Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Łowienie ryb
Autor Wiadomość
Angius 

Nie wkurzaćPreferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 104 razy
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 1276
Skąd: wROCK
Wysłany: Pią 16 Gru, 2011 20:35
Łowienie ryb
ΩOmega FishingΩ

Opis
Skrypt umożliwia nam wędkowanie - najpierw wybieramy oś poziomą, a potem zarzucamy wędkę z odpowiednią siłą. Jeśli trafimy w rybę - mamy ją!
Info
Autor: Omegas7
Tłmaczenie: Angius
Skrypt
Spoiler:

Kod:
# =============================================================================
# Fishing MiniGame
# Version: 1.0
# Author: Omegas7
# Blog:  http://omegas7.blogspot.com    ||   http://omegadev.biz
# -----------------------------------------------------------------------------
# Features:
#    [1.0]
#       > Background & water surface images
#       > Water surface & fish have wave effect
#       > Aim with cursor image right & left
#       > Calculate strength with power meter & cursor
#       > Throw hook, if a fish is on landing area, catch.
#       > Multiple configurable sound effects
#       > Multiple configurable images
#       > Fish catching limit per session through variable (or infinite)
#       > Caught fish listing on end of session
#       > Configurable speed of power cursor & hook
#       > Link fish objects in script with items from database
#       > Receive items (fish)
#       > Fish become available through a game switch
#       > Edit chances of appearance for fish
#       > Accurate movement speed (decimal numbers) for fish
# -----------------------------------------------------------------------------
# NOTES
#       > When going to use the script, you need MINIMUN one fish available
#         (it's game switch ON)
# =============================================================================

module OmegaX
  module Fishing
    SessionFishLimitVariableID = 1
    # ID zmiennej przechowującej maksymalną ilość ryb do złowienia.
    # Jeśli zmienna równa lub mniejsza 0, brak limitu.
   
    PowerPointerSpeed = 9               # Prędkość celownika
    HookThrownSpeed = 8                 # HPrędkość rzuconego haczyka
   
    ThrowSoundEffect = "Bow1"            # [Audio/SE/] folder - wyrzut
    CatchSoundEffect = "Item1"           # [Audio/SE/] folder - złapanie
    MissSoundEffect = "Miss"             # [Audio/SE/] folder - pudło
   
    WaterSplashAnimationID = 81           # ID animacji
    SpawningIntervals = [130,190,230]     # Możliwe interwały spawnowania
    FishingBackground = "FishingBG"          # [Pictures] folder
    WaterSurface = "WaterSurface"            # [Pictures] folder
    FishingAim = "FishingAim"                # [Pictures] folder
    PowerBar = "FishingPowerBar"             # [Pictures] folder
    PowerPointer = "FishingPowerPointer"     # [Pictures] folder
    ThrowHook = "FishingHook"                # [Pictures] folder
    CatchMessage = "FishingCatchMessage"     # [Pictures] folder
    MissMessage = "FishingMissMessage"       # [Pictures] folder
   
    Fishes = []
   
    # Fishes[ID] = ["Grafika",ID przedmiotu,SID switcha,Prędkość,Szansa]
    # Chances = im wyżej, tym większa szansa
    Fishes[0] = ["Fish01",     1,      1,      0.6,    3]
    Fishes[1] = ["Fish02",     2,      2,      0.4,    3]
    Fishes[2] = ["Fish03",     3,      3,      0.2,    2]
  end
end

class OmegaFishing < Scene_Base
  include OmegaX::Fishing
  def initialize
    createArea
    createCursor
    createPossibleList
    @fishes = []
    @timer = [0,SpawningIntervals[rand(SpawningIntervals.size)]]
    @mode = "NOTHING"
    @pointerGoing = "RIGHT"
    @hookDistanceLeft = 0
    @animation = Sprite_Base.new
    @messages = []
    @limit = $game_variables[SessionFishLimitVariableID]
    executeSpawn
    executeSpawn
    @fix = false
    @caught = []
    @finished = false
  end
  def finish
    @finished = true
    @finishWindow = Window_Base.new(100,50,544 - 200,416 - 100)
    @finishWindow.contents.font.size = 18
    @finishWindow.contents.draw_text(0,0,344,20,"Caught fish:")
    kinds = {}
    for i in 0...@caught.size
      if !kinds.keys.include?(@caught[i])
        kinds[@caught[i]] = 0
      end
      kinds[@caught[i]] += 1
    end
    for i in 0...kinds.keys.size
      @finishWindow.contents.draw_text(0,40 + (18 * i),344,20,$data_items[kinds.keys[i]].name + "    x   " +  kinds[kinds.keys[i]].to_s)
    end
  end
  def update
    @animation.update if @animation.animation?
    @water.update
    updateFishMovement
    for i in 0...@messages.size
      @messages[i].y -= 2
      @messages[i].opacity -= 2
      if @messages[i].opacity <= 0
        @messages[i].dispose
        @messages[i] = nil
      end
    end
    @messages.compact!
    if !@finished
      @timer[0] += 1
      if @timer[0] >= @timer[1]
        @timer[0] = 0
        @timer[1] = SpawningIntervals[rand(SpawningIntervals.size)]
        executeSpawn
      end
      updateCursor if @mode == "NOTHING"
      updatePointer if @mode == "POWERING"
      updateHook if @mode == "THROWING"
      if Input.trigger?(Input::B)
        finish
      end
    else
      if Input.trigger?(Input::B)
        @finishWindow.dispose
        for i in 0...@messages.size
          @messages[i].dispose
          @messages[i] = nil
        end
        @messages.compact!
        @water.dispose
        @animation.dispose
        for i in 0...@fishes.size
          @fishes[i][0].dispose
          @fishes[i] = nil
        end
        @fishes.compact!
        @hook.dispose if @hook != nil
        @powerBar.dispose if @powerBar != nil
        @powerPointer.dispose if @powerPointer != nil
        @cursor.dispose
        @bg.dispose
        for i in 0...@caught.size
          $game_party.gain_item($data_items[@caught[i]], 1)
        end
        $scene = Scene_Map.new
      end
    end
  end
  def catch(obtained,x,y,fish = 0,id = 0)
    @messages.push(Sprite_Base.new)
    if obtained
      Audio.se_play("Audio/SE/" + CatchSoundEffect)
      @caught.push(id)
      @messages[@messages.size - 1].bitmap = Cache.picture(CatchMessage)
      @fishes[fish][0].dispose
      @fishes[fish] = nil
    else
      Audio.se_play("Audio/SE/" + MissSoundEffect)
      @messages[@messages.size - 1].bitmap = Cache.picture(MissMessage)
    end
    @fishes.compact!
    @messages[@messages.size - 1].x = x
    @messages[@messages.size - 1].y = y
    @messages[@messages.size - 1].z = 20
    @mode = "NOTHING"
    @hook.dispose
    @hook = nil
    @powerPointer.dispose
    @powerPointer = nil
    @powerBar.dispose
    @powerBar = nil
    if @limit > 0   # Limited catchable fish
      if @caught.size >= @limit
        finish
      end
    end
  end
  def updateFishMovement
    for i in 0...@fishes.size
      @fishes[i][2] += Fishes[@fishes[i][1]][3]
      while @fishes[i][2] >= 1.0
        @fishes[i][2] -= 1.0
        @fishes[i][0].x += 1
      end
      @fishes[i][0].update
    end
  end
  def updateCursor
    if Input.press?(Input::RIGHT)
      @cursor.x += 3 if @cursor.x + @cursor.width < 544
    end
    if Input.press?(Input::LEFT)
      @cursor.x -= 3 if @cursor.x > 0
    end
    if Input.trigger?(Input::C) && @mode == "NOTHING"
      @mode = "POWERING"
      @powerBar = Sprite_Base.new
      @powerBar.bitmap = Cache.picture(PowerBar)
      @powerBar.z = 10
      @powerPointer = Sprite_Base.new
      @powerPointer.bitmap = Cache.picture(PowerPointer)
      @powerPointer.z = 11
      @fix = false
      return
    end
  end
  def updatePointer
    case @pointerGoing
    when "RIGHT"
      @powerPointer.x += PowerPointerSpeed
      if @powerPointer.x + @powerPointer.width >= 544
        @pointerGoing = "LEFT"
      end
    when "LEFT"
      @powerPointer.x -= PowerPointerSpeed
      if @powerPointer.x < 0
        @pointerGoing = "RIGHT"
      end
    end
    if Input.trigger?(Input::C) && @mode == "POWERING" && @fix
      Audio.se_play("Audio/SE/" + ThrowSoundEffect)
      @mode = "THROWING"
      @hook = Sprite_Base.new
      @hook.bitmap = Cache.picture(ThrowHook)
      @hook.z = 12
      @hook.x = (@cursor.x + (@cursor.width/2)) - @hook.width/2
      @hook.y = @cursor.y
      @hookDistanceLeft = (416.0 * (@powerPointer.x/544.0)).abs
      return
    end
    @fix = true
  end
  def updateHook
    if @hookDistanceLeft > 0
      @hook.y -= HookThrownSpeed
      @hookDistanceLeft -= HookThrownSpeed
    else
      playSplash(@hook.x,@hook.y)
      hookRect = Rect.new(@hook.x,@hook.y,@hook.width,@hook.height)
      for i in 0...@fishes.size
        fishRect = Rect.new(@fishes[i][0].x,@fishes[i][0].y,@fishes[i][0].width,@fishes[i][0].height)
        if hookRect.intersects?(fishRect)
          catch(true,@hook.x,@hook.y,i,Fishes[@fishes[i][1]][1])
          return
        end
      end
      catch(false,@hook.x,@hook.y)
    end
  end
  def playSplash(x,y)
    @animation.x = x
    @animation.y = y
    @animation.start_animation($data_animations[WaterSplashAnimationID])
  end
  def executeSpawn
    @fishes.push([Sprite_Base.new,@possibleFishes[rand(@possibleFishes.size)],0.0])
    id = @fishes.size - 1
    @fishes[id][0].bitmap = Cache.picture(Fishes[@fishes[id][1]][0])
    @fishes[id][0].z = 1
    @fishes[id][0].x = -(@fishes[id][0].width)
    @fishes[id][0].y = rand(416) - 100
    @fishes[id][0].wave_amp = 8
    @fishes[id][0].wave_length = 300
    @fishes[id][0].wave_speed = 200
  end
  def createArea
    @bg = Sprite_Base.new
    @bg.bitmap = Cache.picture(FishingBackground)
    @bg.z = 0
    @water = Sprite_Base.new
    @water.bitmap = Cache.picture(WaterSurface)
    @water.z = 2
    @water.x = (544/2) - (@water.width/2)
    @water.wave_amp = 8
    @water.wave_length = 240
    @water.wave_speed = 120
  end
  def createCursor
    @cursor = Sprite_Base.new
    @cursor.bitmap = Cache.picture(FishingAim)
    @cursor.z = 10
    @cursor.x = (544/2) - (@cursor.width/2)
    @cursor.y = 416 - (@cursor.height/2)
  end
  def createPossibleList
    @possibleFishes = []
    for i in 0...Fishes.size
      if $game_switches[Fishes[i][2]]
        chances = Fishes[i][4]
        while chances > 0
          @possibleFishes.push(i)
          chances -= 1
        end
      end
    end
  end
end


# Lol I still have this snippet BigEd did once :P
class Rect
  def intersects?( rect )
    return ((((rect.x < (self.x + self.width)) && (self.x < (rect.x + rect.width))) && (rect.y < (self.y + self.height))) && (self.y < (rect.y + rect.height)))
  end
end


Konfig
To opiszę chyba tylko dodawanie ryb. Są to linijki od 56-tej:
Kod:
Fishes[ID] = ["Grafika",ID przedmiotu,ID switcha,Prędkość,Szansa]

ID - numer porządkowy ryby
Grafika - ścieżka dio graphics/pictures gdzie grafika ryby się znajduje
ID przedmiotu - ID przedmiotu, który dostajemy po złowieni ryby
ID switcha - ID switcha aktywowanego po złowieniu
Prędkość - prędkość z jaką płynie ryba
Szansa - szansa z jaką pojawi się na łowisku
Skriny:
Spoiler:Download:
Demo
Same grafiki
Strona domowa
________________________
"Na trolla pewne są tylko dwie pewne metody, jedna samopowtarzalna i druga, wymagająca przeładowania ręcznego."


Ostatnio zmieniony przez Ozzma Sob 17 Gru, 2011 11:13, w całości zmieniany 2 razy  
 
 
arczaniol1 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 21 Cze 2010
Posty: 80
Skąd: Holandia/Lelystad
Wysłany: Pią 16 Gru, 2011 20:42
WTF ALE FAJNIE NIE O TO MI CHODZILO ALE JESZCZE LEPSZE DZIEKI WIELKIE ! :d


Edit A mozesz dodac demo? (link nie dziala)
________________________
Wkrotce
 
 
 
Angius 

Nie wkurzaćPreferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 104 razy
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 1276
Skąd: wROCK
Wysłany: Pią 16 Gru, 2011 20:47
http://www.mediafire.com/?2fzb3andkvjev5u
Łap, i proszę o aktualkę
________________________
"Na trolla pewne są tylko dwie pewne metody, jedna samopowtarzalna i druga, wymagająca przeładowania ręcznego."


 
 
MrBoomGood 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 07 Kwi 2011
Posty: 292
Skąd: Katowice
Wysłany: Sob 17 Gru, 2011 12:35
A ja chciałem zrobić łowienie na zdarzeniach... Wielkie dzięki xd
 
 
 
kamokeg Preferowany:
RPG Maker VXAce

Dołączył: 04 Lut 2012
Posty: 43
Skąd: Włocławek
Wysłany: Sro 08 Lut, 2012 17:37
A jak to włączyć (chodzi o to by łowić)?
________________________
 
 
przemusiek25 Pomógł: 21 razy
Dołączył: 26 Sty 2012
Posty: 84
Wysłany: Czw 09 Lut, 2012 08:01
wystarczy wywołać skrypt:
$scene = OmegaFishing.new

Z tego co widzę w demie, można także ustawić zmienną na ile można złowić maksymalnie ryb przy jednym połowie ryb.
Numer zmiennej jest w skrypcie pod komendą:
SessionFishLimitVariableID = 1
 
 
kAli Dołączył: 10 Mar 2012
Posty: 7
Wysłany: Pon 12 Mar, 2012 07:33
Pójdzie pod XP?
 
 
Angius 

Nie wkurzaćPreferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 104 razy
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 1276
Skąd: wROCK
Wysłany: Sro 21 Mar, 2012 13:58
Powodzenia, jeśli w dziale VX szukasz skryptów do XP... Nie, nie pójdzie.
________________________
"Na trolla pewne są tylko dwie pewne metody, jedna samopowtarzalna i druga, wymagająca przeładowania ręcznego."


 
 
zumiko Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 14 Sty 2012
Posty: 15
Wysłany: Pon 26 Mar, 2012 11:40
A mozna poprośić inną grafike wody bo ta jest taka sobie .
Proszeee :-D
 
 
Angius 

Nie wkurzaćPreferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 104 razy
Dołączył: 30 Paź 2010
Posty: 1276
Skąd: wROCK
Wysłany: Pon 26 Mar, 2012 12:21
http://th08.deviantart.ne...re_by_Jshei.jpg
http://www.freefoto.com/i...Texture_web.jpg

Łap te dwie. Jak trzeba, to sobie zeskaluj/przytnij.
________________________
"Na trolla pewne są tylko dwie pewne metody, jedna samopowtarzalna i druga, wymagająca przeładowania ręcznego."


 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene