Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Skrypt z biblioteką TRGSSX.dll
Autor Wiadomość
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 11 Paź, 2009 21:41
Skrypt z biblioteką TRGSSX.dll
~ Skrypt z biblioteką TRGSSX.dll ~

Krótki opis
Dodatek do skryptu "Rozszerzone okno statusu". Skrypt powiększa możliwości graficzne RPG Makera VX. Należy go umieścić na takich samych zasadach jak inne skrypty.

Autor skryptu
KGC

Tłumaczenie i przeróbki
Ayene [yurika@o2.pl]

Kompatybilność
Tylko VX.

UWAGA!!!
Do prawidłowego działania wymagane jest umieszczenie w folderze z grą biblioteki 'TRGSSX.dll'. Do ściągnięcia w załączniku

Skrypt

Spoiler:

Kod:
# ==========================================================
#                        ~ Rozszerzona bitmapa ~
#                       Data publikacji: 11.10.2009
#                               Autor: KGC
#               Tłumaczenie i poprawki: Ayene [yurika@o2.pl]
#          Zapraszam na stronę UltimaForum - http://www.ultimateam.pl
# ==========================================================
# Instalacja: Umieść ten skrypt nad Main w Edytorze Skryptu.
# Do poprawnego działania wymagane jest umieszczenie w folderze z grą biblioteki
# TRGSSX.dll. Dostępna jest na stronie www.ultimateam.pl
# ==========================================================
# ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

# --------------------------- POCZĄTEK SKRYPTU ---------------------------------
module KGC
module BitmapExtension
# ---------------------------- POCZĄTEK EDYCJI ---------------------------------   
  # Tryb wydajności draw_text
  #   0 : draw_text (domyślny)
  #   1 : draw_text_na
  #   2 : draw_text_fast
  DEFAULT_MODE = 2

  # Nazwa domyślnej czcionki dla każdego z trybów
  #   ["czcionka 1", "czcionka 2", ...],
  DEFAULT_FONT_NAME = [ 
    Font.default_name,  # 0
    ["Verdana"],  # 1
    ["Comic Sans MS"],  # 2
  ]

  DEFAULT_FRAME = true
  DEFAULT_GRAD_COLOR = nil
 
# ----------------------------- KONIEC EDYCJI ----------------------------------     
end
end
# -----------NIE EDYTUJ PONIŻEJ, CHYBA ŻE WIESZ CO ROBISZ ^^--------------------
$imported = {} if $imported == nil
$imported["BitmapExtension"] = true

#==============================================================================
# □ TRGSSX
#------------------------------------------------------------------------------
#  Wgranie biblioteki "TRGSSX.dll"
#==============================================================================

module TRGSSX
  # Mieszanie
  BLEND_NORMAL  = 0  # Normalne
  BLEND_ADD     = 1  # Dodawanie
  BLEND_SUB     = 2  # Odejmowanie
  BLEND_MUL     = 3  # Mnożenie
  BLEND_HILIGHT = 4 

  # Kody operacji
  SRCCOPY     = 0x00CC0020  # dest = src
  SRCPAINT    = 0x00EE0086  # dest = dest | src
  SRCAND      = 0x008800C6  # dest = dest & src
  SRCINVERT   = 0x00660046  # dest = dest ^ src
  SRCERASE    = 0x00440328  # dest = dest & ~src
  NOTSRCCOPY  = 0x00330008  # dest = ~src
  NOTSRCERASE = 0x001100A6  # dest = ~(dest | src) = ~dest & ~src

  # Metoda wstawiania
  IM_INVALID             = -1
  IM_DEFAULT             = 0
  IM_LOWQUALITY          = 1
  IM_HIGHQUALITY         = 2
  IM_BILINEAR            = 3
  IM_BICUBIC             = 4
  IM_NEARESTNEIGHBOR     = 5
  IM_HIGHQUALITYBILINEAR = 6
  IM_HIGHQUALITYBICUBIC  = 7

  # Wygładzanie
  SM_INVALID     = -1
  SM_DEFAULT     = 0
  SM_HIGHSPEED   = 1
  SM_HIGHQUALITY = 2
  SM_NONE        = 3
  SM_ANTIALIAS   = 4

  # Wypełnianie
  FM_FIT    = 0  # takie jak kształt
  FM_CIRCLE = 1  # okrąg

  # Styl czcionki
  FS_BOLD      = 0x0001  # Pogrubienie
  FS_ITALIC    = 0x0002  # Kursywa
  FS_UNDERLINE = 0x0004  # Podkreślenie
  FS_STRIKEOUT = 0x0008  # Przekreślenie
  FS_SHADOW    = 0x0010  # Cień
  FS_FRAME     = 0x0020  # Ramka

  DLL_NAME = 'TRGSSX' # Nazwa biblioteki
  begin
    NO_TRGSSX = false
    unless defined?(@@_trgssx_version)
      @@_trgssx_version =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DllGetVersion', 'v', 'l')
      @@_trgssx_get_interpolation_mode =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'GetInterpolationMode', 'v', 'l')
      @@_trgssx_set_interpolation_mode =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'SetInterpolationMode', 'l', 'v')
      @@_trgssx_get_smoothing_mode =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'GetSmoothingMode', 'v', 'l')
      @@_trgssx_set_smoothing_mode =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'SetSmoothingMode', 'l', 'v')
      @@_trgssx_rop_blt =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'RopBlt', 'pllllplll', 'l')
      @@_trgssx_clip_blt =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'ClipBlt', 'pllllplll', 'l')
      @@_trgssx_blend_blt =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'BlendBlt', 'pllllplll', 'l')
      @@_trgssx_stretch_blt_r =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'StretchBltR', 'pllllplllll', 'l')
      @@_trgssx_skew_blt_r =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'SkewBltR', 'pllpllllll', 'l')
      @@_trgssx_draw_polygon =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DrawPolygon', 'pplll', 'l')
      @@_trgssx_fill_polygon =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'FillPolygon', 'ppllll', 'l')
      @@_trgssx_draw_regular_polygon =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DrawRegularPolygon', 'pllllll', 'l')
      @@_trgssx_fill_regular_polygon =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'FillRegularPolygon', 'plllllll', 'l')
      @@_trgssx_draw_spoke =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DrawSpoke', 'pllllll', 'l')
      @@_trgssx_draw_text_na =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DrawTextNAA', 'pllllpplpll', 'l')
      @@_trgssx_draw_text_fast =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'DrawTextFastA', 'pllllpplpll', 'l')
      @@_trgssx_get_text_size_na =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'GetTextSizeNAA', 'pppllp', 'l')
      @@_trgssx_get_text_size_fast =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'GetTextSizeFastA', 'pppllp', 'l')
      @@_trgssx_save_to_bitmap =
        Win32API.new(DLL_NAME, 'SaveToBitmapA', 'pp', 'l')
    end
  rescue
    NO_TRGSSX = true
    print "Brakuje biblioteki - \"#{DLL_NAME}.dll\". " +
    "Możesz ją pobrać ze strony: www.ultimateam.pl"
    exit
  end

  module_function
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wersja 1.23 → 123
  #--------------------------------------------------------------------------
  def version
    return -1 if NO_TRGSSX

    return @@_trgssx_version.call
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # GetInterpolationMode
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_interpolation_mode
    return @@_trgssx_get_interpolation_mode.call
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # SetInterpolationMode
  #--------------------------------------------------------------------------
  def set_interpolation_mode(mode)
    @@_trgssx_set_interpolation_mode.call(mode)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # GetSmoothingMode
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_smoothing_mode
    return @@_trgssx_get_smoothing_mode.call
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # SetSmoothingMode
  #--------------------------------------------------------------------------
  def set_smoothing_mode(mode)
    @@_trgssx_set_smoothing_mode.call(mode)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # BitBltRop
  #--------------------------------------------------------------------------
  def rop_blt(dest_info, dx, dy, dw, dh, src_info, sx, sy, rop)
    return @@_trgssx_rop_blt.call(dest_info, dx, dy, dw, dh,
      src_info, sx, sy, rop)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # ClipBlt
  #--------------------------------------------------------------------------
  def clip_blt(dest_info, dx, dy, dw, dh, src_info, sx, sy, hRgn)
    return @@_trgssx_clip_blt.call(dest_info, dx, dy, dw, dh,
      src_info, sx, sy, hRgn)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # BlendBlt
  #--------------------------------------------------------------------------
  def blend_blt(dest_info, dx, dy, dw, dh, src_info, sx, sy, blend)
    return @@_trgssx_blend_blt.call(dest_info, dx, dy, dw, dh,
      src_info, sx, sy, blend)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # StretchBltR
  #--------------------------------------------------------------------------
  def stretch_blt_r(dest_info, dx, dy, dw, dh, src_info, sx, sy, sw, sh, op)
    return @@_trgssx_stretch_blt_r.call(dest_info, dx, dy, dw, dh,
      src_info, sx, sy, sw, sh, op)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # SkewBltR
  #--------------------------------------------------------------------------
  def skew_blt_r(dest_info, dx, dy, src_info, sx, sy, sw, sh, slope, op)
    return @@_trgssx_skew_blt_r.call(dest_info, dx, dy,
      src_info, sx, sy, sw, sh, slope, op)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DrawPolygon
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_polygon(dest_info, pts, n, color, width)
    return @@_trgssx_draw_polygon.call(dest_info, pts,
      n, color, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # FillPolygon
  #--------------------------------------------------------------------------
  def fill_polygon(dest_info, pts, n, st_color, ed_color, fm)
    return @@_trgssx_fill_polygon.call(dest_info, pts,
      n, st_color, ed_color, fm)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DrawRegularPolygon
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_regular_polygon(dest_info, dx, dy, r, n, color, width)
    return @@_trgssx_draw_regular_polygon.call(dest_info, dx, dy,
      r, n, color, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # FillRegularPolygon
  #--------------------------------------------------------------------------
  def fill_regular_polygon(dest_info, dx, dy, r, n, st_color, ed_color, fm)
    return @@_trgssx_fill_regular_polygon.call(dest_info, dx, dy,
      r, n, st_color, ed_color, fm)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DrawSpoke
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_spoke(dest_info, dx, dy, r, n, color, width)
    return @@_trgssx_draw_spoke.call(dest_info, dx, dy,
      r, n, color, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DrawTextNAA
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_text_na(dest_info, dx, dy, dw, dh, text,
      fontname, fontsize, color, align, flags)
    return @@_trgssx_draw_text_na.call(dest_info, dx, dy, dw, dh, text.dup,
      fontname, fontsize, color, align, flags)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DrawTextFastA
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_text_fast(dest_info, dx, dy, dw, dh, text,
      fontname, fontsize, color, align, flags)
    return @@_trgssx_draw_text_fast.call(dest_info, dx, dy, dw, dh, text.dup,
      fontname, fontsize, color, align, flags)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # GetTextSizeNAA
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_text_size_na(dest_info, text, fontname, fontsize, flags, size)
    return @@_trgssx_get_text_size_na.call(dest_info, text,
      fontname, fontsize, flags, size)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # GetTextSizeFastA
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_text_size_fast(dest_info, text, fontname, fontsize, flags, size)
    return @@_trgssx_get_text_size_fast.call(dest_info, text,
      fontname, fontsize, flags, size)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # SaveToBitmapA
  #--------------------------------------------------------------------------
  def save_to_bitmap(filename, info)
    return @@_trgssx_save_to_bitmap.call(filename, info)
  end
end


#==============================================================================
# Bitmap
#==============================================================================

class Bitmap
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tryb wstawiania (interpolacji)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.interpolation_mode
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.get_interpolation_mode
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Ustawienia trybu wstawiania
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.interpolation_mode=(value)
    return if TRGSSX::NO_TRGSSX

    TRGSSX.set_interpolation_mode(value)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tryb wygładzania
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.smoothing_mode
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.get_smoothing_mode
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wygładzanie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.smoothing_mode=(value)
    return if TRGSSX::NO_TRGSSX

    TRGSSX.set_smoothing_mode(value)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Info o bimapie (object_id, width, height)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_base_info
    return [object_id, width, height].pack('l!3')
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Operacje rastrowe
  #--------------------------------------------------------------------------
  def rop_blt(x, y, src_bitmap, src_rect, rop = TRGSSX::SRCCOPY)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.rop_blt(get_base_info,
      x, y, src_rect.width, src_rect.height,
      src_bitmap.get_base_info, src_rect.x, src_rect.y, rop)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Bitmapa klipu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def clip_blt(x, y, src_bitmap, src_rect, region)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    hRgn = region.create_region_handle
    return if hRgn == nil || hRgn == 0

    result = TRGSSX.clip_blt(get_base_info,
      x, y, src_rect.width, src_rect.height,
      src_bitmap.get_base_info, src_rect.x, src_rect.y, hRgn)
   
    Region.delete_region_handles

    return result
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Bitmapa mieszania
  #--------------------------------------------------------------------------
  def blend_blt(x, y, src_bitmap, src_rect, blend = TRGSSX::BLEND_NORMAL)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.blend_blt(get_base_info,
      x, y, src_rect.width, src_rect.height,
      src_bitmap.get_base_info, src_rect.x, src_rect.y, blend)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def stretch_blt_r(dest_rect, src_bitmap, src_rect, opacity = 255)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.stretch_blt_r(get_base_info,
      dest_rect.x, dest_rect.y, dest_rect.width, dest_rect.height,
      src_bitmap.get_base_info,
      src_rect.x, src_rect.y, src_rect.width, src_rect.height,
      opacity)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def skew_blt(x, y, src_bitmap, src_rect, slope, opacity = 255)
    slope = [[slope, -89].max, 89].min
    sh    = src_rect.height
    off  = sh / Math.tan(Math::PI * (90 - slope.abs) / 180.0)
    if slope >= 0
      dx   = x + off.to_i
      diff = -off / sh
    else
      dx   = x
      diff = off / sh
    end
    rect = Rect.new(src_rect.x, src_rect.y, src_rect.width, 1)

    sh.times { |i|
      blt(dx + (diff * i).round, y + i, src_bitmap, rect, opacity)
      rect.y += 1
    }
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def skew_blt_r(x, y, src_bitmap, src_rect, slope, opacity = 255)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.skew_blt_r(get_base_info,
      x, y, src_bitmap.get_base_info,
      src_rect.x, src_rect.y, src_rect.width, src_rect.height,
      slope, opacity)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rysowanie wielokąta
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_polygon(points, color, width = 1)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    _points = create_point_pack(points)

    return TRGSSX.draw_polygon(get_base_info,
      _points, points.size, color.argb_code, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wypełnianie wielokąta
  #--------------------------------------------------------------------------
  def fill_polygon(points, st_color, ed_color, fill_mode = TRGSSX::FM_FIT)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    _points = create_point_pack(points)

    return TRGSSX.fill_polygon(get_base_info,
      _points, points.size, st_color.argb_code, ed_color.argb_code, fill_mode)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie listy współrzędnych
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_point_pack(points)
    result = ''
    points.each { |pt| result += pt.pack('l!2') }
    return result
  end
  private :create_point_pack
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rysowanie wielokąta foremnego
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_regular_polygon(x, y, r, n, color, width = 1)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.draw_regular_polygon(get_base_info,
      x, y, r, n, color.argb_code, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wypełnianie wielokąta foremnego
  #--------------------------------------------------------------------------
  def fill_regular_polygon(x, y, r, n, st_color, ed_color,
      fill_mode = TRGSSX::FM_FIT)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.fill_regular_polygon(get_base_info,
      x, y, r, n, st_color.argb_code, ed_color.argb_code, fill_mode)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Elementy koła
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_spoke(x, y, r, n, color, width = 1)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.draw_spoke(get_base_info,
      x, y, r, n, color.argb_code, width)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wygładzanie tekstu 'na'
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_text_na(*args)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    x, y, width, height, text, align = get_text_args(args)
    fname = get_available_font_name
    flags = get_draw_text_flags

    return TRGSSX.draw_text_na(get_base_info, x, y, width, height, text,
      fname, font.size, get_text_color, align, flags)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Renderowanie tekstu 'fast'
  #--------------------------------------------------------------------------
  def draw_text_fast(*args)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    x, y, width, height, text, align = get_text_args(args)
    fname = get_available_font_name
    flags = get_draw_text_flags

    return TRGSSX.draw_text_fast(get_base_info, x, y, width, height, text,
      fname, font.size, get_text_color, align, flags)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wielkość tekstu 'na'
  #--------------------------------------------------------------------------
  def text_size_na(text)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    fname = get_available_font_name
    flags = get_draw_text_flags
    size  = [0, 0].pack('l!2')

    result = TRGSSX.get_text_size_na(get_base_info, text.to_s,
      fname, font.size, flags, size)

    size = size.unpack('l!2')
    rect = Rect.new(0, 0, size[0], size[1])
    return rect
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wielkość tekstu 'fast'
  #--------------------------------------------------------------------------
  def text_size_fast(text)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    fname = get_available_font_name
    flags = get_draw_text_flags
    size  = [0, 0].pack('l!2')

    result = TRGSSX.get_text_size_fast(get_base_info, text.to_s,
      fname, font.size, flags, size)

    size = size.unpack('l!2')
    rect = Rect.new(0, 0, size[0], size[1])
    return rect
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Argumenty
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_text_args(args)
    if args[0].is_a?(Rect)
   
      if args.size.between?(2, 4)
        x, y = args[0].x, args[0].y
        width, height = args[0].width, args[0].height
        text  = args[1].to_s
        align = (args[2].equal?(nil) ? 0 : args[2])
      else
        raise(ArgumentError,
          "wrong number of arguments(#{args.size} of #{args.size < 2 ? 2 : 4})")
        return
      end
    else
     
      if args.size.between?(5, 7)
        x, y, width, height = args
        text  = args[4].to_s
        align = (args[5].equal?(nil) ? 0 : args[5])
      else
        raise(ArgumentError,
          "wrong number of arguments(#{args.size} of #{args.size < 5 ? 5 : 7})")
        return
      end
    end
    return [x, y, width, height, text, align]
  end
  private :get_text_args
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Pobranie dostępnej czcionki
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_available_font_name
    if font.name.is_a?(Array)
      font.name.each { |f|
        return f if Font.exist?(f)
      }
      return nil
    else
      return font.name
    end
  end
  private :get_available_font_name
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Kolor tekstu (main, gradation, shadow, needGrad)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_text_color
    need_grad = !font.gradation_color.equal?(nil)
    result = []
    result << font.color.argb_code
    result << (need_grad ? font.gradation_color.argb_code : 0)
    result << 0xFF000000
    result << (need_grad ? 1 : 0)
    return result.pack('l!4')
  end
  private :get_text_color
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Formatowanie tekstu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def get_draw_text_flags
    flags  = 0
    flags |= TRGSSX::FS_BOLD   if font.bold
    flags |= TRGSSX::FS_ITALIC if font.italic
    flags |= TRGSSX::FS_SHADOW if font.shadow && !font.frame
    flags |= TRGSSX::FS_FRAME  if font.frame
    return flags
  end
  private :get_draw_text_flags
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zapis
  #--------------------------------------------------------------------------
  def save(filename)
    return -1 if TRGSSX::NO_TRGSSX

    return TRGSSX.save_to_bitmap(filename, get_base_info)
  end
end

#==============================================================================
# Kolor
#==============================================================================

class Color
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Kolory RGB
  #--------------------------------------------------------------------------
  def argb_code
    n  = 0
    n |= alpha.to_i << 24
    n |= red.to_i   << 16
    n |= green.to_i <<  8
    n |= blue.to_i
    return n
  end
end

#==============================================================================
# Czcionka
#==============================================================================

class Font
  unless const_defined?(:XP_MODE)
   
    unless method_defined?(:shadow)
      XP_MODE = true
      @@default_shadow = false
      attr_writer :shadow
      def self.default_shadow
        return @@default_shadow
      end
      def self.default_shadow=(s)
        @@default_shadow = s
      end
      def shadow
        return (@shadow == nil ? @@default_shadow : @shadow)
      end
    else
      XP_MODE = false
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienna klasa
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@default_frame           = KGC::BitmapExtension::DEFAULT_FRAME
  @@default_gradation_color = KGC::BitmapExtension::DEFAULT_GRAD_COLOR
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_accessor :gradation_color
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  unless private_method_defined?(:initialize_KGC_BitmapExtension)
    alias initialize_KGC_BitmapExtension initialize
  end
  def initialize(name = Font.default_name, size = Font.default_size)
    initialize_KGC_BitmapExtension(name, size)

    @frame = nil
    @gradation_color = @@default_gradation_color
    if XP_MODE
      @shadow = nil
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Domyślna grafika
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.default_frame
    return @@default_frame
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.default_frame=(value)
    @@default_frame = value
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Domyślny kolor gradientu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.default_gradation_color
    return @@default_gradation_color
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.default_gradation_color=(value)
    @@default_gradation_color = value
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Cień
  #--------------------------------------------------------------------------
  unless method_defined?(:shadow_eq) || XP_MODE
    alias shadow_eq shadow=
  end
  def shadow=(value)
    XP_MODE ? @shadow = value : shadow_eq(value)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def frame
    return (@frame == nil ? @@default_frame : @frame)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def frame=(value)
    @frame = value
  end
end


#==============================================================================
# Region
#==============================================================================

class Region
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienna klasy
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@handles = [] 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_delete_object = Win32API.new('gdi32', 'DeleteObject', 'l', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
   return 0
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # AND (&)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def &(obj)
    return nil unless obj.is_a?(Region)
    return CombinedRegion.new(CombinedRegion::RGN_AND, self, obj)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # AND (*)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def *(obj)
    return self.&(obj)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # OR (|)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def |(obj)
    return nil unless obj.is_a?(Region)
    return CombinedRegion.new(CombinedRegion::RGN_OR, self, obj)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # OR (+)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def +(obj)
    return self.|(obj)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # XOR (^)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def ^(obj)
    return nil unless obj.is_a?(Region)
    return CombinedRegion.new(CombinedRegion::RGN_XOR, self, obj)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # DIFF (-)
  #--------------------------------------------------------------------------
  def -(obj)
    return nil unless obj.is_a?(Region)
    return CombinedRegion.new(CombinedRegion::RGN_DIFF, self, obj)
  end

  #--------------------------------------------------------------------------
  #
  #--------------------------------------------------------------------------
  def self.delete_region_handles
    @@handles.uniq!
    @@handles.each { |h| @@_api_delete_object.call(h) }
    @@handles.clear
  end
end

#==============================================================================
# RectRegion
#==============================================================================

class RectRegion < Region
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_accessor :x               
  attr_accessor :y               
  attr_accessor :width           
  attr_accessor :height         
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_create_rect_rgn = Win32API.new('gdi32',
    'CreateRectRgn', 'llll', 'l')
  @@_api_create_rect_rgn_indirect = Win32API.new('gdi32',
    'CreateRectRgnIndirect', 'l', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(*args)
    if args[0].is_a?(Rect)
      rect = args[0]
      @x = rect.x
      @y = rect.y
      @width  = rect.width
      @height = rect.height
    else
      @x, @y, @width, @height = args
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    hRgn = @@_api_create_rect_rgn.call(@x, @y, @x + @width, @y + @height)
    @@handles << hRgn
    return hRgn
  end
end

#==============================================================================
# RoundRectRegion
#==============================================================================

class RoundRectRegion < RectRegion
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_accessor :width_ellipse   
  attr_accessor :height_ellipse 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_create_round_rect_rgn = Win32API.new('gdi32',
    'CreateRoundRectRgn', 'llllll', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(*args)
    super
    if args[0].is_a?(Rect)
      @width_ellipse  = args[1]
      @height_ellipse = args[2]
    else
      @width_ellipse  = args[4]
      @height_ellipse = args[5]
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    hRgn = @@_api_create_round_rect_rgn.call(@x, @y, @x + @width, @y + @height,
      width_ellipse, height_ellipse)
    @@handles << hRgn
    return hRgn
  end
end

#==============================================================================
# EllipticRegion
#==============================================================================

class EllipticRegion < RectRegion
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_create_elliptic_rgn = Win32API.new('gdi32',
    'CreateEllipticRgn', 'llll', 'l')
  @@_api_create_elliptic_rgn_indirect = Win32API.new('gdi32',
    'CreateEllipticRgnIndirect', 'l', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworznenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    hRgn = @@_api_create_elliptic_rgn.call(@x, @y, @x + @width, @y + @height)
    @@handles << hRgn
    return hRgn
  end
end

#==============================================================================
# CircularRegion
#==============================================================================

class CircularRegion < EllipticRegion
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_reader   :radius 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(x, y, r)
    @cx = x
    @cy = y
    self.radius = r
    super(@cx - r, @cy - r, r * 2, r * 2)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr x
  #--------------------------------------------------------------------------
  def x
    return @cx
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr y
  #--------------------------------------------------------------------------
  def y
    return @cy
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmiana parametru x
  #--------------------------------------------------------------------------
  def x=(value)
    @cx = value
    @x = @cx - @radius
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmiana parametru y
  #--------------------------------------------------------------------------
  def y=(value)
    @cy = value
    @y = @cy - @radius
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Radiany
  #--------------------------------------------------------------------------
  def radius=(value)
    @radius = value
    @x = @cx - @radius
    @y = @cy - @radius
    @width = @height = @radius * 2
  end
end

#==============================================================================
# PolygonRegion
#==============================================================================

class PolygonRegion < Region
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Stała
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wypełnienie wielokąta
  ALTERNATE = 1  # Tryb alternatywny
  WINDING   = 2  # Tryb kręty
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_accessor :points     
  attr_accessor :fill_mode 
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_create_polygon_rgn = Win32API.new('gdi32',
    'CreatePolygonRgn', 'pll', 'l')
  @@_api_create_polypolygon_rgn = Win32API.new('gdi32',
    'CreatePolyPolygonRgn', 'llll', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(*points)
    @points = points 
    @fill_mode = WINDING
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    pts = ""
    points.each { |pt| pts += pt.pack("ll") }
    hRgn = @@_api_create_polygon_rgn.call(pts, points.size, fill_mode)
    @@handles << hRgn
    return hRgn
  end
end

#==============================================================================
# StarRegion
#==============================================================================

class StarRegion < PolygonRegion
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Stałe
  #--------------------------------------------------------------------------
  POINT_NUM = 5               # Wyniki
  PI_4      = 4.0 * Math::PI  # 4 * Pi
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_reader   :x               
  attr_reader   :y               
  attr_reader   :width           
  attr_reader   :height         
  attr_reader   :angle           
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(*args)
    super()
    shape = args[0]
    ang = args[1]
    case shape
    when CircularRegion
      @x = shape.x - shape.radius
      @y = shape.y - shape.radius
      @width = @height = shape.radius * 2
    when Rect, RectRegion, EllipticRegion
      @x = shape.x
      @y = shape.y
      @width  = shape.width
      @height = shape.height
    when Integer
      @x, @y, @width, @height = args
      ang = args[4]
    else
      @x = @y = @width = @height = 0
    end
    @angle = (ang == nil ? 0 : ang % 360)
    @__init = true
    @points = create_star_points
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie ramion gwiazdy
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_star_points
    return unless @__init

    dw = (width + 1) / 2
    dh = (height + 1) / 2
    dx = x + dw
    dy = y + dh
    base_angle = angle * Math::PI / 180.0
    pts = []
    POINT_NUM.times { |i|
      ang = base_angle + PI_4 * i / POINT_NUM
      pts << [dx + (Math.sin(ang) * dw).to_i,
        dy - (Math.cos(ang) * dh).to_i]
    }
    return pts
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr x
  #--------------------------------------------------------------------------
  def x=(value)
    @x = value
    @points = create_star_points
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr y
  #--------------------------------------------------------------------------
  def y=(value)
    @y = value
    @points = create_star_points
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Szerokość
  #--------------------------------------------------------------------------
  def width=(value)
    @width = value
    @points = create_star_points
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Wysokość
  #--------------------------------------------------------------------------
  def height=(value)
    @height = value
    @points = create_star_points
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Kąt
  #--------------------------------------------------------------------------
  def angle=(value)
    @angle = value % 360
    @points = create_star_points
  end
end

#==============================================================================
# PieRegion
#==============================================================================

class PieRegion < Region
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Stałe
  #--------------------------------------------------------------------------
  HALF_PI = Math::PI / 2.0  # PI / 2
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmienne
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_reader   :begin_angle     # [stopnie]
  attr_reader   :sweep_angle     # (0 &#65374; 359)
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(*args)
    super()
    shape = args[0]
    ang1, ang2 = args[1..2]
    case shape
    when CircularRegion
      @cx = shape.x
      @cy = shape.y
      self.radius = shape.radius
    else
      @cx = @cy = @x = @y = @radius = 0
    end
    self.start_angle = (ang1 == nil ? 0 : ang1)
    self.sweep_angle = (ang2 == nil ? 0 : ang2)
    @__init = true
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_pie_region
    return unless @__init

    st_deg = @start_angle += (@sweep_angle < 0 ? @sweep_angle : 0)
    st_deg %= 360
    ed_deg = st_deg + @sweep_angle.abs
    diff = st_deg % 90
    r = @radius * 3 / 2
    s = st_deg / 90
    e = ed_deg / 90

    @region = nil
    (s..e).each { |i|
      break if i * 90 >= ed_deg
      if diff > 0
        st_rad = (i * 90 + diff) * Math::PI / 180.0
        diff = 0
      else
        st_rad = i * HALF_PI
      end
      if (i + 1) * 90 > ed_deg
        ed_rad = ed_deg * Math::PI / 180.0
      else
        ed_rad = (i + 1) * HALF_PI
      end
      pt1 = [@cx, @cy]
      pt2 = [
        @cx + Integer(Math.cos(st_rad) * r),
        @cy + Integer(Math.sin(st_rad) * r)
      ]
      pt3 = [
        @cx + Integer(Math.cos(ed_rad) * r),
        @cy + Integer(Math.sin(ed_rad) * r)
      ]
      rgn = PolygonRegion.new(pt1, pt2, pt3)
      if @region == nil
        @region = rgn
      else
        @region |= rgn
      end
    }
    @region &= CircularRegion.new(@cx, @cy, @radius)

    return @region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr x
  #--------------------------------------------------------------------------
  def x
    return @cx
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Parametr y
  #--------------------------------------------------------------------------
  def y
    return @cy
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmiana parametru x
  #--------------------------------------------------------------------------
  def x=(value)
    @cx = value
    @x = @cx - @radius
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmiana parametru y
  #--------------------------------------------------------------------------
  def y=(value)
    @cy = value
    @y = @cy - @radius
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Radiany
  #--------------------------------------------------------------------------
  def radius=(value)
    @radius = value
    @x = @cx - @radius
    @y = @cy - @radius
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Kąty
  #--------------------------------------------------------------------------
  def start_angle=(value)
    @start_angle = value
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Zmiana kąta
  #--------------------------------------------------------------------------
  def sweep_angle=(value)
    @sweep_angle = [[value, -360].max, 360].min
    create_pie_region
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    return @region.create_region_handle
  end
end

#==============================================================================
# CombinedRegion
#==============================================================================

class CombinedRegion < Region
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Stałe
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tryb syntezy
  RGN_AND  = 1
  RGN_OR   = 2
  RGN_XOR  = 3
  RGN_DIFF = 4
  RGN_COPY = 5
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Win32API
  #--------------------------------------------------------------------------
  @@_api_combine_rgn = Win32API.new('gdi32', 'CombineRgn', 'llll', 'l')
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Rozpoczęcie
  #--------------------------------------------------------------------------
  def initialize(mode, region1, region2)
    @exp = CombinedRegionExp.new(mode, region1.clone, region2.clone)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Tworzenie kształtu
  #--------------------------------------------------------------------------
  def create_region_handle
    return combine_region(@exp.region1, @exp.region2, @exp.mode)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  # Region syntezy
  #--------------------------------------------------------------------------
  def combine_region(dest, src, mode)
    hdest = dest.create_region_handle
    hsrc  = src.create_region_handle
    @@_api_combine_rgn.call(hdest, hdest, hsrc, mode)
    return hdest
  end
  protected :combine_region
end

#==============================================================================
# Struct
#==============================================================================

# CombinedRegionExp
CombinedRegionExp = Struct.new("CombinedRegionExp", :mode, :region1, :region2)

class Bitmap
  unless method_defined?(:_draw_text)
    alias _draw_text draw_text
    alias _text_size text_size

    case KGC::BitmapExtension::DEFAULT_MODE
    when 1  # na
      alias draw_text draw_text_na
      alias text_size text_size_na
    when 2  # fast
      alias draw_text draw_text_fast
      alias text_size text_size_fast
    end
  end
end

Font.default_name = KGC::BitmapExtension::DEFAULT_FONT_NAME[
  KGC::BitmapExtension::DEFAULT_MODE]


Demo
brak

Screenshot
brak

Instrukcja
1. Wklej skrypt nad "Main" w Edytorze Skryptu.
2. Dalsza konfiguracja wyjaśniona w skrypcie.

bitmap.txt
Pobierz Plik ściągnięto 419 raz(y) 48,13 KB

TRGSSX.dll
Umieść bibliotekę w folderze z grą.
Pobierz Plik ściągnięto 626 raz(y) 155 KB

________________________


 
 
 
Greed 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 42
Skąd: Tokio
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 15:23
Mam pewien problem. Ściągnąłem ów bibliotekę i wkleiłem skrypt. Gdy chciałem odpalić grę zawiesił mi się komputer. Po zresetowaniu gdy próbuję wejść w moją grę, pokazuje mi się tekst:"Niespodziewany format pliku" i wychodzi mi z gry. Nie wiem w czym problem, jeśli komuś przytrafiło się coś podobnego i wie jak mi pomóc będę naprawdę wdzięczny.
________________________
"Darker than Black"
Może taki jestem.
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 18:45
Dziwne... u mnie wszystko poprawnie wyświetla... Zacznijmy od kilku pytań ;-)
1. Z jakiego systemu operacyjnego korzystasz?
2. Czy na pewno poprawnie skopiowałeś skrypt?
3. Czy umieściłeś w folderze z grą bibliotekę?

Przetłumaczyłam jednak skrypt na polski (najważniejsze linijki), może teraz nie będzie problemów. Podmień te pliki łącznie ze skryptem rozszerzającym okno statusu i ściągnij jeszcze raz bibliotekę (może nie ściągnęła się do końca).
________________________


 
 
 
Greed 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 42
Skąd: Tokio
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 19:22
1 Co do systemu jest to zmodyfikowany xp, mianowicie windows mx rgb.
2 Co do skryptu skopiowałem tylko ten który był w dodatku (i myślę że to może być problem)
3 Bibliotekę umieściłem

Nie mogę wejść wogólę w moją grę, więc podmiana skryptu odpada.
Może to być kwestia systemu, może miałem po prostu pecha i zawiesił mi się komp w złym momencie. Jeśli coś uda ci się wymyślić to pisz, jeśli nie to trudno, będę miał okazję zrobić nowy projekt. I tak dziękuję za zajęcie się tym problemem :-D
________________________
"Darker than Black"
Może taki jestem.
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Pon 12 Paź, 2009 19:30
Możemy zrobić tak... Załóż nowy projekt i ze swojego starego zgraj wszystkie pliki z folderu Data (te z rozszerzeniem rxdata) - nadpisz je w nowym projekcie - oprócz pliku 'Scripts.rxdata', który jest Twoim edytorem skryptów. Może uda Ci się uratować mapy i bazę danych, a skrypty sobie uzupełnisz ;-) Oczywiście jak masz jakieś dodatki do grafiki i muzykę to też ją skopiuj.

A to że skopiowałeś tylko ten skrypt z dodatku nie powinno psuć gry ;-) Jest on przecież samodzielny i ogólnie poprawia grafikę.
________________________


 
 
 
megamanmaker Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 24 Paź 2009
Posty: 3
Wysłany: Sob 24 Paź, 2009 15:38
Siemka!!
Mam pytanko ten skrypt popsuł mi czcionkę którą ustawiłem przez prosty skrypt z youtuba:

Font.default_name = ["Calibri"]
Font.default_bold = false

Czy można temu zaradzić??
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 24 Paź, 2009 17:41
Wystarczy, że - w skrypcie z pierwszego posta - zamiast czcionki Comic Sans MS wpiszesz Calibri (pod warunkiem, że nie zmieniłeś trybu wydajności z DEFAULT_MODE = 2 na inny). Pamiętaj jednak o tym, że w przypadku, gdy wydasz grę, a potencjalny gracz nie będzie miał czcionki Calibri na swoim komputerze - nie będzie mu wyświetlało tekstu.
________________________


 
 
 
megamanmaker Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 24 Paź 2009
Posty: 3
  Wysłany: Czw 29 Paź, 2009 17:49
Wielkie dzięki za pomoc lecz już dawno uporałem się z tym przez inny skrypt lecz muszę powiedzieć że na tej stronce są zej................ skrypty bestiariusza szukałem z 2 miechy :jupi: i tu nagle na polskiej stronce :mrgreen:
lecz niektóre skrypty musiałem edytować żeby napisy były eng
 
 
dawidos989 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 6 razy
Dołączył: 04 Lis 2009
Posty: 87
Skąd: z tond
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009 17:31
można to szczegółowiej lub sarinami lub filmikiem dało by sie zrobić pokazać jak to zrobić?

[ Dodano: Pią 06 Lis, 2009 17:33 ]
prosze zrubće to w skrinach lub w filmie bo mi sie to podoba ale niewiem jak zrobić
________________________
Pomogłem? Daj "
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Pią 06 Lis, 2009 18:43
dawidos989, wystarczyło poszukać na forum. Jest przecież tutorial - Dodawnie nowych skryptów
________________________


 
 
 
KillYou 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 27 Gru 2009
Posty: 49
Skąd: Wolsztyn
Wysłany: Sob 02 Sty, 2010 19:54
Gdzie wsadzić tą Bibliotekę TRGSSX?
________________________
Pozdrawiam, bo nie chcę zawsze pisać powyżej - KillYou
PS Jeżeli nie rozumiesz (pomoc) co jest napisane powyżej, to wrzucę screeny :)
The Elect
Twórca: KillYou
Pomocnicy Pr0mes, Spino333, Janus, Kacperer
============================================================

============================================================
Tekst Podpisu:
Podpis - dozwolona ilość znaków:500

Drogi użytkowniku, jeżeli czytasz te napisy to wejdź w moją galerię!
http://www.ultimateam.pl/...p?p=19178#19178

^_^
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 02 Sty, 2010 23:28
W folderze z grą. Nie w podfolderach (Data itd.) tylko obok pliku .exe.
________________________


 
 
 
Asantos 
Preferowany:
RPG Maker VX

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 31 Sty 2010
Posty: 236
Skąd: Gniezno
Wysłany: Sob 20 Lut, 2010 20:57
a takie pytanko co DOKŁADNIE robi ten skrypcik? :)
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 21 Lut, 2010 01:52
Cytat:
Skrypt powiększa możliwości graficzne RPG Maker'a VX.

To co jest najistotniejsze - można w nim zmienić czcionkę i jej wygląd.
________________________


 
 
 
Asantos 
Preferowany:
RPG Maker VX

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 15 razy
Dołączył: 31 Sty 2010
Posty: 236
Skąd: Gniezno
Wysłany: Nie 21 Lut, 2010 14:47
Ayene, ten skrypt ucina mi ogonki "y,g,j" itp. Mam go jakoś przerobić?
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene