Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Bestiariusz VX
Autor Wiadomość
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 10:16
Bestiariusz VX
~ Bestiariusz VX ~

Krótki opis
Skrypt dodaje Bestiariusz, czyli wykaz wszystkich napotkanych na drodze przeciwników.
Zawiera on opcje:
- wyłączenia/włączenia bestiariusza w menu
- ukrycia konkretnych bestii (by nie były wyświetlane)
- wykorzystania przełącznika, by wyłączyć gromadzenie informacji o przeciwnikach na wybranym etapie gry (wywołanie odpowiedniego skryptu).

Autor skryptu
Woratana [woratana@hotmail.com]

Tłumaczenie i poprawki
Ayene [yurika@o2.pl]

Kompatybilność
Tylko VX

Skrypt
Spoiler:

Kod:

#===============================================================
# [VX] BESTIARIUSZ
#--------------------------------------------------------------
# by Woratana [woratana@hotmail.com]
# tłumaczenie i korekta by Ayene [yurika@o2.pl]
#--------------------------------------------------------------
# ** ZASTOSOWANIE
#--------------------------------------------------------------
# * By otworzyć Bestiariusz wywołaj skrypt:
#  $scene = Scene_MonsterBook.new

# * Kompletny wykaz potworów:
#  $game_system.set_monbook_complete

# * Zresetowanie wykazu bestii:
#  $game_system.reset_monbook
#--------------------------------------------------------------
# * Pokaż informacje o potworze z ID:
#  $game_system.monbook[id_potwora] = true

# * Ukryj informacje o potworze z ID:
#  $game_system.monbook[id_potwora] = false

# ^ Zmień 'id_potwora' na ID wybranej bestii
# ** e.g. $game_system.monbook[10] = true
#    pokazuje w Bestiariuszu dane potwora Z ID 10
#===============================================================

module Wora_Monbook

#===============================================================
# ** [Część do edycji] - Konfiguracja skryptu
#-------------------------------------------------------------- 
  SHOW_IN_MENU = true # Pokazuj Bestiariusz w Menu? (true / false)
  MENU_COMMAND = 'Bestiariusz' # Nazwa komendy w menu
  MENU_INDEX = 2 # Położenie w menu od góry (2 - czyli na trzeciej pozycji)
 
  TEXT_TITLE = 'Bestiariusz'
  # Tytuł Bestariusza (Wyświetla się w górnym lewym rogu okna)
  TEXT_FOUND = 'Znalezione: '
  # Tekst przed liczbą znalezionych potworów
  TEXT_COMPLETED = 'Pokonane: '
  # Tekst przed wykazem procentowym pokonanych bestii
 
  NO_RECORD_SWITCH = 10
  # Włączony przełącznik na ON -> nowo napotkane potwory nie będą dodawane do
  # bestiariusza.
 
  NO_DATA_MONSTER = [1, 3]
  # Ukrywa bestie w bestariuszu. Wystarczy wpisać ID potwora.
  # np. [1, 3, 5] ukrywa potwory z ID 1, 3 i 5.
 
 
  module AYENE # <-- nie usuwać
   
  TEKST_ZLOTA = 'ZŁ'  # tekst ZŁOTA w bestiariuszu
  TEKST_PD = 'PD' # tekst PUNKTÓW DOŚWIADCZENIA
  TEKST_HIT = 'HIT' # tekst TRAFIENIA
  TEKST_UNIK = 'UNIK' # tekst UNIKU   
  TEKST_PRZEDMIOT_1 = 'Przedmiot 1'  # tekst pierwszego przedmiotu
  TEKST_PRZEDMIOT_2 = 'Przedmiot 2'  # tekst drugiego przedmiotu
 
  end # <-- nie usuwać
 
 
 
#===============================================================
end

# Koniec konfiguracji

#===============================================================
# ** [Alias] Game_System
#--------------------------------------------------------------
class Game_System
  attr_accessor :monbook
  alias :wora_monbook_gamsys_ini :initialize
  def initialize
    wora_monbook_gamsys_ini
    create_monbook
  end
 
  def create_monbook
    @monbook ||= Array.new($data_enemies.size) {false}
  end
 
  def set_monbook_complete
    @monbook = Array.new($data_enemies.size) {true}
    @monbook[0] = false
  end
 
  def reset_monbook
    @monbook = Array.new($data_enemies.size) {false}
  end
end

#===============================================================
# ** [Alias] Game_Troop
#--------------------------------------------------------------
class Game_Troop < Game_Unit
  alias :wora_monbook_gamtroop_setup :setup
  def setup(*args)
    wora_monbook_gamtroop_setup(*args)
    $game_system.create_monbook
    unless $game_switches[Wora_Monbook::NO_RECORD_SWITCH]
      @enemies.each {|e| $game_system.monbook[e.enemy_id] = true }
    end
  end
end

#===============================================================
# ** Window_MonsterBHelp
#--------------------------------------------------------------
class Window_MonsterBHelp < Window_Base
  include Wora_Monbook
 
  def initialize
    super(0, 0, 544, WLH + 32)
    # Wyświetla tytuł Bestiariusza
    contents.font.color = system_color
    contents.draw_text(0, 0, contents.width, WLH, TEXT_TITLE)
    # Wylicza ilość znalezionych i pokonanych
    found_count = 0
    $game_system.monbook.each {|e| found_count += 1 if e }
    percent_count = (found_count * 100) / ($data_enemies.size - 1)   
    found_text = found_count.to_s + '/' + ($data_enemies.size - 1).to_s
    percent_text = percent_count.to_s + '%'
    mid_text = ' | '
    right_text = TEXT_FOUND + found_text + mid_text + TEXT_COMPLETED +
  percent_text
    # Wylicza długość tekstu
    found_t_width = contents.text_size(TEXT_FOUND).width
    found_width = contents.text_size(found_text).width
    percent_t_width = contents.text_size(TEXT_COMPLETED).width
    mid_width = contents.text_size(mid_text).width
    right_width = contents.text_size(right_text).width
    # Wyświetla ilość znalezionych i pokonanych
    contents.font.color = normal_color
    contents.draw_text(contents.width - right_width, 0, contents.width, WLH,
  TEXT_FOUND)
    contents.draw_text(contents.width - right_width + found_t_width +
  found_width, 0, contents.width, WLH, mid_text + TEXT_COMPLETED)
    contents.font.color = crisis_color
    contents.draw_text(contents.width - right_width + found_t_width, 0,
  contents.width, WLH, found_text)
    contents.draw_text(contents.width - right_width + found_t_width +
  found_width + mid_width + percent_t_width, 0, contents.width, WLH,
  percent_text)
  end
end

#===============================================================
# ** Window_MonsterBDetail
#--------------------------------------------------------------
class Window_MonsterBDetail < Window_Base
  def initialize(window_temp)
    super(window_temp.x, window_temp.y, window_temp.width, window_temp.height)
    self.opacity = 0
    @win_image = Window_Base.new(self.x, self.y, self.width, self.height)
    self.z = @win_image.z + 1
    @last_enemy = 0
  end
 
  def visible=(bool)
    super
    @win_image.visible = bool
  end
 
  def dispose
    @win_image.dispose
    super
  end
 
  def write_detail(enemy_id)
    return if @last_enemy == enemy_id
    contents.clear
    @win_image.contents.clear
    @last_enemy = enemy_id
    data = $data_enemies[enemy_id]
    # Grafika potwora
    bitmap = Cache.battler(data.battler_name, data.battler_hue)
    bw = bitmap.width < 160 ? (160 - bitmap.width) / 2 : 0
    bh = contents.height - bitmap.height
    @win_image.contents.blt(bw, bh, bitmap, bitmap.rect)
    bitmap.dispose
    # Wyświetl nazwę
    contents.font.color = normal_color
    contents.draw_text(0, 0, contents.width, WLH,
  data.id.to_s + '. ' + data.name)
    # Wyświetl status potwora
    hpx = 120
    draw_enemy_stat(data, contents.width - (hpx * 2) - 32, 0, hpx, 'hp')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - hpx, 0, hpx, 'mp')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - (hpx * 2) - 32, WLH * 2, hpx, 'atk')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - hpx, WLH * 2, hpx, 'def')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - (hpx * 2) - 32, WLH * 3, hpx, 'spi')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - hpx, WLH * 3, hpx, 'agi')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - (hpx * 2) - 32, WLH * 4, hpx, 'hit')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - hpx, WLH * 4, hpx, 'eva')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - (hpx * 2) - 32, WLH * 6, hpx, 'exp')
    draw_enemy_stat(data, contents.width - hpx, WLH * 6, hpx, 'gold')
    rect = Rect.new(contents.width - (hpx * 2) - 8, (WLH * 8) - 8, 216,
  (WLH * 4) + 16)
    contents.fill_rect(rect, Color.new(0,0,0,140))
    lsize = 2 # Wielkość linii
    lcolor = Color.new(255,255,255,160) # Kolor linii
    contents.fill_rect(rect.x, rect.y, lsize, rect.height, lcolor)
    contents.fill_rect(rect.x, rect.y, rect.width, lsize, lcolor)
    contents.fill_rect(rect.x + rect.width - lsize, rect.y, lsize,
  rect.height, lcolor)
    contents.fill_rect(rect.x, rect.y + rect.height - lsize, rect.width,
  lsize, lcolor)
    contents.font.color = system_color
    contents.draw_text(contents.width - (hpx * 2), WLH * 8, 200, WLH,
  Wora_Monbook::AYENE::TEKST_PRZEDMIOT_1)
    draw_enemy_drop(data, 1, contents.width - (hpx * 2), WLH * 9)
    contents.font.color = system_color
    contents.draw_text(contents.width - (hpx * 2), WLH * 10, 200, WLH,
  Wora_Monbook::AYENE::TEKST_PRZEDMIOT_2)
    draw_enemy_drop(data, 2, contents.width - (hpx * 2), WLH * 11)
  end
 
  def draw_enemy_info(actor, x, y, width, info)   
 contents.draw_text(270, 25, 80, WLH, Ayene::ENEMY_INFO[actor.id])
   
  end
 

  def draw_enemy_stat(actor, x, y, width, stat)
    color1 = system_color
    color2 = normal_color
    slash = false   
    case stat
    when 'hp'
      vocab = Vocab::hp
      number = actor.maxhp     
      slash = true
    when 'mp'
      vocab = Vocab::mp
      number = actor.maxmp     
      slash = true
    when 'atk'
      vocab = Vocab::atk
      number = actor.atk     
    when 'def'
      vocab = Vocab::def
      number = actor.def     
    when 'spi'
      vocab = Vocab::spi
      number = actor.spi     
    when 'agi'
      vocab = Vocab::agi
      number = actor.agi     
    when 'hit'
      vocab = Wora_Monbook::AYENE::TEKST_HIT
      number = actor.hit     
    when 'eva'
      vocab = Wora_Monbook::AYENE::TEKST_UNIK
      number = actor.eva     
    when 'exp'
      vocab = Wora_Monbook::AYENE::TEKST_PD
      number = actor.exp
      color2 = crisis_color
    when 'gold'
      vocab = Wora_Monbook::AYENE::TEKST_ZLOTA
      number = actor.gold
      color2 = crisis_color
    end   
    contents.font.color = color1
    contents.draw_text(x, y, 50, WLH, vocab)
    xr = x + width
    contents.font.color = color2
    if slash
      contents.draw_text(xr - 95, y, 40, WLH, number, 2)
      contents.draw_text(xr - 55, y, 11, WLH, '/', 2)
    end
    w_ava = slash ? 40 : 80
    contents.draw_text(xr - w_ava, y, w_ava, WLH, number, 2)
  end
 
  def draw_enemy_drop(actor, drop_id, x, y)
    drop = eval('actor.drop_item' + drop_id.to_s)
    if drop.kind.zero?
      contents.font.color = normal_color
      contents.draw_text(x, y, 200, WLH, "  ---------")
    else
      case drop.kind
      when 1; item = $data_items[drop.item_id]
      when 2; item = $data_weapons[drop.weapon_id]
      when 3; item = $data_armors[drop.armor_id]
      end
      draw_item_name(item, x, y)
    end
  end
end
#===============================================================
# ** Scene_MonsterBook
#--------------------------------------------------------------
class Scene_MonsterBook < Scene_Base
  def initialize(from_menu = false)
    @from_menu = from_menu
  end
 
  def start
    super
    create_menu_background
    $game_system.create_monbook
    @window_help = Window_MonsterBHelp.new
    # Tworzenie listy potworów
    monlist = []
    $game_system.monbook.each_index do |i|
      next if i == 0
      # Jeśli gracz znalazł potwora
      if $game_system.monbook[i] and
    !Wora_Monbook::NO_DATA_MONSTER.include?(i)
        montext = i.to_s + '. ' + $data_enemies[i].name
      else # Jeśli gracz nie znalazł
        montext = i.to_s + '.'       
      end
      monlist << montext
    end
    @window_monlist = Window_Command.new(544, monlist, 2)
    @window_monlist.y = @window_help.height
    @window_monlist.height = Graphics.height - @window_help.height
    @window_monlist.active = true
    @window_mondetail = Window_MonsterBDetail.new(@window_monlist)
    @window_mondetail.visible = false
  end
 
  def update
    super
    if @window_monlist.active
      @window_monlist.update
      if Input.trigger?(Input::C)
        # Wyświetlenie informacji o potworze
        if $game_system.monbook[@window_monlist.index + 1] and
        !Wora_Monbook::NO_DATA_MONSTER.include?(@window_monlist.index + 1)
          Sound.play_decision
          @window_monlist.active = false
          @window_monlist.visible = false
          @window_mondetail.active = true
          @window_mondetail.visible = true
          @window_mondetail.write_detail(@window_monlist.index + 1)
        else
          Sound.play_cancel
        end
      elsif Input.trigger?(Input::B)
        Sound.play_cancel
        # Powrót
        $scene = @from_menu ? Scene_Menu.new(Wora_Monbook::MENU_INDEX) :
      Scene_Map.new
      end
    elsif @window_mondetail.active
      if Input.trigger?(Input::B)
        Sound.play_cancel
        @window_monlist.active = true
        @window_monlist.visible = true
        @window_mondetail.active = false
        @window_mondetail.visible = false
      end
    end
  end
 
  def terminate
    super
    dispose_menu_background
    @window_help.dispose
    @window_monlist.dispose
    @window_mondetail.dispose
  end
end

#=============================================================
# * Window_Command Insert Tool
#=============================================================
class Window_Command < Window_Selectable
  unless method_defined? :wora_cominstool_wincom_ini
    alias wora_cominstool_wincom_ini initialize
    alias wora_cominstool_wincom_drawitem draw_item
  end
 
  #------------------------------------
  # * [Alias] Initialize
  #------------------------------------
  def initialize(*args)
    @disabled_commands = []
    wora_cominstool_wincom_ini(*args)
  end
 
  #------------------------------------
  # * [Alias] Draw_Item
  #------------------------------------
  def draw_item(*args)
    wora_cominstool_wincom_drawitem(*args)   
    @disabled_commands[args[0]] = args[1].nil? || args[1] ? nil : true
  end
 
  #------------------------------------
  # * Insert Command
  #------------------------------------
  def ins_command(index, text)
    @commands.insert(index, text)
    @disabled_commands.insert(index, nil)   
    old_disabled_commands = @disabled_commands.dup
    self.height = (@commands.size + @column_max - 1) / @column_max * WLH + 32
    @item_max = @commands.size
    create_contents           
    refresh                   
    old_disabled_commands.each_index do |i|
      if !old_disabled_commands[i].nil?
        draw_item(i, false)   
      end
    end
  end
 
  #------------------------------------
  # * Add Command
  #------------------------------------
  def add_command(text)
    ins_command(@commands.size, text)
  end
end

#=============================================================
# * Dodanie Komendy w Menu
#=============================================================
if Wora_Monbook::SHOW_IN_MENU
  class Scene_Menu < Scene_Base 
    #--------------------------------------------------------------------------
    # * Sortowanie Komend w Menu
    #--------------------------------------------------------------------------
    def wsort_newcommand
      @wsorted_command ||= []
      wnewcommand = @wnewcommand - @wsorted_command
      wnewcommand.sort.each {|i| @menu_index += 1 if @menu_index >= i }
      @command_window.index = @menu_index
      @wsorted_command = @wsorted_command + @wnewcommand
    end

    #--------------------------------------------------------------------------
    # * [Alias] Create Command Window
    #--------------------------------------------------------------------------
    alias wora_menucomorg_scemenu_crecomwin create_command_window
    def create_command_window(*args)
      wora_menucomorg_scemenu_crecomwin(*args)     
      @command_window.ins_command(Wora_Monbook::MENU_INDEX,
    Wora_Monbook::MENU_COMMAND)     
      @wnewcommand ||= []
      @wnewcommand << Wora_Monbook::MENU_INDEX
      wsort_newcommand
    end

    #--------------------------------------------------------------------------
    # * [Alias] Update Command Selection
    #--------------------------------------------------------------------------
    alias wora_menucomorg_scemenu_updcomsel update_command_selection
    def update_command_selection(*args)
      @menucomorpg_change = false     
      if Input.trigger?(Input::C) and @command_window.index ==
      Wora_Monbook::MENU_INDEX
        Sound.play_decision
        $scene = Scene_MonsterBook.new(true)
      else
        if Input.trigger?(Input::C) and @command_window.index >
        Wora_Monbook::MENU_INDEX
          @command_window.index -= 1
          @menucomorpg_change = true
        end
        wora_menucomorg_scemenu_updcomsel(*args)
      end
      @command_window.index += 1 if @menucomorpg_change
    end
   
    #--------------------------------------------------------------------------
    # * [Alias] Update Actor Selection
    #--------------------------------------------------------------------------
    alias wora_menucomorg_scemenu_updactsel update_actor_selection
    def update_actor_selection(*args)
      @menucomorpg_change = false     
      if Input.trigger?(Input::C) and @command_window.index >
      Wora_Monbook::MENU_INDEX
        @command_window.index -= 1
        @menucomorpg_change = true
      end
      wora_menucomorg_scemenu_updactsel(*args)
      @command_window.index += 1 if @menucomorpg_change
    end
  end
end


Demo
niepotrzebne

Screenshot
Instrukcja
1. Wklej skrypt nad "Main" w Edytorze Skryptu.
2. Reszta instrukcji znajduje się w treści skryptu.

Konfiguracja skryptu
Spoiler:


Kod:
#--------------------------------------------------------------
# ** ZASTOSOWANIE (ręczne wywoływanie skryptów)
#--------------------------------------------------------------
# * By otworzyć Bestiariusz wywołaj skrypt:
#  $scene = Scene_MonsterBook.new

# * Kompletny wykaz potworów:
#  $game_system.set_monbook_complete

# * Zresetowanie wykazu bestii:
#  $game_system.reset_monbook
#--------------------------------------------------------------
# * Pokaż informacje o potworze z ID:
#  $game_system.monbook[id_potwora] = true

# * Ukryj informacje o potworze z ID:
#  $game_system.monbook[id_potwora] = false

# ^ Zmień 'id_potwora' na ID wybranej bestii
# ** e.g. $game_system.monbook[10] = true
#    pokazuje w Bestiariuszu dane potwora Z ID 10
#===============================================================Piszcie w razie problemów.

bestiariusz.txt
Pobierz Plik ściągnięto 274 raz(y) 16,87 KB

________________________


 
 
 
Greed 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 26 Wrz 2009
Posty: 42
Skąd: Tokio
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 13:37
Wow! Ten skrypt jest świetny. dzięki!
Czegoś takiego mi brakowało :)
________________________
"Darker than Black"
Może taki jestem.
 
 
 
Szczurek 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 15 Paź 2009
Posty: 38
Skąd: Opole
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 16:44
No, właśnie ten skrypt znalazłem i spolszczyłem :D
Jak na razie spisuje się nieźle.
Mam tylko jeden kłopot - w common events dodałem, że po wciśnięciu klawisza "x" ma wywoływać bestiariusz, zrobiłem proces równoległy, który uruchamia ten event i owszem, bestiariusz się odpala, ale po wciśnięciu "a" :shock: Gdy podpisałem pod "c", uruchamiał się po wciśnięciu shifta :/
Że tak zapytam ocb ?
________________________
Embrace your dreams... And... whatever happens... protect your honor...
Interesuje Cię moja gra ? Dowiedz się więcej TUTAJ lub na FORUM GRY

 
 
 
Lartarin 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 3 razy
Dołączyła: 20 Wrz 2007
Posty: 233
Skąd: Ergard
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 17:30
Podczas gry wciśnij F1 i tam spróbuj ustawić
________________________

 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 21:35
Tak jak napisała Lartarin. Zmiany przycisków możesz dokonać po wciśnięciu F1 i po przejściu na odpowiednią zakładkę. Klawisze odpowiadają poszczególnym "triggerom" (bo tak się one nazywają w Rubym).

I tak domyślnie:
- trigger C - to Enter / Spacja / Z na klawiaturze (OK)
- trigger B - to ESC / X / Num0 / Insert na klawiaturze (Anuluj)
- trigger A - Shift na klawiaturze (szybkie chodzenie na mapie)
- trigger x - A na klawiaturze
- trigger Y - S na klawiaturze
- trigger Z - D na klawiaturze
- trigger R - W na klawiaturze (następny bohater)
- trigger L - Q na klawiaturze (poprzedni bohater)

Wykorzystanie triggerów może być dowolne. Domyślnie jednak w skryptach używa się triggera C dla wszystkich komend zatwierdzających oraz triggera B dla komend wyjścia.
Reszta zależy od autora.

Po wciśnięciu F1 można również ustawić przyciski na pada.
________________________


 
 
 
Szczurek 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 15 Paź 2009
Posty: 38
Skąd: Opole
Wysłany: Czw 22 Paź, 2009 21:48
Mhmmmm... Dziękuję za profesjonalną pomoc ;)
Mam nadzieję, że niedługo dołączę do szanownego grona speców RM'a :)
________________________
Embrace your dreams... And... whatever happens... protect your honor...
Interesuje Cię moja gra ? Dowiedz się więcej TUTAJ lub na FORUM GRY

 
 
 
MaTe Preferowany:
RPG Maker XP

Dołączył: 21 Sty 2010
Posty: 14
Wysłany: Sob 23 Sty, 2010 12:03
Bardzo potrzebuje tego bestiariusza, a robię grę na XP i Bestiariusz XP tam niedziała. I mam pytanei czy jeśli ściągnę VX'a, będę mógł otworzyć Projekt z XP ?? I czy się w nim nic nie pozmienia.
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 23 Sty, 2010 13:33
Projektów utworzonych w VX'ie nie można otworzyć w XP i vice versa. Podobnie ze skryptami - te z XP nie działają po VX i odwrotnie ;-)
________________________


 
 
 
MaTe Preferowany:
RPG Maker XP

Dołączył: 21 Sty 2010
Posty: 14
Wysłany: Sob 23 Sty, 2010 17:25
Wiem, że Google nie gryzie, ale Czy moglby mi ktoś podać SPRAWDZONY link do SPRAWDZONEGO RPG Maker VX (najlepiej ten link, z którego wy ściągaliście), bo jak dzisiaj ściągnąłem, to instalacja zatrzymywała się na 0 %. I jescze (już ostatnie) pytanko:
- Czy mogę mieć naraz zainstalowane RPG Maker XP i RPG Maker VX ??
 
 
 
bionicl 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 06 Gru 2009
Posty: 99
Skąd: z Huty Mińskiej
Wysłany: Sob 23 Sty, 2010 17:30
i VX i Xp na raz można... A z tym zaufanym linkiem, to ja nie pamiętam...
________________________
Gość, podoba ci się moja gra? ;)
 
 
Pr0mes Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączyła: 22 Sty 2010
Posty: 2
Skąd: Z nikąd
Wysłany: Sro 27 Sty, 2010 13:32
Skrypt bardzo przydatny, a do Xp jest już skrypt podany
________________________
Pr0mes właśnie odpowiedział powyżej ^^
 
 
Agumon 
Preferowany:
RPG Maker VX

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 53 razy
Dołączył: 30 Gru 2009
Posty: 515
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 19:41
ej a jak umieścić bestiariusz żeby nie pokazywał się w menu gracza tylko jak się da zdarzenie książki to dopiero sie pokaże???
________________________
Pomogłem? Daj ""
Piszę poprawnie po polsku

 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 20:10
Wyłączasz Bestiariusz w skrypcie:
Kod:
SHOW_IN_MENU = false


Dajesz zdarzenie z grafiką książki. Przechodzisz na trzecią stronę poleceń i wybierasz Script.
Następnie wpisujesz:
Kod:
$scene = Scene_MonsterBook.new
________________________


 
 
 
Agumon 
Preferowany:
RPG Maker VX

Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 53 razy
Dołączył: 30 Gru 2009
Posty: 515
Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 21:58
Wyświetla się błąd :
________________________
Pomogłem? Daj ""
Piszę poprawnie po polsku

 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 30 Sty, 2010 22:07
Hmm... ciekawe... a spróbuj zamienić fragment:

Kod:
  alias :wora_monbook_gamsys_ini :initialize
  def initialize
    wora_monbook_gamsys_ini
    create_monbook
  end

na poniższy:
Kod:
  def initialize
    @timer = 0
    @timer_working = false
    @save_disabled = false
    @menu_disabled = false
    @encounter_disabled = false
    @save_count = 0
    @version_id = 0
    create_monbook
  end
________________________


 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene