Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
New CMS
Autor Wiadomość
The Big Master 
Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 6 razy
Dołączył: 19 Gru 2012
Posty: 81
Skąd: Masz taki nr. IQ ?
Wysłany: Sob 19 Sty, 2013 09:10
New CMS
~ Silent Menu v1.0 ~


Krótki opis:
Zmienia nasze dotychczasowe menu na lepsze.

Autor:
Nieznany

Kompatybilność:
RPG Maker XP

Skrypt:
Spoiler:

Kod:
#==============================================================================
# ** SilentMenu
# Version: 1.0
# Thanks to Rudy Guillan, Sayonara-P, TDS, Le?n y Soramaro.
#------------------------------------------------------------------------------
# CMS fully animated, transparent windows, map background, transition
# between scenes and game completion window.
#==============================================================================


#==============================================================================
# ** Window_Completado
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta es la ventana que muestra el porcentaje completo del juego.
#==============================================================================


class Window_Completado < Window_Base
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
def initialize
  super(0, 0, 160, 64)
  self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)
  refresh
end

  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Refresco
  #--------------------------------------------------------------------------
   def refresh
    self.contents.clear
    self.contents.font.name = "Tahoma"
    self.contents.font.size = 14
    self.contents.font.color = system_color
    self.contents.draw_text(0, 0, 80, 32, "Completeo ")
    self.contents.font.color = normal_color
    #================#Define aqui la variable#================#
    self.contents.draw_text(106, 0, 60, 32, $game_variables[10].to_s + "%")
    #================#Por defecto es la N. 10#================#
  end
end


#==============================================================================
# ** Window_Oro
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta ventana muestra el oro del grupo.
#==============================================================================

class Window_Oro < Window_Base
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize
    super(0, 0, 160, 64)
    self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)
    refresh
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Actualizacion
  #--------------------------------------------------------------------------
  def refresh
    self.contents.clear
    cx = contents.text_size($data_system.words.gold).width
    self.contents.font.color = normal_color
    self.contents.draw_text(4, 0, 120-cx-2, 32, $game_party.gold.to_s, 2)
    self.contents.font.color = system_color
    self.contents.draw_text(124-cx, 0, cx, 32, $data_system.words.gold, 2)
  end
end#==============================================================================
# ** Window_Localizaci?n
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta es la ventana que muestra el nombre del mapa
#==============================================================================

class Window_Localizacion< Window_Base
 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
def initialize
  super(0, 0, 480, 64)
   self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)
   self.contents.font.name = "Tahoma"
   self.contents.font.size = 18
   refresh
end

  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Actualizacion
  #--------------------------------------------------------------------------
def refresh
   self.contents.clear
   data = load_data("Data/MapInfos.rxdata")
   self.contents.font.color = system_color
   self.contents.draw_text(0, 0, 248, 32, "Location:")
   self.contents.font.color = normal_color
   self.contents.draw_text(90, 0, 208, 32, data[$game_map.map_id].name, 2)
end

end#==============================================================================
# ** Window_MenuStatus
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta es la ventana que muestra a los miembros del grupo.
#==============================================================================

class Window_MenuStatus < Window_Selectable
 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize
    super(0, 0, 480, 296)
    self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)
    refresh
    self.active = false
    self.index = -1
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Actualizacion
  #--------------------------------------------------------------------------
  def refresh
    self.contents.font.name = "Tahoma"
    self.contents.font.size = 18
    self.contents.clear
    @item_max = $game_party.actors.size
    for i in 0...$game_party.actors.size
      x = 64
      y = i * 64
      actor = $game_party.actors[i]
      draw_actor_graphic(actor, 32, y + 60)
      draw_actor_name(actor, x, y)
      draw_actor_class(actor, x + 144, y)
      draw_actor_level(actor, x, y + 16)
      draw_actor_state(actor, x + 90, y + 16)
      draw_actor_exp(actor, x, y + 32)
      draw_actor_hp(actor, 32+230, y+16)
      draw_actor_sp(actor, 32+230, y+32)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Renovacion del rectangulo de cursor
  #--------------------------------------------------------------------------
  def update_cursor_rect
    if @index < 0
      self.cursor_rect.empty
    else
      self.cursor_rect.set(0, @index * 64, self.width - 32, 64)
    end
  end
end


#==============================================================================
# ** Window_Ayuda
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta es la ventana que muestra la ayuda sobre cada comando.
#==============================================================================

class Window_Ayuda < Window_Base
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
def initialize
super(0, 0, 480, 64)
self.contents = Bitmap.new(width-32, height-32)
self.contents.font.name = "Tahoma"
self.contents.font.size = 18
end

  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Actualizacion
  #--------------------------------------------------------------------------
def update(help_text)
  self.contents.clear
  self.contents.draw_text(0, 0, 440, 32, help_text)
end

end

#==============================================================================
# ** Scene_Menu
#------------------------------------------------------------------------------
#  Esta es la escena del menu.
#==============================================================================

class Scene_Menu
 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Inicializacion de objetos
  #--------------------------------------------------------------------------
def initialize(menu_index = 0)
   @menu_index = menu_index
end
 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Metodo principal
  #--------------------------------------------------------------------------
def main
  @spriteset = Spriteset_Map.new
  viewport = Viewport.new(0, 0, 640, 480)
  viewport.tone = Tone.new(0, 0, 0,166)
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Llamado a las ventanas del menu
  #--------------------------------------------------------------------------
  @window_Completado = Window_Completado.new
  @window_Completado.back_opacity = 130
  @window_Completado.x = 480 + 160
  @window_Completado.y = 392
  @window_Oro = Window_Oro.new
  @window_Oro.back_opacity = 130
  @window_Oro.x = 480 + 160
  @window_Oro.y = 30
  @window_Localizacion = Window_Localizacion.new
  @window_Localizacion.back_opacity = 130
  @window_Localizacion.y = 392 + 190
  @status_window = Window_MenuStatus.new
  @status_window.back_opacity = 130
  @status_window.x = -480
  @status_window.y = 95
  @window_Ayuda = Window_Ayuda.new
  @window_Ayuda.back_opacity = 130
  @window_Ayuda.y = -80
  @window_Ayuda.update(" ")
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Creaci?n de la ventana de comandos
  #--------------------------------------------------------------------------
  s1 = $data_system.words.item
  s2 = $data_system.words.skill
  s3 = $data_system.words.equip
  s4 = "Status"
  s5 = "Save"
  s6 = "Exit"
  @command_window = Window_Command.new(160, [s1,s2,s3,s4,s5,s6])
  @command_window.x = 480 + 160
  @command_window.y = 95
  @command_window.height = 296
  @command_window.index = @menu_index
  @command_window.back_opacity = 130
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Transici?n
  #--------------------------------------------------------------------------
  Graphics.transition(8, "Graphics/Transitions/004-Blind04")
  loop do
   Graphics.update
   Input.update
   update
   if $scene != self
    break
   end
end

  Graphics.freeze
  @spriteset.dispose
  viewport.dispose
  @window_Oro.dispose
  @window_Completado.dispose
  @window_Localizacion.dispose
  @status_window.dispose
  @command_window.dispose
  @window_Ayuda.dispose
end

  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Animacio?n de Entrada
  #--------------------------------------------------------------------------
  def animacion_entrada

  @command_window.x -= 10 if @command_window.x > 480   
  @window_Completado.x -= 10 if @window_Completado.x > 480   
  @window_Localizacion.y -= 10 if @window_Localizacion.y > 392
  @window_Oro.x -= 10 if @window_Oro.x > 480   
  @status_window.x += 20 if @status_window.x < 0
  @window_Ayuda.y += 10 if @window_Ayuda.y < 30
 
  end

  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Animaci?n de Salida
  #--------------------------------------------------------------------------
  def animacion_salida

  @command_window.x += 10 if @command_window.x < 640   
  @window_Completado.x += 10 if @window_Completado.x < 640   
  @window_Localizacion.y += 10 if @window_Localizacion.y < 480
  @window_Oro.x += 10 if @window_Oro.x < 640   
  @status_window.x -= 20 if @status_window.x > -480
  @window_Ayuda.y -= 10 if @window_Ayuda.y > -64
 
  if @status_window.x <= -480
    $scene = Scene_Map.new
    $game_map.autoplay   
    return
  end
 
 
  end
 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # * Actualizacion de Frames
  #--------------------------------------------------------------------------

  def update
   
    if @intro == nil
     animacion_entrada
   end
   
  if @salida == true     
    animacion_salida
    @intro = false
  end
   
   
    @status_window.update
    @window_Localizacion.update
    @window_Oro.update
    @window_Completado.update
    @command_window.update


case @command_window.index
  when 0
    @window_Ayuda.update("See and manage the items of your party.")
  when 1
    @window_Ayuda.update("See the abilityes of each of your characters.")
  when 2
    @window_Ayuda.update("Manage the equipment of the selected character.")
  when 3
    @window_Ayuda.update("A deep overview to a character status.")
  when 4
    @window_Ayuda.update("Save the game to continue it later.")
  when 5
    @window_Ayuda.update("Exit to main menu or to windows.")
end


    if @command_window.active
      update_command
      return
    end
    if @status_window.active
      update_status
      return
    end
#-----------------------------------#   
end# fin del update
#-----------------------------------#


def update_command
if Input.trigger?(Input::C)
case @command_window.index
  when 0
   $game_system.se_play($data_system.decision_se)
   $scene = Scene_Item.new
  when 1
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
      @command_window.active = false
      @status_window.active = true
      @status_window.index = 0
  when 2
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
      @command_window.active = false
      @status_window.active = true
      @status_window.index = 0
  when 3
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
      @command_window.active = false
      @status_window.active = true
      @status_window.index = 0
  when 4
      if $game_system.save_disabled
          $game_system.se_play($data_system.buzzer_se)
        return
      end
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
    $scene = Scene_Save.new
  when 5
      $game_system.se_play($data_system.decision_se)
      $scene = Scene_End.new
  end
end

if Input.trigger?(Input::B)
  $game_system.se_play($data_system.cancel_se)
  @salida = true
  return
end
end
#==#Fin de la Scene#==#
end
#==#Fin de la Scene#==#


Screeny:
Spoiler:Dodatkowe informacje:
Aby skrypt działał poprawnie na Polskim Rm'ie wszędzie gdzie jest
Kod:
 self.contents = Bitmap.new(width - 32, height - 32)

należy pod spodem dokleić linijki:
Kod:
self.contents.font.name = $defaultfonttype
         self.contents.font.size = $defaultfontsize
________________________
Siema

Gość, Jeżeli ci Pomogłem, możesz mi dać .
_______________________________________________________________
Niestety, padł mi komp z Projektami, więc przez pewien czas niestety nici z Projektów :C
 
 
 
Kil0bajt 
Pomógł: 1 raz
Dołączył: 13 Sty 2013
Posty: 10
Wysłany: Sob 19 Sty, 2013 16:51
Skrypt prezentuje się bardzo fajnie. Przetestuje.
 
 
xGamerPLz 
Preferowany:
RPG Maker XP

Dołączył: 24 Sty 2013
Posty: 12
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 16:17
Dobry skrypcik :)
________________________
 
 
spartanPAGE 
Pomógł: 12 razy
Dołączył: 07 Gru 2011
Posty: 103
Skąd: Hellada
Wysłany: Czw 24 Sty, 2013 16:47
Czy taki lepszy to ja nie wiem... po prostu zmienione ustawienie okienek...
________________________


Programowanie jest moją pasją. Programuję w C, C++, C#, Javie i Delphi. Jeśli czegoś porzebujesz (związanego z tymi językami), śmiało możesz pisać na PW.
 
 
xGamerPLz 
Preferowany:
RPG Maker XP

Dołączył: 24 Sty 2013
Posty: 12
Wysłany: Sob 26 Sty, 2013 18:01
Ale są animowane itp ;)
________________________
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene