Wszystkie materiały graficzne i skrypty dostępne są na wolnej licencji z uznaniem autorstwa Ayene. Nie ma znaczenia, czy są wykorzystywane komercyjnie, czy nie, dlatego mogą być użyte w dowolnych celach.

 

All of the graphical materials and scripts are available under a free license with attribution to Ayene. It makes no difference if they are used commercially or not, so you may use them for any purposes.