Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Zamknięty przez: Nhadala
Wto 12 Lut, 2013 20:17
Wasze Gierki
Autor Wiadomość
HPfan880 Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 13 Lis 2012
Posty: 32
Skąd: Wołów
Wysłany: Sob 17 Lis, 2012 17:36
Wasze Gierki
Tutaj możecie wklepywać swoje gierki zrobione w RPG Maker lub innym programie. Fajnie by było gdyby osoba wklepująca poniżej jakiegoś postu swoją grę w kilku słowach napisała coś o grze swojego przedmówcy. Ja wklepuję swoją platformówkę zrobioną w sploderze :-)
http://www.sploder.com/ga...rycerz-ryszard/
________________________
Uwielbiam batcha :-)
Więc jak ktoś potrzebuje np. Pilota do gry to śmiało pisać do mnie :)
-----------------------------------------------------------Jak mnie obrazisz to:
$scene_GameOver :-)

Aktualny Projekt: End Adventure
Program: Notatnik :-)
 
 
spartanPAGE 
Pomógł: 12 razy
Dołączył: 07 Gru 2011
Posty: 103
Skąd: Hellada
Wysłany: Sob 17 Lis, 2012 17:52
Fajna jest ;D Mi się podoba, chodź trochę muli. Też się czymś pochwalę.

Danaimus - Nie użyłem do niego żadnego maker'a, a stworzyłem to w Turbo Pascalu (pisząc w pascalu), i cóż.. Używa standardowej biblioteki GRAPH, tak więc mogą w nią zagrać jedynie ci, których system to max. windows xp. Oto link:
Kod:
http://www.mediafire.com/?m91qw2oy5z6fggd
. Jest tam plik exe, ale i .pas dla ciekawych i ciekawskich ;D. Może i projekt nie jest imponujący, to jednak jest to GRA w PASCALU ;D

Wiem, że większość z was odrzuca to, że trzeba pobrać, tak więc daje do wglądu kod.
Spoiler:


PROGRAM Danaimus;
Uses Crt,graph;
Type
xY=record
x,y:integer;
end;
xYxY=record
x1,y1,x2,y2:integer;
end;
Var
wsk,OldWsk,Mon,OldMon:xY; Linia,StaraLinia:xYxY;
karta,tryb:Integer;
Licznik:array[1..5] of byte; hp,PoziomTrudnosci,kolorNad:byte;
button:char; Ilosc_Pkt: longint;
Rusz,Czy_Linia,Wzielo_hp,Czy_Mon,Cant_add:boolean;
PROCEDURE losujPol;
begin
Linia.x1:=random(565)+10;
Linia.y1:=random(150);
Linia.x2:=random(565)+10;
Linia.y2:=random(150);
IF ((Linia.x1>=0) and (Linia.x2>=575)) OR ((Linia.x1>=545) and (Linia.x2>=0)) THEN LosujPol;
end;
PROCEDURE LosujMon;
begin
Mon.x:=random(505)+40;
Mon.y:=random(100);
end;
PROCEDURE ShowMon1;
begin
SetColor(yellow);
Rectangle(Mon.x,Mon.y,Mon.x-3,Mon.y-3);
end;
PROCEDURE ShowMon2;
begin
SetColor(BLACK);
Rectangle(OldMon.x,OldMon.y,OldMon.x-3,OldMon.y-3);
end;
PROCEDURE GetOldMon;
begin
OldMon.x:=Mon.x; OldMon.y:=Mon.y;
end;
PROCEDURE GrafikaGracza;
Begin
SetLineStyle(0,0,3); SetColor(7);
Line(wsk.x,wsk.y+20,wsk.x,wsk.y); Line(wsk.x+3,wsk.y+20,wsk.x+2,wsk.y+4); Line(wsk.x+6,wsk.y+18,wsk.x+4,wsk.y+12);
Line(wsk.x-3,wsk.y+20,wsk.x-2,wsk.y+4); Line(wsk.x-6,wsk.y+18,wsk.x-4,wsk.y+12);
end;
PROCEDURE GrafikaGracza2; {Poprawnosc: jakies 45%(bo mogloby byc duzo szybsze)}
Begin
SetColor(BLACK);
Line(OldWsk.x,OldWsk.y+20,OldWsk.x,OldWsk.y); Line(OldWsk.x+3,OldWsk.y+20,OldWsk.x+2,OldWsk.y+4);
Line(OldWsk.x+6,OldWsk.y+18,OldWsk.x+4,OldWsk.y+12);
Line(OldWsk.x-3,OldWsk.y+20,OldWsk.x-2,OldWsk.y+4); Line(OldWsk.x-6,OldWsk.y+18,OldWsk.x-4,OldWsk.y+12);
end;
PROCEDURE PoczZm;
begin
wsk.x:=200;
wsk.y:=400;
end;
PROCEDURE WczytajPrzycisk;
Begin
button:=UpCase(readkey);
CASE button OF
'W': wsk.y:=wsk.y-5;
'S': wsk.y:=wsk.y+5;
'A': wsk.x:=wsk.x-5;
'D': wsk.x:=wsk.x+5;
end;
Rusz:=true;
End;
PROCEDURE HealthPointsStarts;
begin
SetColor(RED);
Circle(5,15,5);
Circle(5,35,5);
Circle(5,55,5);
end;
PROCEDURE kolizje;
begin
IF wsk.y<150 THEN wsk.y:=wsk.y+5;
IF wsk.y>450 THEN wsk.y:=wsk.y-5;
IF wsk.x<50 THEN wsk.x:=wsk.x+5;
IF wsk.x>535 THEN wsk.x:=wsk.x-5;
IF Mon.y>500 THEN Czy_Mon:=false;
IF (linia.y1>500) and (Linia.y2>500) THEN BEGIN Czy_Linia:=false; Inc(Ilosc_Pkt); END;
end;
PROCEDURE GetOldXY;
begin
OldWsk.x:=wsk.x; OldWsk.y:=wsk.y;
end;
PROCEDURE GetOldLine;
begin
StaraLinia.x1:=Linia.x1; StaraLinia.y1:=Linia.y1; StaraLinia.x2:=Linia.x2; StaraLinia.y2:=Linia.y2;
end;
PROCEDURE ZmniejszHp;
begin
IF hp=1 THEN button:=chr(27);
Dec(hp);
Wzielo_hp:=true;
SetColor(BLACK);
CASE hp OF
2: Circle(5,15,5);
1: Circle(5,35,5);
0: Circle(5,55,5);
end;
end;
PROCEDURE gra;
begin
button:='o';
licznik[1]:=0; Licznik[5]:=0;
Czy_linia:=false; Czy_Mon:=false; cant_add:=false;
SetColor(RED);
Licznik[3]:=0; Licznik[4]:=0;
hp:=3;
HealthPointsStarts;
Randomize;
REPEAT
GetOldXY;
IF keypressed THEN WczytajPrzycisk;
kolizje;
IF Czy_Mon THEN begin
IF cant_add=true THEN cant_add:=false;
GetOldMon;
ShowMon2;
IF licznik[3]=0 THEN Inc(Mon.y);
ShowMon1;
end Else begin
IF licznik[5]=30 THEN begin
GetOldMon; ShowMon2;
losujMon; Czy_Mon:=true; Licznik[5]:=0;
end Else Inc(Licznik[5]);
end;
IF (GetPixel(wsk.x,wsk.y-1)=yellow) and (cant_add=false) THEN begin Inc(Ilosc_Pkt); Czy_Mon:=false; cant_add:=true; end;
IF (GetPixel(wsk.x,wsk.y-1)=GREEN) and (Licznik[4]=0) THEN ZmniejszHp;
IF Czy_Linia THEN begin
SetColor(Black);
GetOldLine;
Line(StaraLinia.x1,StaraLinia.y1,StaraLinia.x2,StaraLinia.y2);
IF licznik[3]=0 THEN begin Inc(Linia.y1); Inc(Linia.y2); end;
SetColor(GREEN);
Line(Linia.x1,Linia.y1,Linia.x2,Linia.y2);
end Else begin losujPol; Czy_Linia:=true; end;
IF Rusz THEN begin
GrafikaGracza2;
Rusz:=false;
end;
GrafikaGracza;
Inc(Licznik[3]);
IF Wzielo_hp THEN begin
Inc(Licznik[4]);
IF Licznik[4]=30 THEN begin
Wzielo_hp:=false;
Licznik[4]:=0;
end;
end;
CASE PoziomTrudnosci OF
1: BEGIN IF licznik[3]>=5 THEN licznik[3]:=0; end;
2: BEGIN IF Licznik[3]>=1 THEN Licznik[3]:=0; end;
3: BEGIN Licznik[3]:=0; end;
end;
Delay(1);
UNTIL button=chr(27);
end;
PROCEDURE PrzygotowanieGry;
begin
ClearDevice;
OutTextXY(200,200,'Wczytywanie...');
PoczZm;
GrafikaGracza;
ClearDevice;
Delay(10);
gra;
end;
PROCEDURE wybWmenu3(SelCol,NotSelCol,Selected:byte;n1x,n1y,n2x,n2y,n3x,n3y:word;s1,s2,s3:string);
begin
CASE Selected OF
1: SetColor(SelCol); 2: SetColor(NotSelCol); 3: SetColor(NotSelCol);
end;
OutTextXY(n1x,n1y,s1);
CASE Selected OF
1: SetColor(NotSelCol); 2: SetColor(SelCol); 3: SetColor(NotSelCol);
end;
OutTextXY(n2x,n2y,s2);
CASE Selected OF
1: SetColor(NotSelCol); 2: SetColor(NotSelCol); 3: SetColor(SelCol);
end;
OutTextXY(n3x,n3y,s3);
end;
PROCEDURE OutColorTextXY(x,y,color:integer; s2:string);
begin
SetColor(color);
OutTextXY(x,y,s2);
end;
PROCEDURE graphON;
begin
InitGraph(karta,tryb,'D:\Danaimus\BGI');
end;
PROCEDURE graphOFF;
begin
closegraph;
end;
PROCEDURE logo1;
begin
PoziomTrudnosci:=3;
SetFillStyle(10,4); FloodFill(100,100,2); SetLineStyle(0,0,3);
FOR Licznik[1]:=20 DOWNTO 0 DO begin
Circle(130,200,Licznik[1]+50+18);
SetColor(4);
Circle(130,200,Licznik[1]+50+18-22);
Circle(130,200,Licznik[1]+50+18-44);
Circle(130,200,Licznik[1]+50+18-66);
SetColor(15);
Delay(30);
end;
FOR Licznik[1]:=20 DOWNTO 0 DO begin
Circle(100,200,Licznik[1]);
Circle(160,200,Licznik[1]);
Delay(20);
end;
OutTextXY(320,240,'PolandBall prezentuje...');
Delay(3000);
end;
PROCEDURE Opcje;
begin
SetColor(Green);
OutTextXY(370,120,'Ustaw poziom trudnosci:');
PoziomTrudnosci:=2;
REPEAT
wybWmenu3(3,1,licznik[1],380,159,380,176,380,192,'Ciapowaty','Wzburzony','Powalony');
button:=readkey;
Sound(2000); Delay(10); NoSound;
CASE button OF
'w': Dec(licznik[1]); 's': Inc(licznik[1]);
end;
IF licznik[1]<1 THEN licznik[1]:=3; IF licznik[1]>3 THEN licznik[1]:=1;
UNTIL button=chr(13);
CASE licznik[1] OF
1: PoziomTrudnosci:=1;
2: PoziomTrudnosci:=2;
3: PoziomTrudnosci:=3;
end;
end;
PROCEDURE logo2;
begin
ClearDevice;
Delay(50);
SetFillStyle(3,8);
FloodFill(100,100,2);
SetTextStyle(1,0,4);
OutColorTextXY(110,100,1,'D'); OutColorTextXY(130,100,2,'A'); OutColorTextXY(150,100,3,'N'); OutColorTextXY(170,100,4,'A');
OutColorTextXY(190,100,5,'I'); OutColorTextXY(200,100,6,'M'); OutColorTextXY(223,100,7,'U'); OutColorTextXY(246,100,9,'S');
Line(30,155,30,210); Line(115,155,115,210); Line(30,155,115,155);
Line(30,210,115,210); Line(30,173,115,173); Line(30,192,115,192);
SetTextStyle(2,0,4);
licznik[1]:=1;
REPEAT
wybWmenu3(3,1,licznik[1],40,159,40,176,40,195,'Nowa Gra','Opcje','Wyjscie');
button:=readkey;
Sound(2000); Delay(10); NoSound;
CASE button OF
'w': Dec(licznik[1]); 's': Inc(licznik[1]);
end;
IF licznik[1]<1 THEN licznik[1]:=3; IF licznik[1]>3 THEN licznik[1]:=1;
UNTIL button=chr(13);
CASE licznik[1] OF
1: PrzygotowanieGry;
2: begin Opcje; logo2; end;
3: Halt;
end;
end;
Begin
{$i-}
graphON;
logo1;
logo2;
GraphOFF;
GotoXY(15,15);
Write('Twoja ilosc zdobytych punkt˘w to: ',Ilosc_Pkt);
Delay(2000);
GotoXY(15,17);
Write('...Wcisnik przycisk...');
readkey;
{$i+}
End.@up - przepraszam was za to, że nie ma wcięć, ale to ten spoiler je usunął. W archiwum kod ma wcięcia ;)
###

Amelanduil - Zluzuj :faja: może i nie potrzebny, ale jednak jest to śmietnik.
________________________


Programowanie jest moją pasją. Programuję w C, C++, C#, Javie i Delphi. Jeśli czegoś porzebujesz (związanego z tymi językami), śmiało możesz pisać na PW.
 
 
CrasheR 
Pomógł: 123 razy
Dołączył: 20 Gru 2010
Posty: 609
Skąd: Nibelheim
Wysłany: Sob 17 Lis, 2012 19:04
Made in Stencyl :mrgreen:

Tytuł: Super Angry Mario
Gatunek: Logiczna
Data wydania: 30 Kwietnia 2012
Opis: Zły Bowser po raz kolejny porwał Księżniczkę Peach i uwięził ją w swoim zamku ! Mario, jesteś jedyną osobą, która może jej pomóc ! Ruszaj więc i użyj swojej procy, aby oczyścić sobie drogę z oddziałów Bowsera i dotrzeć do zamku!

http://www.mediafire.com/?txki3xbc35s7n3q

Aby odpalić grę należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na "SuperAngryMario.swf" i odpalić go za pomocą przeglądarki :-P

spartanPAGE, Twoja gra nie chce mi się odpalić. ;-(
________________________ 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene