super gniota, możesz zrobić super hit lub super gniota.
 
 
 
CMS Master Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Sty 2012
Posty: 42
Wysłany: Czw 16 Lut, 2012 17:06
Melvin, to mój pierwszy skrypt więc nie krytykuj.
 
 
master miller 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 6 razy
Dołączył: 29 Sty 2012
Posty: 107
Wysłany: Czw 16 Lut, 2012 17:09
Mateusz jezeli to tylko demko pokazujace mozliwosci skryptu to nie widze problemu.

Lepiej zadbaj o miasteczka.
________________________
<----- Kliknij
 
 
Melvin 
Preferowany:
RPG Maker XP

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 35 razy
Dołączył: 23 Paź 2009
Posty: 1063
Wysłany: Czw 16 Lut, 2012 21:31
CMS Master napisał/a:
Melvin, to mój pierwszy skrypt więc nie krytykuj.

A to dlaczego? Przecież mogę. Skrypt jest nieprzydatny, więc postaraj się zrobić coś lepszego, bo HUD'ów było milion i milion lepszych.
________________________
MelvinClass:
Spoiler:

 
 
CMS Master Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 2 razy
Dołączył: 04 Sty 2012
Posty: 42
Wysłany: Pią 17 Lut, 2012 19:41
a twój kompas to zwykły screen!ten twój skrypt kompas tez jest nieprzydatny,to zwykły obrazek na mapie.
 
 
Melvin 
Preferowany:
RPG Maker XP

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 35 razy
Dołączył: 23 Paź 2009
Posty: 1063
Wysłany: Pią 17 Lut, 2012 19:50
No wiem. Zrobiłem go jako pierwszy skrypt i zapewne dlatego jest beznadziejny.
Coś jeszcze? Próbujesz się dowartościować, krytykując mój skrypt. Dziwne :-P
________________________
MelvinClass:
Spoiler:

 
 
Feniks 
Preferowany:
RPG Maker XP

Ranga RM:
2 gry

Pomógł: 62 razy
Dołączył: 04 Wrz 2010
Posty: 511
Wysłany: Pią 17 Lut, 2012 21:05
Jak dla mnie prosty, spoko skrypt. A Melvin zawsze się kogoś przyczepi, przyzwyczaisz się.
________________________

 
 
varden01 Preferowany:
RPG Maker XP

Dołączył: 16 Paź 2011
Posty: 27
Wysłany: Czw 12 Kwi, 2012 20:33
Melvin nie byłby sobą gdyby nie skrytykował :D
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene