Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
System myszki
Autor Wiadomość
Avara 

Pomogła: 32 razy
Dołączyła: 15 Gru 2010
Posty: 331
Skąd: Łódź
Wysłany: Czw 01 Lis, 2012 23:12
System myszki
~ System myszki / Mouse System ~


Opis:
Skrypt ten pozwala nam posługiwać się myszką podczas gry. Dzięki myszce możemy chodzić, aktywować zdarzenia, wchodzić/wychodzić z menu (lewy przycisk myszy działa jak Enter, zaś prawy jak Esc), wybierać opcję w oknach wyboru itd. Pozwala również wyświetlać krótkie informacje nad głową zdarzenia. Zawiera kilka opcji konfiguracji.
Jest również dodatek do skryptu, pozwalający uruchomić typowe zdarzenie po kliknięciu prawym bądź lewym przyciskiem myszy na postać lub kafelek z tilesetów B~E.
Dodałam kilka modyfikacji, m.in. możliwość uruchomienia typowego zdarzenia, po kliknięciu PPM na zdarzenie.

Autor:
Jet (Jet10985)
Wykorzystał fragmenty kodów autorstwa: Woratana, Berka
System myszki wykorzystuje skrypt Szukanie drogi Modern Algebra'y

Tłumaczenie i modyfikacje:
Avara

Skrypt:

Część I
Spoiler:

Kod:
#===============================================================================
# System Myszki / Mouse System
# Autor: Jet10985 (Jet)
# Część kodu autorstwa: Woratana, Berka
# Użyty do: skryptu Szukanie drogi Modern Algebra'y
# Super ciężkie testowanie/pomoc w usuwaniu bug'ów/na prośbę: Nathanial (Beleren)
# Tłumaczenie i modyfikacja kodu: Avara (www.ultimateam.pl)
# Wersja modyfikacji Avary: 1.0
#===============================================================================
# Skrypt ten pozwoli Ci w pełni korzystać z myszki wewnątrz rmvx do różnych
# celów.
# Skrypt ten posiada: 6 dostosowywania opcji.
#===============================================================================
# Nadpisane definicje:
# Brak
#-------------------------------------------------------------------------------
# Dopiski do definicji:
# Scene_Map: update, terminate, update_transfer_player, update_call_menu
# Input: update, trigger?, press?, repeat?, dir4, dir8
# Window_Selectable: update, top_row=
# Scene_File: update
# Window_NameInput: update
# Game_Temp: initialize
# Game_Event: initialize, update
#===============================================================================

#==============================================================================
#  Szukanie drogi - Path Finding
#  Wersja: 2.0
#  Autor: modern algebra (rmrk.net)
#  Data: April 10, 2008
#==============================================================================
#  Podziękowania:
#    Patrick Lester! For his tutorial on A* Pathfinding algorithm (found at:
#        http://www.gamedev.net/reference/articles/article2003.asp) as well as
#        another amazingly helpful tutorial on using binary heaps (found at:
#        http://www.policyalmanac.org/games/binaryHeaps.htm). Without his excellent
#        tutorials, this script would not exist. So major thanks to him.
#    Zeriab, for tricking me into believing that this was an actual exercise.
#        Also, his table printout actually makes Tables useable :P
#==============================================================================

=begin
Wyświetlanie tekstu nad zdarzeniem, po najechaniu myszką:

Jeśli chcesz aby pojawił się komunikat nad głową zdarzenia, gdy myszka jest nad
zdarzeniem, umieścić ten komentarz w zdarzeniu:

MOUSE TEXT Wiadomość

Wszystko po TEXT będzie wyświetlane nad zdarzeniem.
--------------------------------------------------------------------------------
Zmiana kursora myszki po najechaniu nią na zdarzenie:

Jeśli chcesz chwilowo zmienić kursor myszki na czas najechania nią na zdarzenie,
umieścić ten komentarz w zdarzeniu:

MOUSE PIC nazwa/numer

Możesz umieścisz nazwę obrazka z folderu "Graphics\System". Kursor myszki zmieni
się wówczas w ten obrazek. Jeśli jednak umieścisz numer, myszka zmieni się
w ikonę o podanym numerze ID.
--------------------------------------------------------------------------------
Sposób wyznaczania trasy do zdarzenia po kliknięciu myszki:

Jeśli chcesz aby gracz podszedł do zdarzenia z konkretnej strony, po kliknięciu
na zdarzenie, aby do tego zdarzenia podszedł, umieścić jeden z tych komentarzy
w zdarzeniu:

MOUSE MOVE UP/LEFT/RIGHT/DOWN

Umieścić tylko ten kierunek, z którego ma podejść gracz.
--------------------------------------------------------------------------------
Kliknięcie, aby aktywować:

Jeśli chcesz, aby automatycznie uruchomić zdarzenie (bez podchodzenia do niego),
gdy jest kliknięte, umieść to w komentarzu zdarzenia:

MOUSE CLICK
--------------------------------------------------------------------------------
Brak zatrzymania gracza, podczas przejścia nad zdarzeniem, uruchamianym dotykiem:

Domyślnie skrypt ten zatrzyma ruch spowodowany kliknięciem myszki, jeśli gracz
wejdzie nad/pod zdarzenie wywoływane dotykiem gracza/zdarzenia. Jeśli chcesz
aktywować zdarzenie, ale gracz ma kontynuować marsz do wyznaczonego miejsca,
umieścić ten komentarz w zdarzeniu:

MOUSE NOSTOP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Od Avary: Ja z takim problemem się nie spotkałam. W kodzie skryptu również nie
ma wykorzystania takiego polecenia. Prawdopodobnie problem został rozwiązany
i autor zapomniał usunąć to polecenie z instrukcji.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------------------------------------------------
Ignorowanie ​zdarzeń:

Jeśli chcesz, aby zdarzenie było ignorowane, podczas ruchu spowodowanego
kliknięciem ​​myszki (tak jakby zdarzenie nie istniało), umieścić ten komentarz
w zdarzeniu:

MOUSE THROUGH
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Od Avary: Ta funkcja chyba nie działa. Jest wzięta pod uwagę w kodzie, jednak
podczas testów nie widziałam, by działała prawidłowo.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------------------------------------------------
Dodatkowe uwagi:

W oknach wyboru, które mają więcej opcji niż jest to pokazane, gracze mogą
albo umieścić kursor pod oknem, aby przewinąć w dół, lub użyć kółka myszki
do przewijania w górę/w dół.

Można aktywować zdarzenia, uruchamiane przyciskiem akcji, stojąc obok zdarzenia
i klikając na nie myszką.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Od Avary: W demie jest podane jeszcze jedno polecenie:
MOUSE CONTROL
Po kliknięciu PPM na zdarzenie powinno się przejąć nad nim kontrolę, ale nie
zostało wyjaśnione na czym ta kontrola polega. Również w kodzie skryptu nie
znalazłam wykorzystania tego polecenia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
--------------------------------------------------------------------------------
Modyfikacja Avary:
Dodałam 2 nowe polecenia.

-> Jeśli chcesz, by kliknięcie PPM na danym zdarzeniu, uruchamiało typowe
zdarzenie, wpiszcie w komentarzu zdarzenia:

MOUSE RIGHT-CLICK numer

Numer to ID typowego zdarzenia.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-> Jeśli chcesz nadać kolor tekstowi, wyświetlanego nad głową zdarzenia (za
pomocą polecenia MOUSE TEXT), to wówczas dodaj do komentarza polecenie:

MOUSE COLOR-TEXT numer

Gdzie "numer" to numer kolorowego kwadracika w pliku "Window", który powinieneś
znaleść w folderze Graphic\System swojej gry lub w miejscu gdzie masz
zainstalowane RTP, czyli domyślnie w folderze:
C:\Program Files\Common Files\Enterbrain\RGSS2\RPGVX\Graphics\System\
W prawym dolnym rogu pliku "Window" znajdują się 32 kolorowe kwadraciki. Pierwszy
z nich (biały) ma przypisany numer 0, ostatni zaś 31. Wpisz numer kwadracika,
w którego kolorze ma się wyświetlić tekst.
=end
module JetMouse
 
  # Jeśli korzystasz z obrazków, to jest to.
  # Musi być w folderze Graphics/System.
  CURSOR_PICTURE = "cursor-mouse"  # Nazwa podstawowego obrazka myszki.
 
  # Jeśli nie korzystasz z obrazka myszki, ta ikona będzie wyświetlana jako mysz.
  # Aby użyć ikony, wystarczy umieścić nazwę nieistniejącego obrazka
  # jak w powyższej konfiguracji.
  ICON_INDEX = 3                   # Numer ID ikony.
 
  # Czy chcesz aby gracz mógł chodzić klikając myszką?
  ALLOW_MOUSE_MOVEMENT = true      # true - tak ; false - nie
 
  # Czy chcesz, aby ruch postaci po kliknięciu myszki był 8-kierunkowy?
  # Wymaga skryptu 8-Dir Walking autorstwa Jet!
  DO_8DIR_WALKING = false          # true - tak ; false - nie
 
  # Gdy ten przełącznik będzie włączony, kursor myszki będzie niewidoczny
  # i bezużyteczny, aż przełącznik zostanie wyłączony.
  TURN_MOUSE_OFF_SWITCH = 20       # Numer ID przełącznika.
 
  # Czy chcesz, aby była możliwość przewijania kółkiem myszy w oknie wyboru?
  # Gdy ta opcja jest wyłączona może zmniejszyć niektóre rzadkie przypadki lag'ów.
  USE_WHEEL_DETECTION = false      # true - tak ; false - nie
 
end

module Avara
  module JetMouseSystem
    # Jeśli NIE chcesz, aby PPM uruchamiał menu w grze zmień poniższą konfigurację
    # na "true".
    BLOKADA_MENU = false           # true - blokada ; false - brak blokady
  end
end
#===============================================================================
#  DALEJ NIE EDYTUJ, CHYBA ŻE WIESZ CO ROBISZ!
#===============================================================================
module Mouse
 
  Get_Message = Win32API.new('user32', 'GetMessage', 'plll', 'l')
  GetAsyncKeyState = Win32API.new("user32", "GetAsyncKeyState", 'i', 'i')
  GetKeyState = Win32API.new("user32", "GetKeyState", 'i', 'i')
  SetCursorPos = Win32API.new('user32', 'SetCursorPos', 'nn', 'n')
  GetCursorPo = Win32API.new('user32', 'GetCursorPos', 'p', 'i')
  ScreenToClient = Win32API.new('user32', 'ScreenToClient', 'lp', 'i')
  FindWindowA = Win32API.new('user32', 'FindWindowA', 'pp', 'l')
  GetClientRect = Win32API.new('user32', 'GetClientRect', 'lp', 'i')
  GetWindowRect = Win32API.new('user32', 'GetWindowRect', 'lp', 'i')
  contents = File.open('Game.ini', 'r') { |f| f.read }
  q = contents[/Title=(.+)/].nil? ? "cccc" : $1
  @handle = FindWindowA.call('RGSS Player', q)
  module_function
 
  Point = Struct.new(:x, :y)
 
  Message = Struct.new(:message, :wparam, :lparam, :pt)
 
  Param = Struct.new(:x, :y, :scroll)
 
  Scroll = 0x0000020A
 
  def hiword(dword); return ((dword&0xffff0000) >> 16)&0x0000ffff; end
  def loword(dword); return dword&0x0000ffff; end
   
  def word2signed_short(value)
    return value if (value&0x8000) == 0
    return -1 * ((~value&0x7fff) + 1)
  end
 
  def unpack_dword(buffer, offset = 0)
    ret = buffer[offset + 0]&0x000000ff
    ret |= (buffer[offset + 1] << (8 * 1))&0x0000ff00
    ret |= (buffer[offset + 2] << (8 * 2))&0x00ff0000
    ret |= (buffer[offset + 3] << (8 * 3))&0xff000000
    return ret
  end
 
  def unpack_msg(buffer)
    msg = Message.new; msg.pt = Point.new
    msg.message=unpack_dword(buffer,4*1)
    msg.wparam = unpack_dword(buffer, 4 * 2)
    msg.lparam = unpack_dword(buffer,4*3)
    msg.pt.x = unpack_dword(buffer, 4 * 5)
    msg.pt.y = unpack_dword(buffer, 4 * 6)
    return msg
  end
 
  def wmcallback(msg)
    return unless msg.message == Scroll
    param = Param.new
    param.x = word2signed_short(loword(msg.lparam))
    param.y = word2signed_short(hiword(msg.lparam))
    param.scroll = word2signed_short(hiword(msg.wparam))
    return [param.x, param.y, param.scroll]
  end
 
  def click?(button)
    return false if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    return true if @keys.include?(button)
    return false
  end
 
  def press?(button)
    return false if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    return true if @press.include?(button)
    return false
  end
 
  def set_pos(x_pos = 0, y_pos = 0)
    width,height = client_size
    if (x_pos.between?(0, width) && y_pos.between?(0, height))
      SetCursorPos.call(client_pos[0] + x_pos,client_pos[1] + y_pos)
    end
  end
 
  def update
    return if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    @pos = Mouse.pos
    @keys, @press = [], []
    @keys.push(1) if GetAsyncKeyState.call(1)&0x01==1
    @keys.push(2) if GetAsyncKeyState.call(2)&0x01==1
    @keys.push(3) if GetAsyncKeyState.call(4)&0x01==1
    @press.push(1) if pressed?(1)
    @press.push(2) if pressed?(2)
    @press.push(3) if pressed?(4)
  end
 
  def pressed?(key)
    return true unless GetKeyState.call(key).between?(0, 1)
    return false
  end
 
  def global_pos
    pos = [0, 0].pack('ll')
    GetCursorPo.call(pos) != 0 ? (return pos.unpack('ll')):(return [0, 0])
  end
 
  def pos
    return 0, 0 if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    x, y = screen_to_client(*global_pos)
    width, height = client_size
    begin
      x = 0 if x <= 0; y = 0 if y <= 0
      x = width if x >= width; y = height if y >= height
      return x, y
    end
  end
 
  def screen_to_client(x, y)
    return nil unless x && y
    pos = [x, y].pack('ll')
    ScreenToClient.call(@handle, pos) != 0 ?(return pos.unpack('ll')):(return [0, 0])
  end
 
  def client_size
    rect = [0, 0, 0, 0].pack('l4')
    GetClientRect.call(@handle, rect)
    right,bottom = rect.unpack('l4')[2..3]
    return right, bottom
  end
 
  def client_pos
    rect=[0, 0, 0, 0].pack('l4')
    GetWindowRect.call(@handle, rect)
    left, upper = rect.unpack('l4')[0..1]
    return left + 4, upper + 30
  end
 
  def grid
    return [-1, -1] if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    return [-1, -1] if @pos.nil?
    return [(@pos[0]/32), (@pos[1]/32)]
  end
 
  def true_grid
    return [grid[0] + $game_map.display_x / 256, grid[1] + $game_map.display_y / 256]
  end
 
  def area?(x, y, width, height)
    return false if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    return false if @pos.nil?
    return @pos[0].between?(x, width + x) && @pos[1].between?(y, height + y)
  end
 
  def scroll
    msg="\0"*32;Get_Message.call(msg,0,0,0);r=wmcallback(unpack_msg(msg))
    return r if !r.nil?
  end
end

class Sprite_Cursor < Sprite_Base
 
  attr_accessor :current_cursor, :not_default
 
  include JetMouse
 
  def initialize
    super
    @current_cursor = ""
    @not_default = false
    Win32API.new('user32', 'ShowCursor', 'i', 'i').call(0)
    self.z = 5004
    create_cursor(CURSOR_PICTURE)
    $game_switches = []
    update
  end
 
  def create_cursor(cursor = "")
    self.bitmap.dispose unless self.bitmap.nil?
    self.bitmap = nil
    begin
      self.bitmap = Cache.system(cursor)
      @current_cursor = cursor
    rescue
      self.bitmap = Bitmap.new(24, 24)
      bitmap = Cache.system("Iconset")
      rect = Rect.new(ICON_INDEX % 16 * 24, ICON_INDEX / 16 * 24, 24, 24)
      self.bitmap.blt(0, 0, bitmap, rect)
      @current_cursor = ICON_INDEX
    end
    @not_default = false
  end
 
  def change_cursor(cursor)
    self.bitmap.dispose unless self.bitmap.nil?
    self.bitmap = nil
    begin
      self.bitmap = Cache.system(cursor)
      @current_cursor = cursor
      @not_default = true
    rescue
      begin
        self.bitmap = Bitmap.new(24, 24)
        bitmap = Cache.system("Iconset")
        rect = Rect.new(cursor % 16 * 24, cursor / 16 * 24, 24, 24)
        self.bitmap.blt(0, 0, bitmap, rect)
        @current_cursor = cursor
        @not_default = true
      rescue
        create_cursor(CURSOR_PICTURE)
      end
    end
  end

  def update
    if $game_switches[TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
      self.opacity = 0 unless self.opacity == 0
    end
    self.opacity = 255 unless self.opacity == 255
    super
    x = self.x
    y = self.y
    self.x, self.y = Mouse.pos
    self.x -= 8 if @not_default
    self.y -= 8 if @not_default
  end
   
  def dispose
    super
  end
end

$cursor = Sprite_Cursor.new

module Input
 
  class << self
   
    alias jet5888_press? press? unless $@
    def press?(arg)
      if arg == Input::C
        return true if Mouse.press?(1)
      elsif arg == Input::B
        return true if Mouse.press?(2)
      end
      jet5888_press?(arg)
    end
   
    alias jet5888_repeat? repeat? unless $@
    def repeat?(arg)
      if arg == Input::C
        return true if Mouse.click?(1)
      elsif arg == Input::B
        return true if Mouse.click?(2)
      end
      jet5888_repeat?(arg)
    end
   
    alias jet5888_trigger? trigger? unless $@
    def trigger?(arg)
      if arg == Input::C
        return true if Mouse.click?(1)
      elsif arg == Input::B
        return true if Mouse.click?(2)
      end
      jet5888_trigger?(arg)
    end
   
    alias jet8432_update update unless $@
    def update(*args, &block)
      jet8432_update(*args, &block)
      if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH] && $cursor.opacity != 0
        $cursor.opacity = 0
      end
      $cursor.update unless $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
      Mouse.update unless $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    end
 
    alias jet1626_dir4 dir4 unless $@
    def dir4(*args, &block)
      if !$game_temp.nil?
        if $game_temp.move_because_of_mouse
          if !$game_temp.mouse_path.empty? && $game_player.movable? &&
              !$game_map.interpreter.running? && $scene.is_a?(Scene_Map)
            f = $game_temp.mouse_path.reverse!.pop
            $game_temp.mouse_path.reverse!
            return f.code * 2
          else
            $game_temp.move_because_of_mouse = false
          end
        end
      end
      jet1626_dir4(*args, &block)
    end
   
    alias jet1626_dir8 dir8 unless $@
    def dir8(*args, &block)
      if !$game_temp.nil?
        if $game_temp.move_because_of_mouse
          if !$game_temp.mouse_path.empty? && $game_player.movable? &&
              !$game_map.interpreter.running? && $scene.is_a?(Scene_Map)
            f = $game_temp.mouse_path.reverse!.pop
            $game_temp.mouse_path.reverse!
            if [1, 2, 3, 4].include?(f.code)
              return f.code * 2
            else
              case f.code
              when 5
                return 1
              when 6
                return 3
              when 7
                return 7
              when 8
                return 9
              end
            end
          else
            $game_temp.move_because_of_mouse = false
          end
        end
      end
      jet1626_dir8(*args, &block)
    end
  end
end

class Game_Character
 
  def find_mouse_path(trgt_x, trgt_y)
    path = $game_map.find_path (self.x, self.y, trgt_x, trgt_y,
    JetMouse::DO_8DIR_WALKING, 0, self)
    return [] if path.empty? or trgt_x == self.x && trgt_y == self.y
    return path.reverse!
  end
end

class Game_Map

  def removefrom_binaryheap
    @open_nodes[1] = @open_nodes[@listsize]
    @listsize -= 1
    v = 1
    loop do
      u = v
      w = 2*u
      if w + 1 <= @listsize
        v = w if @total_cost[@open_nodes[u]] >= @total_cost[@open_nodes[w]]
        v = w + 1 if @total_cost[@open_nodes[v]] >= @total_cost[@open_nodes[w + 1]]
      elsif w <= @listsize
        v = w if @total_cost[@open_nodes[u]] >= @total_cost[@open_nodes[w]]
      end
      if u == v
        break
      else
        temp = @open_nodes[u]
        @open_nodes[u] = @open_nodes[v]
        @open_nodes[v] = temp
      end
    end
  end
 
  def find_path (src_x, src_y, trgt_x, trgt_y, diagonal, max_iterations, char)
    $game_temp.making_path = true
    path = []
    return path if !char.passable? (trgt_x, trgt_y)
    max_elements = width*height + 2
    openx = Table.new (max_elements)
    openy = Table.new (max_elements)
    @open_nodes = Table.new (max_elements)
    @total_cost = Table.new (max_elements)
    heuristic = Table.new (max_elements)
    step_cost = Table.new (width, height)
    parent_x = Table.new (width, height)
    parent_y = Table.new (width, height)
    actual_list = Table.new (width, height)
    new_openid = 1
    @open_nodes[1] = 1
    openx[1] = src_x
    openy[1] = src_y
    dist = [(trgt_x - src_x).abs, (trgt_y - src_y).abs]
    heuristic[1] = diagonal ? (dist.max*14) + (dist.min*10) : (dist[0] + dist[1])*10
    @total_cost[1] = heuristic[1]
    actual_list[src_x, src_y] = 1
    @listsize = 1
    count = 0
    loop do
      break if actual_list[trgt_x, trgt_y] != 0
      count += 1
      Graphics.update if count % 500 == 0
      return path if count == max_iterations
      return path if @listsize == 0
      node = @open_nodes[1]
      parent_xval, parent_yval = openx[node], openy[node]
      actual_list[parent_xval, parent_yval] = 2
      removefrom_binaryheap
      for i in 0...8
        break if i > 3 && !diagonal
        x, y = case i
        when 0 then [parent_xval, parent_yval - 1]
        when 1 then [parent_xval, parent_yval + 1]
        when 2 then [parent_xval - 1, parent_yval]
        when 3 then [parent_xval + 1, parent_yval]
        when 4 then [parent_xval - 1, parent_yval - 1]
        when 5 then [parent_xval + 1, parent_yval - 1]
        when 6 then [parent_xval - 1, parent_yval + 1]
        when 7 then [parent_xval + 1, parent_yval + 1]
        end
        next if actual_list[x,y] == 2
        next unless char.passable? (x, y)
        if i > 3
          next unless case i
          when 4 then char.passable? (x + 1, y) || char.passable? (x, y + 1)
          when 5 then char.passable? (x - 1, y) || char.passable? (x, y + 1)
          when 6 then char.passable? (x + 1, y) || char.passable? (x, y - 1)
          when 7 then char.passable? (x - 1, y) || char.passable? (x, y - 1)
          end
        end
        plus_step_cost = ((x - parent_xval).abs + (y - parent_yval).abs) > 1 ? 14 : 10
        temp_step_cost = step_cost[parent_xval, parent_yval] + plus_step_cost
        if actual_list[x,y] == 1
          if temp_step_cost < step_cost[x, y]
            parent_x[x, y] = parent_xval
            parent_y[x, y] = parent_yval
            step_cost[x, y] = temp_step_cost
            index = 1
            while index < @listsize
              index += 1
              break if openx[@open_nodes[index]] == x &&
                                                openy[@open_nodes[index]] == y
            end
            @total_cost[@open_nodes[index]] = temp_step_cost + heuristic[@open_nodes[index]]
          else
            next
          end
        else
          new_openid += 1
          @listsize += 1
          @open_nodes[@listsize] = new_openid
          step_cost[x, y] = temp_step_cost
          d = [(trgt_x - x).abs, (trgt_y - y).abs]
          heuristic[new_openid] = diagonal ? (d.max*14) + (d.min*10) : (d[0] + d[1])*10
          @total_cost[new_openid] = temp_step_cost + heuristic[new_openid]
          parent_x[x, y] = parent_xval
          parent_y[x, y] = parent_yval
          openx[new_openid] = x
          openy[new_openid] = y
          index = @listsize
          actual_list[x, y] = 1
        end
        while index != 1
          temp_node = @open_nodes[index]
          if @total_cost[temp_node] <= @total_cost[@open_nodes[index / 2]]
            @open_nodes[index] = @open_nodes[index / 2]
            index /= 2
            @open_nodes[index] = temp_node
          else
            break
          end
        end
      end
    end
    path_x, path_y = trgt_x, trgt_y
    while path_x != src_x || path_y != src_y
      prnt_x, prnt_y = parent_x[path_x, path_y], parent_y[path_x, path_y]
      if path_x < prnt_x
        code = path_y < prnt_y ? 7 : path_y > prnt_y ? 5 : 2
      elsif path_x > prnt_x
        code = path_y < prnt_y ? 8 : path_y > prnt_y ? 6 : 3
      else
        code = path_y < prnt_y ? 4 : 1
      end
      path.push (RPG::MoveCommand.new (code))
      path_x, path_y = prnt_x, prnt_y
    end
    $game_temp.making_path = false
    return path
  end
end

class Game_Temp
 
  attr_accessor :move_because_of_mouse
  attr_accessor :mouse_controlled_object
  attr_accessor :making_path
  attr_accessor :mouse_path
  attr_accessor :did_mouse_change
 
  alias jet6742_initialize initialize unless $@
  def initialize(*args, &block)
    jet6742_initialize(*args, &block)
    @move_because_of_mouse = false
    @making_path = false
    @mouse_path = []
  end
end

class Window_Selectable
 
  alias jet6742_update update unless $@
  def update(*args, &block)
    jet6742_update(*args, &block)
    form_rect_array if @rect_array.nil?
    update_mouse if self.active && self.visible && !@rect_array.nil?
  end
 
  alias jet7222_top_row top_row= unless $@
  def top_row=(*args, &block)
    @last_cursor_move = 0 if @last_cursor_move.nil?
    @last_cursor_move -= 1
    return if @in_rect_loop || @last_cursor_move > 0
    jet7222_top_row(*args, &block)
    @last_cursor_move = 10
  end
 
  def form_rect_array
    @rect_array = []
    orig_index = @index
    @in_rect_loop = true
    (0..@item_max - 1).each do |i|
      @index = i
      update_cursor
      rect = self.cursor_rect
      ix = self.x + 16 + rect.x
      iy = self.y + 16 + rect.y
      @rect_array.push(Rect.new(ix, iy, rect.width, rect.height))
    end
    @in_rect_loop = false
    @index = orig_index
    update
  end
 
  def update_mouse
    if JetMouse::USE_WHEEL_DETECTION
      f = Mouse.scroll
      if !f.nil?
        if f[2] < 0
          if contents.height > self.height && self.oy - contents.height < -self.height + 32
            self.top_row = self.top_row + 1
          end
        else
          self.top_row = self.top_row - 1 if contents.height > self.height
        end
      end
    end
    original_index = @index
    fake_index = -2
    for rect in @rect_array
      if Mouse.area?(rect.x - self.ox, rect.y - self.oy, rect.width, rect.height)
        fake_index = @rect_array.index(rect)
        break
      end
    end
    @index = fake_index == -2 ? original_index : fake_index
    update_cursor
  end
end

class Window_NameInput
 
  alias wor_winnam_upd_mouse update unless $@
  def update(*args, &block)
    wor_winnam_upd_mouse(*args, &block)
    if self.active and self.visible
      (0..TABLE[@mode].size - 1).each do |i|
      irect = item_rect(i)
      irx = self.x + 16 + irect.x - self.ox
      iry = self.y + 16 + irect.y - self.oy
      @index = i if Mouse.area?(irx, iry, irect.width, irect.height)
      end
    end
  end
end

class Window_PartyCommand
 
  def update_mouse
    (0..@item_max - 1).each do |i|
    irect = item_rect(i)
    irx = self.viewport.ox + 16 + irect.x - self.ox
    iry = 288 + 16 + irect.y - self.oy
    self.index = i if Mouse.area?(irx, iry, irect.width, irect.height)
    end
  end
end

class Window_ActorCommand
 
  def update_mouse
    (0..@item_max - 1).each do |i|
    irect = item_rect(i)
    irx = self.viewport.ox + 288 + 16 + irect.x
    iry = 288 + 16 + irect.y
    self.index = i if Mouse.area?(irx, iry, irect.width, irect.height)
    end
  end
end

class Window_Message
 
  def update_mouse
    (0..@item_max - 1).each do |i|
      irect = item_rect(i)
      irx = self.x + 16 + irect.x - self.ox
      iry = self.y + 16 + irect.y - self.oy + ($game_message.choice_start * WLH)
      self.index = i if Mouse.area?(irx, iry, irect.width, irect.height)
    end
  end
end

class Window_ShopSell
 
  def refresh
    super
    form_rect_array
  end
end

class Scene_File
 
  alias wor_scefil_upd_mouse update unless $@
  def update(*args, &block)
    (0..@item_max - 1).each do |i|
      ix = @savefile_windows[i].x
      iy = @savefile_windows[i].y
      iw = @savefile_windows[i].width
      ih = @savefile_windows[i].height
      if Mouse.area?(ix, iy, iw, ih)
        @savefile_windows[@index].selected = false
        @savefile_windows[i].selected = true
        @index = i
      end
    end
    wor_scefil_upd_mouse(*args, &block)
  end
end

class Window_EventPopUp < Window_Base
 
  def initialize(x, y, width, height, text, color)
    super(x, y, width, height)
    self.opacity = 0
    @text = text
    @color = color
    refresh
  end
 
  def text_color(n)
    x = 64 + (n % 8) * 8
    y = 96 + (n / 8) * 8
    return windowskin.get_pixel(x, y)
  end
 
  def refresh
    self.contents.clear
    self.contents.font.color = text_color(@color)
    self.contents.draw_text(0, 0, self.width, 24, @text)
  end
end


class Game_Event
 
  attr_accessor :popup_window, :page
 
  def check_for_comment(regexp)
    return false if @list.nil?
    for item in @list
      if item.code == 108 or item.code == 408
        if !item.parameters[0][regexp].nil?
          return $1.nil? ? true : $1
        end
      end
    end
    return false
  end
 
  def through
    return true if check_for_comment(/MOUSE THROUGH/i) && $game_temp.making_path
    return @through
  end
 
  alias jet2734_update update unless $@
  def update(*args, &block)
    jet2734_update(*args, &block)
    update_mouse_popup
    update_mouse_change
    update_mouse_right_click
  end
 
  def update_mouse_popup
    switch = $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    if Mouse.true_grid == [self.x, self.y] && !switch && !@erased
      f = self.check_for_comment(/MOUSE TEXT (.+)/i)
      if f != false
        q = Bitmap.new(1, 1)
        size = q.text_size(f)
        x = self.screen_x - 16 - size.width / 2
        y = self.screen_y - 52 - size.height / 2
        if self.popup_window != nil
          self.popup_window.dispose
          self.popup_window = nil
        end
        if self.check_for_comment(/MOUSE COLOR-TEXT (.+)/i)
          color = (self.check_for_comment(/MOUSE COLOR-TEXT (.+)/i) rescue 0).to_i
        else
          color = 0
        end
        self.popup_window = Window_EventPopUp.new(x, y,
          size.width + 34, size.height + 34, f, color)
        q.dispose
        q = nil
      end
    else
      if self.popup_window != nil
        self.popup_window.dispose
        self.popup_window = nil
      end
    end
  end
 
  def update_mouse_change
    if Mouse.true_grid == [self.x, self.y]
      f = (self.check_for_comment(/MOUSE PIC (.+)/i) rescue false)
      if f != false
        if f.to_i != 0
          $cursor.change_cursor(f.to_i) unless $cursor.current_cursor == f.to_i
        else
          $cursor.change_cursor(f) unless $cursor.current_cursor == f
        end
        $game_temp.did_mouse_change = true
      end
    end
  end
 
  def update_mouse_right_click
    return if $game_map.interpreter.running?
    if Mouse.click?(2)
      if Mouse.true_grid == [self.x, self.y]
        if self.check_for_comment(/MOUSE RIGHT-CLICK (.+)/i)
          f = (self.check_for_comment(/MOUSE RIGHT-CLICK (.+)/i) rescue false)
          if f != false
            if f.to_i != 0
              $game_temp.common_event_id = f.to_i
            end
          end
        end
      end
    end
  end
end


class Scene_Map
 
  alias jet6742_update update unless $@
  def update(*args, &block)
    if !$game_message.visible
      update_mouse_left_click
    end
    jet6742_update(*args, &block)
    check_mouse_change
  end
 
  alias jet7811_terminate terminate unless $@
  def terminate(*args, &block)
    for event in $game_map.events.values
      next if event.popup_window.nil?
      event.popup_window.dispose unless event.popup_window.disposed?
      event.popup_window = nil
    end
    $cursor.create_cursor(JetMouse::CURSOR_PICTURE) if ![JetMouse::CURSOR_PICTURE,
      JetMouse::ICON_INDEX].include?($cursor.current_cursor)
    $cursor.opacity = 0
    jet7811_terminate(*args, &block)
    $cursor.opacity = 255 unless $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
  end
 
  alias jet8887_update_transfer_player update_transfer_player unless $@
  def update_transfer_player(*args, &block)
    if $game_player.transfer?
      $cursor.create_cursor(JetMouse::CURSOR_PICTURE) if ![JetMouse::CURSOR_PICTURE,
        JetMouse::ICON_INDEX].include?($cursor.current_cursor)
    end
    jet8887_update_transfer_player(*args, &block)
  end
 
  def check_mouse_change
    return if $game_switches[JetMouse::TURN_MOUSE_OFF_SWITCH]
    if $game_message.visible || $game_player.transfer?
      $cursor.create_cursor(JetMouse::CURSOR_PICTURE) if ![JetMouse::CURSOR_PICTURE,
        JetMouse::ICON_INDEX].include?($cursor.current_cursor)
      return
    end
    $cursor.create_cursor(JetMouse::CURSOR_PICTURE) if $game_temp.did_mouse_change.nil? &&
      ![JetMouse::CURSOR_PICTURE, JetMouse::ICON_INDEX].include?($cursor.current_cursor)
    $game_temp.did_mouse_change = nil
  end
 
  def do_closest_path_check(ev)
    se = $game_player
    sx = se.x - ev.x
    sy = se.y - ev.y
    if sx != 0 or sy != 0
      if sx.abs >= sy.abs
        if sx >= 0
          if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
            return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
          end
          if sy >= 0
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
              return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
              return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
            end
          end
          if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
            return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
          end
          if sy < 0
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
              return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
              return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
            end
          end
        elsif sx < 0
          if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
            return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
          end
          if sy >= 0
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
              return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
              return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
            end
          end
          if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
            return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
          end
          if sy < 0
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
              return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
              return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
            end
          end
        end
      else
        if sy > 0
          if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
            return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
          end
          if sx >= 0
            if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
              return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
              return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          end
          if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
            return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
          end
          if sx < 0
            if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
              return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
              return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          end
        elsif sy < 0
          if $game_map.passable?(ev.x, ev.y - 1)
            return [ev.x, ev.y - 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y - 1, false, 0, se).empty?
          end
          if sx >= 0
            if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
              return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
              return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          end
          if $game_map.passable?(ev.x, ev.y + 1)
            return [ev.x, ev.y + 1] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x, ev.y + 1, false, 0, se).empty?
          end
          if sx < 0
            if $game_map.passable?(ev.x + 1, ev.y)
              return [ev.x + 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x + 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          else
            if $game_map.passable?(ev.x - 1, ev.y)
              return [ev.x - 1, ev.y] unless $game_map.find_path(se.x, se.y,
              ev.x - 1, ev.y, false, 0, se).empty?
            end
          end
        end
      end
    end
    return false
  end

  def update_mouse_left_click
    return if $game_map.interpreter.running? || $game_player.transfer?
    if Mouse.click?(1)
      event_activated = false
      for event in $game_map.events_xy(*Mouse.true_grid)
        if event.check_for_comment(/MOUSE CLICK/i)
          event.start
          event_activated = true
        elsif (event.x - $game_player.x).abs + (event.y - $game_player.y).abs == 1
          if ![3, 4].include?(event.trigger) &&
                (![0, 2].include?(event.priority_type) || event.trigger == 0) &&
                  ![0, 1].include?(event.page.list.size)
            if (event.y - $game_player.y).abs >
                (event.x - $game_player.x).abs
              if event.y - $game_player.y > 0
                $game_player.turn_down
              else
                $game_player.turn_up
              end
            else
              if event.x - $game_player.x > 0
                $game_player.turn_right
              else
                $game_player.turn_left
              end
            end
            event.start
            event_activated = true
            break
          end
        end
        if !event_activated
          for i in ["UP", "DOWN", "RIGHT", "LEFT"]
            if event.check_for_comment(/MOUSE MOVE #{i}/i)
              event_activated = true
              case i
              when "UP"
                x, y = event.x, event.y - 1
              when "DOWN"
                x, y = event.x, event.y + 1
              when "LEFT"
                x, y = event.x - 1, event.y
              when "RIGHT"
                x, y = event.x + 1, event.y
              end
              break
            end
          end
        end
        if !event_activated
          if $game_player.passable?(*Mouse.true_grid)
            x, y = *Mouse.true_grid
            event_activated = true
            break
          end
        end
        if !event_activated
          q = do_closest_path_check(event)
          if q != false
            x, y = q[0], q[1]
            event_activated = true
            break
          end
        end
      end
      if !event_activated
        if $game_player.map_passable?(*Mouse.true_grid)
          x, y = *Mouse.true_grid
        end
      end
      if !x.nil?
        $game_temp.move_because_of_mouse = true
        g = $game_player.find_mouse_path(x, y)
        $game_temp.mouse_path = g
      end
    end
  end
 
  alias avara_up_ca_me update_call_menu
  def update_call_menu
    for event in $game_map.events_xy(*Mouse.true_grid)
      return if event.check_for_comment(/MOUSE RIGHT-CLICK (.+)/i)
    end
    return if Avara::JetMouseSystem::BLOKADA_MENU & Mouse.click?(2)
    avara_up_ca_me
  end
end

Część II
Spoiler:

Kod:
# UWAGA: Podczas ustawiania typowego zdarzenia (Common event), użyj 0 dla żadnego!

module MouseClick
 
  # To są ID typowych zdarzeń, które zostaną aktywowane, gdy gracz kliknie na
  # głównego bohatera na mapie.
  # Pierwszy jest dla kliknięcia lewym przyciskiem myszy (LPM), drugi zaś dla
  # kliknięcia PPM.
  COMMON_EVENT_ID = [5, 6]
 
  # Są to numery ID kafelek, które po kliknięciu spowodują typowe zdarzenie.
  # Dla oznaczenia ID kafelków można używać tablicy wpisów (tzn. [0, 1, 2]) lub
  # pojedynczego wpisu (tj. 6). ID typowych zdarzeń muszą być wpisane dwa w tablicy.
  # Pierwsza dla kliknięcia LPM, zaś druga dla kliknięcia PPM.
  # Musi mieć to następujący format (TZ - typowe zdarzenie):
  # [tile_id, tile_id, tile_id] => [TZ LPM, TZ PPM]
  # lub:
  # tile_id => [TZ LPM, TZ PPM]
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  # Od Avary: ID kafelek liczymy od pierwszej kratki tilesetu B, z czego pierwsza
  # kratka ma ID o wartości 0. Jeśli chcemy, by TZ o ID 2 uruchamiało się po
  # kliknięciu LPM na tabliczkę z mieczem (z podstawowego tilesetu B), ale aby
  # PPM nie uruchamiać żadnego zdarzenia, należy wpisać coś takiego:
  # 1 => [2, 0]
  # Jeden cały tileset ma 256 kafelków (z czego pierwszy kafelek ma id = 0, więc
  # 1 musimy odjąć). ID pierwszych kafelków tilesetów są równe odpowiednio dla:
  # tilesetu B = 0,
  # tilesetu C = 256,
  # tilesetu D = 512,
  # tilesetu E = 768,
  # zaś ostatni kafelek tilesetu E ma ID równy 1023.
  # Jeśli nie chcesz przypisywać żadnych zdarzeń dla poszczególnych kafelek, to
  # usuń dwie linijki z tablicami lub przed każdą z nich wstaw znak # lub
  # w nawiasach kwadratowych (po prawej stronie strzałki) zamień wszystkie cyfry
  # na zera.
  #~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  TILE_COMMON_EVENTS = {
 
  [2, 32, 56] => [5, 6],  # Wszystkie linijki tego fragmentu konfiguracji (prócz
  89 => [4, 1]            # ostatniej) muszą mieć na końcu przecinek!
 
  }
 
  # Jest to ID przełącznika, który, jeśli jest włączony, wyłącza właściwości
  # tego skryptu (TZ po kliknięciu na kafelek).
  TURN_OFF_FEATURE_SWITCH = 1
 
end

#===============================================================================
# DALEJ NIE EDYTUJ, CHYBA ŻE WIESZ CO ROBISZ!
#===============================================================================
class Game_Map
 
  attr_reader :map
 
end

class Scene_Map
 
  alias jet1835_update update unless $@
  def update(*args, &block)
    add_x = $game_map.display_x / 256
    add_y = $game_map.display_y / 256
    if !$game_switches[MouseClick::TURN_OFF_FEATURE_SWITCH]
      if !$game_map.interpreter.running?
        mouse_x, mouse_y = *Mouse.true_grid
        [1, 2].each {|index|
          if Mouse.click?(index)
            if [mouse_x, mouse_y] == [$game_player.x, $game_player.y]
              $game_temp.common_event_id = MouseClick::COMMON_EVENT_ID[index - 1]
            end
            for i in [2, 1, 0]
              tile_id = $game_map.map.data[mouse_x, mouse_y, i]
              MouseClick::TILE_COMMON_EVENTS.each {|key, value|
                if (key.is_a?(Array) ? key.include?(tile_id) : key == tile_id)
                  $game_temp.common_event_id = value[index - 1]
                end
              }
            end
          end
        }
      end
    end
    jet1835_update(*args, &block)
  end
end


Screeny:
Spoiler:
Demo:


Dodatkowe informacje:
Jest możliwość, aby połączyć ten skrypt ze skryptem 8-kierunkowego poruszania się autorstwa Jet'a. Należy zmienić ustawienie w skrypcie (część I) w linijce 162. na "true". Demo zawiera jedną dodatkową grafikę przydatną do skryptu, do którego znajdziecie link poniżej.
Prosty mechanizm ruchu w 8 kierunkach by Jet
________________________


Drakensang - przeglądarkowa gra RPG online
Spoiler:

 
 
 
Avara 

Pomogła: 32 razy
Dołączyła: 15 Gru 2010
Posty: 331
Skąd: Łódź
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 00:47
Aktualizacja skryptu i dema! Dodałam kilka własnych modyfikacji:
  1. możliwość uruchomienia typowego zdarzenia po kliknięciu PPM na zdarzenie;
  2. możliwość zmiany koloru tekstu wyświetlanego nad głową zdarzenia;
  3. możliwość blokady uruchamiania menu prawym przyciskiem myszy.
________________________


Drakensang - przeglądarkowa gra RPG online
Spoiler:

 
 
 
DonMateo07 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Paź 2012
Posty: 22
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 09:53
Mam pytanie co do tego skryptu. Dało by radę połączyć go ze skryptem Ruch w 8 kierunkach? Chodzi mi, że postać parzy się w miejsce kursora z wykorzystaniem dodatkowych animacji właśnie z 8 kierunków. Chciałbym, aby w mojej grze, którą zaczynam tworzyć, był ruch w 8 kierunkach, sterując WSAD, a animacja chodzenia zależała by od miejsca położenia myszki. LPM by się strzelało. R przeładowywało, a 1,2,3,4 wybierało broń. Może to i duże wymagania, ale pytanie, czy coś takiego jest w ogóle do zrobienia?
________________________

Mój kanał na YT ~ Moja strona WWW
Spoiler:

Projekt "Mafioso"
Fabuła: 2%
Misje poboczne: 1%
Tekstury: 15%
Skrypty: 0%
Mapa: 5%
Dzwieki: 5%
Dubbing: 0% (brak pewności, że będzie)
Ogółem: 4,6% 
 
Kyovu 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 02 Lis 2012
Posty: 23
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 10:48
Hmm.. Widać ze warto dodać ten skrypt daje 4/5 nie dodam do projektu ale jest naprawde dobry :mrgreen:
________________________
Dołącz do koto-makerowców !
 
 
 
Avara 

Pomogła: 32 razy
Dołączyła: 15 Gru 2010
Posty: 331
Skąd: Łódź
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 11:19
DonMateo07, czytaj dokładnie temat :!: Masz wszystko napisane w "Dodatkowych informacjach" i w instrukcji skryptu, do którego jest link :!: Aż mam ochotę dać Ci ostrzeżenie za głupotę (bez obrazy) -.-
Tylko chodzenia WSAD-em tam nie ma.

//Edit: Nie doczytałam. Wątpię byś znalazł taki skrypt, gdzie postać idzie za kursorem myszki. I nie wiem, czy będzie ktoś komu będzie się chciało to robić. I trzeba by to też było połączyć od razu z systemem walki w czasie rzeczywistym. Ja bym Ci radziła sobie odpuścić coś takiego.
Do zrobienia może i jest, ale raczej nikt się tego nie podejmie.
________________________


Drakensang - przeglądarkowa gra RPG online
Spoiler:

 
 
 
DonMateo07 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Paź 2012
Posty: 22
Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 11:45
Cytat:
Wątpię byś znalazł taki skrypt, gdzie postać idzie za kursorem myszki.

Mi chodziło, że postać się patrzy w te miejsce co jest myszka, ale ok, dzięki za radę. Poszukam innego sposobu na rozwiązanie walki.
________________________

Mój kanał na YT ~ Moja strona WWW
Spoiler:

Projekt "Mafioso"
Fabuła: 2%
Misje poboczne: 1%
Tekstury: 15%
Skrypty: 0%
Mapa: 5%
Dzwieki: 5%
Dubbing: 0% (brak pewności, że będzie)
Ogółem: 4,6% 
 
BiałyShikamu 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 03 Lis 2012
Posty: 24
Skąd: Wrocław
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 23:50
Skrypt jest naprawdę fajny,możliwe ze go użyje w moim projekcie.
Ten Skrypt jest w fazie ulepszeń czy może już skończony bo według mnie powinni
coś dodać. Na przykład to co UP napisał bardzo by się przydało. :guns1:
 
 
Avara 

Pomogła: 32 razy
Dołączyła: 15 Gru 2010
Posty: 331
Skąd: Łódź
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 23:57
To jest skrypt Jet'a. Nic nie wiem o tym, by chciał go ulepszyć. Ja go przetłumaczyłam i dodałam kilka opcji. Mogę spróbować dodać obracanie się postaci, ale nic nie obiecuję.
________________________


Drakensang - przeglądarkowa gra RPG online
Spoiler:

 
 
 
BiałyShikamu 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 03 Lis 2012
Posty: 24
Skąd: Wrocław
Wysłany: Nie 04 Lis, 2012 21:04
Mi to pasuje już i tak dużo zrobiłaś dla tego forum w twoich 223 postach :taktak: .
________________________
:killer: :killer: :killer: :killer: :killer:
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene