Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Otwarty przez: Ayene
Nie 25 Kwi, 2010 17:51
Gąsienica II [XP]
Autor Wiadomość
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 11:05
Gąsienica II [XP]
~ Gąsienica II [XP] ~

Krótki opis
Jest to skrypt gąsienicy - podobny do skryptu z tego tematu. Różnica jednak jest taka, że usuwa z gąsienicy bohatera, który nie żyje.

Autor skryptu
fukuyama

Kompatybilność
Tylko XP

Skrypt
Spoiler:

Kod:
# Gąsienica [XP] ~ Train Actor
# Copyright © 2005 fukuyama
# Tłumaczenie by Ayene

#==============================================================================
# KONFIGURACJA
#==============================================================================
module Train_Actor
  # NIWIDZIALNOŚĆ? (true / false)
  # Umożliwia aktywację niewidzialności bohaterów w gąsienicy
  TRANSPARENT_SWITCH = false
 
  # PRZEŁĄCZNIK NIWIDZIALNOŚCI
  # Kiedy TRANSPARENT_SWITCH jest 'true', po aktywacji tego przełącznika
  # bohaterowie w gąsienicy staną się niewidzialni.
  TRANSPARENT_SWITCHES_INDEX = 20
 
  # MAKSYMALNA ILOŚĆ BOHATERÓW W DRUŻYNIE
  TRAIN_ACTOR_SIZE_MAX = 4
 
  # STAŁE
  DOWN_LEFT = 1
  DOWN_RIGHT = 3
  UP_LEFT = 7
  UP_RIGHT = 9
  JUMP = 5
end

#==============================================================================
# Spriteset_Map_Module
#==============================================================================

module Train_Actor

  module Spriteset_Map_Module
    def setup_actor_character_sprites?
      return @setup_actor_character_sprites_flag != nil
    end
   
    def setup_actor_character_sprites(characters)
      if !setup_actor_character_sprites?
        for character in characters.reverse
          @character_sprites.unshift(
          Sprite_Character.new(@viewport1, character)
          )
        end
        @setup_actor_character_sprites_flag = true
      end
    end
  end 
end

class Spriteset_Map
  include Train_Actor::Spriteset_Map_Module
end

#==============================================================================
# Scene_Map_Module
#==============================================================================

module Train_Actor
  module Scene_Map_Module
    def setup_actor_character_sprites(characters)
      @spriteset.setup_actor_character_sprites(characters)
    end
  end
end

class Scene_Map
  include Train_Actor::Scene_Map_Module
end

#==============================================================================
# Game_Party_Module
#==============================================================================

module Train_Actor
  module Game_Party_Module
    attr_reader :characters
    def actors_dead?     
      for actor in actors
        if actor.dead?
          return true
        end
      end
      return false
    end
   
    def update_party_order
      if not actors_dead?
        return actors
      end
      alive_actors = []
      dead_actors = []
      for actor in actors
        if actor.dead?
          dead_actors.push actor
        else
          alive_actors.push actor
        end
      end
      return alive_actors + dead_actors
    end
   
    def setup_actor_character_sprites
      if @characters.nil?
        @characters = []
        for i in 1 ... TRAIN_ACTOR_SIZE_MAX
          @characters.push(Game_Party_Actor.new)
        end
      end
      setup_actors = update_party_order
      for i in 1 ... TRAIN_ACTOR_SIZE_MAX
        @characters[i - 1].setup(setup_actors[i])
      end
      if $scene.class.method_defined?('setup_actor_character_sprites')
        $scene.setup_actor_character_sprites(@characters)
      end
    end
   
    def update_party_actors
      update_party_order
      setup_actor_character_sprites
      transparent = $game_player.transparent
      if transparent == false
        if TRANSPARENT_SWITCH
        transparent = $game_switches[TRANSPARENT_SWITCHES_INDEX]
        end
      end
      for character in @characters
        character.transparent = transparent
        character.move_speed = $game_player.move_speed
        character.step_anime = $game_player.step_anime
        character.update
      end
    end
   
    def moveto_party_actors( x, y )
      setup_actor_character_sprites
      for character in @characters
        character.moveto( x, y )
      end
      if @move_list == nil
        @move_list = []
      end
      move_list_setup
    end
   
    def move_party_actors
      if @move_list == nil
        @move_list = []
        move_list_setup
      end
      @move_list.each_index do |i|
      if @characters[i] != nil
        case @move_list[i].type
        when Input::DOWN
          @characters[i].move_down(@move_list[i].args[0])
        when Input::LEFT
          @characters[i].move_left(@move_list[i].args[0])
        when Input::RIGHT
          @characters[i].move_right(@move_list[i].args[0])
        when Input::UP
          @characters[i].move_up(@move_list[i].args[0])
        when DOWN_LEFT
          @characters[i].move_lower_left
        when DOWN_RIGHT
          @characters[i].move_lower_right
        when UP_LEFT
          @characters[i].move_upper_left
        when UP_RIGHT
          @characters[i].move_upper_right
        when JUMP
          @characters[i].jump(@move_list[i].args[0],@move_list[i].args[1])
        end
      end
    end
  end
 
  class Move_List_Element
    def initialize(type,args)
      @type = type
      @args = args
    end
    def type() return @type end
    def args() return @args end
  end
   
  def move_list_setup
    for i in 0 .. TRAIN_ACTOR_SIZE_MAX
    @move_list[i] = nil
    end
    end
    def add_move_list(type,*args)
    @move_list.unshift(Move_List_Element.new(type,args)).pop
    end
    def move_down_party_actors(turn_enabled = true)
    move_party_actors
    add_move_list(Input::DOWN,turn_enabled)
    end
    def move_left_party_actors(turn_enabled = true)
    move_party_actors
    add_move_list(Input::LEFT,turn_enabled)
    end
    def move_right_party_actors(turn_enabled = true)
    move_party_actors
    add_move_list(Input::RIGHT,turn_enabled)
    end
    def move_up_party_actors(turn_enabled = true)
    move_party_actors
    add_move_list(Input::UP,turn_enabled)
    end
    def move_lower_left_party_actors
    move_party_actors
    add_move_list(DOWN_LEFT)
    end
    def move_lower_right_party_actors
    move_party_actors
    add_move_list(DOWN_RIGHT)
    end
    def move_upper_left_party_actors
    move_party_actors
    add_move_list(UP_LEFT)
    end
    def move_upper_right_party_actors
    move_party_actors
    add_move_list(UP_RIGHT)
    end
    def jump_party_actors(x_plus, y_plus)
    move_party_actors
    add_move_list(JUMP,x_plus, y_plus)
    end
  end
end

class Game_Party
  include Train_Actor::Game_Party_Module
end

#==============================================================================
# Game_Player_Module
#==============================================================================

module Train_Actor
  module Game_Player_Module
    attr_reader :move_speed
    attr_reader :step_anime

    def update_party_actors
      $game_party.update_party_actors
      $game_party.actors.each do |actor|
        if actor.dead?
          next
        end
        @character_name = actor.character_name
        @character_hue = actor.character_hue
        break
      end
    end
    def update
      update_party_actors
      super
    end
   
    def moveto( x, y )
      $game_party.moveto_party_actors( x, y )
      super( x, y )
    end
    def move_down(turn_enabled = true)
      if passable?(@x, @y, Input::DOWN)
        $game_party.move_down_party_actors(turn_enabled)
      end
      super(turn_enabled)
    end
    def move_left(turn_enabled = true)
      if passable?(@x, @y, Input::LEFT)
        $game_party.move_left_party_actors(turn_enabled)
      end
      super(turn_enabled)
    end
    def move_right(turn_enabled = true)
      if passable?(@x, @y, Input::RIGHT)
        $game_party.move_right_party_actors(turn_enabled)
      end
      super(turn_enabled)
    end
    def move_up(turn_enabled = true)
      if passable?(@x, @y, Input::UP)
        $game_party.move_up_party_actors(turn_enabled)
      end
      super(turn_enabled)
    end
    def move_lower_left
      if (passable?(@x, @y, Input::DOWN) and passable?(@x, @y + 1, Input::LEFT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::LEFT) and passable?(@x - 1, @y, Input::DOWN))
        $game_party.move_lower_left_party_actors
      end
      super
    end
    def move_lower_right
      if (passable?(@x, @y, Input::DOWN) and passable?(@x, @y + 1, Input::RIGHT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::RIGHT) and passable?(@x + 1, @y, Input::DOWN))
        $game_party.move_lower_right_party_actors
      end
      super
    end
    def move_upper_left
      if (passable?(@x, @y, Input::UP) and passable?(@x, @y - 1, Input::LEFT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::LEFT) and passable?(@x - 1, @y, Input::UP))
        $game_party.move_upper_left_party_actors
      end
      super
    end
    def move_upper_right
      if (passable?(@x, @y, Input::UP) and passable?(@x, @y - 1, Input::RIGHT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::RIGHT) and passable?(@x + 1, @y, Input::UP))
        $game_party.move_upper_right_party_actors
      end
      super
    end
    def jump(x_plus, y_plus)
      new_x = @x + x_plus
      new_y = @y + y_plus
      if (x_plus == 0 and y_plus == 0) or passable?(new_x, new_y, 0)
        $game_party.jump_party_actors(x_plus, y_plus)
      end
      super(x_plus, y_plus)
    end
  end
end

class Game_Player
  include Train_Actor::Game_Player_Module
end

#==============================================================================
# Game_Event_Module
#==============================================================================

module Train_Actor
  module Game_Event_Module   
    def passable?(x, y, d)
      result = super(x, y, d)
      if result
        new_x = x + (d == 6 ? 1 : d == 4 ? -1 : 0)
        new_y = y + (d == 2 ? 1 : d == 8 ? -1 : 0)
        for actor in $game_party.characters
          if not actor.character_name.empty?
            if actor.x == new_x and actor.y == new_y
              if self != $game_player
                return false
              end
            end
          end
        end
      end
      return result
    end
  end
end

class Game_Event
  include Train_Actor::Game_Event_Module
end

#==============================================================================
# Game_Party_Actor
#==============================================================================

module Train_Actor

  class Game_Party_Actor < Game_Character
    attr_writer :move_speed
    attr_writer :step_anime
   
    def initialize
      super()
      @through = true
    end
    def setup(actor)
      if actor != nil and (not actor.dead?)
        @character_name = actor.character_name
        @character_hue = actor.character_hue
      else
        @character_name = ""
        @character_hue = 0
      end
      @opacity = 255
      @blend_type = 0
    end
   
    def screen_z(height = 0)
      if $game_player.x == @x and $game_player.y == @y
        return $game_player.screen_z(height) - 1
      end
      super(height)
    end
 
    def move_down(turn_enabled = true)
      if turn_enabled
        turn_down
      end
      if passable?(@x, @y, Input::DOWN)
        turn_down
        @y += 1
      end
    end
   
    def move_left(turn_enabled = true)
      if turn_enabled
        turn_left
      end
      if passable?(@x, @y, Input::LEFT)
        turn_left
        @x -= 1
      end
    end
   
    def move_right(turn_enabled = true)
      if turn_enabled
        turn_right
      end
      if passable?(@x, @y, Input::RIGHT)
        turn_right
        @x += 1
      end
    end
   
    def move_up(turn_enabled = true)
      if turn_enabled
        turn_up
      end
      if passable?(@x, @y, Input::UP)
        turn_up
        @y -= 1
      end
    end
   
    def move_lower_left
      unless @direction_fix
        @direction = (@direction == Input::RIGHT ? Input::LEFT : @direction == Input::UP ? Input::DOWN : @direction)
      end
      if (passable?(@x, @y, Input::DOWN) and passable?(@x, @y + 1, Input::LEFT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::LEFT) and passable?(@x - 1, @y, Input::DOWN))
        @x -= 1
        @y += 1
      end
    end
   
    def move_lower_right
      unless @direction_fix
        @direction = (@direction == Input::LEFT ? Input::RIGHT : @direction == Input::UP ? Input::DOWN : @direction)
      end
      if (passable?(@x, @y, Input::DOWN) and passable?(@x, @y + 1, Input::RIGHT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::RIGHT) and passable?(@x + 1, @y, Input::DOWN))
        @x += 1
        @y += 1
      end
    end
   
    def move_upper_left
      unless @direction_fix
        @direction = (@direction == Input::RIGHT ? Input::LEFT : @direction == Input::DOWN ? Input::UP : @direction)
      end
      if (passable?(@x, @y, Input::UP) and passable?(@x, @y - 1, Input::LEFT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::LEFT) and passable?(@x - 1, @y, Input::UP))
        @x -= 1
        @y -= 1
      end
    end
   
    def move_upper_right
      unless @direction_fix
        @direction = (@direction == Input::LEFT ? Input::RIGHT : @direction == Input::DOWN ? Input::UP : @direction)
      end
      if (passable?(@x, @y, Input::UP) and passable?(@x, @y - 1, Input::RIGHT)) or
        (passable?(@x, @y, Input::RIGHT) and passable?(@x + 1, @y, Input::UP))
        @x += 1
        @y -= 1
      end
    end
  end
end


Demo
niepotrzebne

Screenshot
Spoiler:


Instrukcja
1. Wklej skrypt nad "Main" w Edytorze Skryptu.
2. Reszta instrukcji znajduje się w treści skryptu.

Piszcie w razie problemów.
________________________


 
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 13:11
To działa i jest dobre ale
np. mam gąsienice i ABS ale jak atakuje stworka to ta druga osoba sobie stoi i czeka dopiero można nią zaatakować kiedy tamta zginie.
Help może jest jakiś skrypt na to?
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 17:54
Nie ma, to już błąd kompatybilności. ABS, z którego korzystasz zapewne ma już wbudowaną gąsienice (coś podobnego), w której bohaterowie poruszają się w różny sposób - zależny od sytuacji, bo albo idą przy Tobie, albo atakują stwory, albo wracają do Ciebie. Dlatego ten skrypt nie jest wskazany przy ABS'ie.
________________________


 
 
 
Czeliosss Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 49 razy
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 661
Skąd: Wa-wa
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 18:01
W Mr.Mo ABS nie ma gąsienicy. Sam kiedyś go używałem.
Co do skryptu to świetny. Na pewno go użyję.
Pzdr.
________________________
...Amelanduil & FireBlade words will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade acts will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade never gonna die...

Nie pisać, bo nie odpiszę.
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 18:05
A jest może takie coś że w menu się wybiera który będzie atakował
kiedyś taki coś wydziałem ale już nie pamiętam.
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 18:07
HESEE, daj linka do swojego ABS'a... w wolnej chwili sprawdzę, o co chodzi.
________________________


 
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Nie 25 Kwi, 2010 18:12
http://www.rmxpunlimited....ads&showfile=75
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Wto 27 Kwi, 2010 09:52
HESEE, to w takim razie nic nie poradzę. To taka specyfika skryptu. Osoby do pomocy deklaruje się za pomocą komentarzy...
Faktycznie można zrobić skrypt, który będzie zmieniał kolejność bohaterów w menu, ale to już jest zamówienie. Jeśli chcesz to możesz założyć nowy temat w odpowiednim dziale, a wtedy na pewno ktoś taki skrypt napisze albo poda linka do gotowca.
________________________


 
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Sob 01 Maj, 2010 13:56
Da rade jakoś skonfigurować tą gąsienice ponieważ mam ring menu i jak kliknę esc to postacie znikają tylko pozostaje główna.
Może to jest wina ring menu.
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Sob 01 Maj, 2010 14:54
Tak to wina Ring menu. Wejdż w skrypt i znajdź:
Kod:
@spriteset = Spriteset_Map.new

po tym dodaj:
Kod:
@spriteset.setup_actor_character_sprites($game_party.characters)
________________________


 
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Sob 01 Maj, 2010 20:51
Ale jak kliknę Esc to jest ok nie znikają ale jak wyjdę z tego to oni na sec. albo krócej znikają i się pojawiają.
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Nie 02 Maj, 2010 11:45
To wejdź w Scene_Map i też znajdź:
Kod:
@spriteset = Spriteset_Map.new

po tym dodaj:
Kod:
@spriteset.setup_actor_character_sprites($game_party.characters)
________________________


 
 
 
HESEE 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 31 Mar 2010
Posty: 145
Wysłany: Nie 02 Maj, 2010 11:50
Dzięki działa już wszystko.
________________________
http://www.poomoc.pl/
Kilka kliknięć a pomożesz innym!
Czy naprawdę to jest duża strata czasu?
W ten sposób pomożesz innym!

Pomagam bezinteresownie!
 
 
 
shiwt 
Preferowany:
RPG Maker XP

Pomógł: 13 razy
Dołączył: 02 Lip 2010
Posty: 131
Skąd: z Polski
Wysłany: Wto 10 Sie, 2010 14:28
sorry że odświeżam, ale jak zrobić, żeby oni byli widzialni. Tzn, że jak ich dotknę to nie mogę przez nich przejść. Jak ustawiam TRANSPARENT_SWITCH na false to nie działa :/
I jeszcze jedno. Jaka jest w tym skrypcie komenda na warunek czy dotkniemy tą gąsienicę. Chodzi mi oto:
if dotykamy gąsienicę?
Show text: coś tam
end

Jest mi to bardzo potrzebne ;) Proszę o pomoc jak najszybszą.
________________________

http://www.ultimateam.pl/viewtopic.php?t=6177

http://www.ultimateam.pl/...p?p=61308#61308

http://www.ultimateam.pl/...p?p=73767#73767
 
 
Yoroiookami 

OmnomnomnomPreferowany:
RPG Maker XP

Ranga RM:
3 gry

Pomógł: 57 razy
Dołączył: 24 Lut 2010
Posty: 751
Wysłany: Wto 17 Sie, 2010 11:41
Czy w skrypcie osoby które za nami idą mają jakieś ID? >_>
Bo nie mogą mieć 1,2,3 i tak dalej...w końcu na mapie są inne zdarzenia o tym samym ID.

Pomoże ktoś? :roll:
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene