Ogłoszenie 

Uwaga! To forum jest w trybie offline.
Wszelką pomoc uzyskasz pod adresem
forum.ultimateam.pl


Administracja Forum


Poprzedni temat «» Następny temat
Kradzież Przedmiotów
Autor Wiadomość
Amelanduil 
Preferowany:
RPG Maker VXAce

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Wrz 2011
Posty: 464
Wysłany: Sob 24 Lip, 2010 20:33
Kradzież Przedmiotów
Autor skryptu: KGC
Skrypt ten umożliwia kradzież przedmiotów podczas walki.
Aby skrypt działał, do zdolności kradzieży w notatkach musimy przypisać <steal>, a następnie przypisać przeciwnikowi przedmioty, które można ukraść. Formuła wygląda tak:
<steal X:ID (procent szans)%>

Gdzie X = Typ kradzionego przedmitu. I = Przedmiot, W = Broń, A = Zbroja, and G = Złoto

Gdzie ID = ID kradzionego przedmiotu LUB ilość kradzionego złota

Przykład: Zaatakował cię bandyta, który ma długi miecz i trochę złota, które chciałbyś ukraść, 50% szans powodzenia. Dodaj do notatek przeciwnika:
<steal W:(ID miecza) 50%>
<steal G:100 50%>

Można również utworzyć przedmioty, które zwiększają prawdopodobieństwo. Wystarczy dopisać w notatkach formułkę:
<steal_prob_plus Modyfikator %>

Gdzie Modyfikator: dodatkowe procenty szans. Można również ustawić wartość ujemną ;-)
Edit:
chwila, po co ja to pisałem, przecież to jest w skrypcie xDD Ale dobra, niech zostanie :P
Spoiler:

Kod:
#_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
#_/                         Steal Skill - KGC_Steal                      VX
#_/                         Last Update: 2008/09/13                         
#_/                       Translation by Mr. Anonymous                       
#_/                   Extended updates by Touchfuzzy and RFTD               
#_/    KGC Site:                                                             
#_/    http://f44.aaa.livedoor.jp/~ytomy/                                   
#_/    Translator's Blog:                                                   
#_/    http://mraprojects.wordpress.com                                     
#_/----------------------------------------------------------------------------
#_/  This script allows you to assign skills that "steal" items, weapons, armor
#_/   and money.
#_/============================================================================
#_/                          Instructions For Usage
#_/
#_/  Setup is simple. To assign a skill as a Steal skill, add the tag "<steal>"
#_/  (without quotations) into the "Note" box on the skill you choose in the
#_/  skills database. Next, to set up enemies you can steal from, in the enemies
#_/  database, you enter <steal X:ID Probability %>
#_/
#_/  Where X = Steal type. I = Items, W = Weapons, A = Armor, and G = Gold
#_/
#_/  Where ID = The specified item, weapon, or armor's ID #, in the database
#_/             OR the amount of gold that can be stolen.
#_/
#_/  Where Probability % = The chance of the item being stolen.
#_/
#_/  Example: You have a bandit (enemy) who has a Long Sword and 100 gold you'd
#_/   like to be able to steal from him, at a 50% chance. Tag him with:
#_/    <steal W:2 50%>
#_/    <steal G:100 50%>
#_/ 
#_/   New! Equipment that effects steal probability
#_/    You may define equipment that increases or decreases the odds of the
#_/   steal skill's success. To take advantage of this feature, tag the equip:
#_/    <steal_prob_plus Modifier Rate %>
#_/    Where Modifier = Addition( + ) or Subtraction( - )
#_/    Where Rate = the amount of increase/decrease in probability.
#_/
#_/   Example: You'd like an accessory you created called "Theif's Ring" to
#_/    increase an actor's stealing probability by 15%. You'd tag that ring:
#_/    <steal_prob_plus + 15%>
#_/============================================================================
#_/  Install: Insert below KGC_EnemyGuide, and PG Tankentai Sideview Battle
#_/   System, if applicable.
#_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

#==============================================================================#
#                            Customization                                  #
#==============================================================================#

module KGC
 module Steal
  #                          Display Messages
  #  Target skill used on has nothing to steal.
  #  (Where %s = target)
  #  %s : has nothing to steal!
  VOCAB_STEAL_NO_ITEM = "Cel nie ma przedmiotów, które można by ukraść!"
  #  Steal skill failed.
  VOCAB_STEAL_FAILURE = "Kradzież nieudana"
  #  When stealing an item.
  #  First %s : Target name
  #  Second %s : Item Name
  VOCAB_STEAL_ITEM    = "%s ukradł %s!"
  #  When stealing money/gold.
  #  First %s : Target name
  #  Second %s : Amount stolen
  #  Third %s : Gold unit name. (Ex "GP", or"$"
  VOCAB_STEAL_GOLD    = "Skradziono %s%s!"
 
  #                          Agility Based Steal
  #                   Implemented on 3/14/08 by Touchfuzzy.
  #  If this is true then the skill chance is figured as Steal% * Tagi * Eagi.
  #  If this toggle is false, then the default percentage system is used.
  #  Steal% = Steal Percentage used in Enemy Notes tag.
  #  Cagi = Thief's (Actor using the skill) Agility
  #  Eagi = Enemy's Agility
  AGILITY_BASED_STEAL = true
 
  #           RPG Tankentai Sideview Battle System Steal Messages
  #                     Implemented on 8/27/08 by RFTD.
  # If you're using RPG Tankentai Sideview Battle System, set this toggle to
  #  true in order to display the above defined messages.
  # If don't use the RPG Tankentai Sideview Battle System or you'd rather the
  #  "steal" messages to be removed, set this to false.
  USING_SIDEVIEW = false
 end
end

#=============================================================================#
#                           End Customization                               #
#=============================================================================#

#=================================================#
#                    IMPORT                       #
#=================================================#

$imported = {} if $imported == nil
$imported["Steal"] = true

#=================================================#

#==============================================================================
# &#9633; KGC::Steal::Regexp
#==============================================================================
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * #
#                          Note Field Tag Strings                             #
# * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * #
#  Whatever word(s) are after the separator ( | ) in the following lines are
#   what are used to determine what is searched for in the "Note" section of a
#   skill or enemy.

module KGC::Steal
  module Regexp
    module BaseItem
      # Steal Probability Increase tag string
      STEAL_PROB_PLUS = /<(?:STEAL_PROB|steal_prob_plus)\s*([\+\-]\d+)[%&#65285;]?>/i
    end

    # Base Skill Module
    module Skill
      # Steal tag string
      STEAL = /<(?:STEAL|steal)>/i
    end

    # Enemy Module
    module Enemy
      # Object to Steal tag string.
      STEAL_OBJECT = /<(?:STEAL|steal)\s*([IWAG]):(\d+)\s+(\d+)([%&#65285;])?>/i
    end
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# &#9632; Vocab
#==============================================================================

module Vocab
  # Set text defined in the customization area to the vocab module.
  StealItem    = KGC::Steal::VOCAB_STEAL_ITEM
  StealGold    = KGC::Steal::VOCAB_STEAL_GOLD
  StealNoItem  = KGC::Steal::VOCAB_STEAL_NO_ITEM
  StealFailure = KGC::Steal::VOCAB_STEAL_FAILURE
end

#=================================================

#==============================================================================
# RPG::BaseItem
#==============================================================================

class RPG::BaseItem
  def create_steal_cache
    @__steal_prob_plus = 0

    self.note.each_line { |line|
      case line
      when KGC::Steal::Regexp::BaseItem::STEAL_PROB_PLUS
        @__steal_prob_plus += $1.to_i
      end
    }
  end
  def steal_prob_plus
    create_steal_cache if @__steal_prob_plus == nil
    return @__steal_prob_plus
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# RPG::Skill
#==============================================================================

class RPG::Skill < RPG::UsableItem
  def create_steal_cache
    super
    @__steal = false

    self.note.each_line { |line|
      case line
      when KGC::Steal::Regexp::Skill::STEAL       
        @__steal = true
      end
    }
  end
  def steal?
    create_steal_cache if @__steal == nil
    return @__steal
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# RPG::Enemy
#==============================================================================

class RPG::Enemy
  def create_steal_cache
    @__steal_objects = []

    self.note.each_line { |line|
      case line
      when KGC::Steal::Regexp::Enemy::STEAL_OBJECT
        obj = RPG::Enemy::StealObject.new
        case $1.upcase
        when "I" 
          obj.kind = 1
          obj.item_id = $2.to_i
        when "W" 
          obj.kind = 2
          obj.weapon_id = $2.to_i
        when "A" 
          obj.kind = 3
          obj.armor_id = $2.to_i
        when "G" 
          obj.kind = 4
          obj.gold = $2.to_i
        else
          next
        end       
        if $4 != nil
          obj.success_prob = $3.to_i
        else
          obj.denominator = $3.to_i
        end
        @__steal_objects << obj
      end
    }
  end
  def steal_objects
    create_steal_cache if @__steal_objects == nil
    return @__steal_objects
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# RPG::Enemy::StealObject
#==============================================================================

class RPG::Enemy::StealObject < RPG::Enemy::DropItem
  KIND_ITEM   = 1
  KIND_WEAPON = 2
  KIND_ARMOR  = 3
  KIND_GOLD   = 4
  attr_accessor :gold                   
  attr_accessor :success_prob 
#--------------------------------------------------------------------------
  def initialize
    super
    @gold = 0
    @success_prob = 0
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def equal?(obj)
    return false unless obj.is_a?(RPG::Enemy::StealObject)
    return false if self.gold != obj.gold
    return false if self.success_prob != obj.success_prob

    return true
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def ==(obj)
    return self.equal?(obj)
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# Game_Battler
#==============================================================================

class Game_Battler
  #--------------------------------------------------------------------------
  attr_accessor :steal_objects           
  attr_accessor :stolen_object           
  #--------------------------------------------------------------------------
  alias initialize_Battler_KGC_Steal initialize
  def initialize
    initialize_Battler_KGC_Steal

    @steal_objects = []
    @stolen_object = nil
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def steal_prob_plus
    return 0
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  alias skill_effect_KGC_Steal skill_effect
  def skill_effect(user, skill)
    skill_effect_KGC_Steal(user, skill)

    make_obj_steal_result(user, skill)
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def make_obj_steal_result(user, obj)
    return unless obj.steal?                 
    return if @skipped || @missed || @evaded 

    if self.steal_objects.compact.empty?
      @stolen_object = :no_item
      return
    end

    @stolen_object = nil
    stolen_index = -1
    self.steal_objects.each_with_index { |sobj, i|
      next if sobj == nil
      # Added by TouchFuzzy 3/14/08
      if KGC::Steal::AGILITY_BASED_STEAL
        sobj.success_prob = sobj.success_prob * user.agi / self.agi
      end
      # End Agility Based Steal Update
      if sobj.success_prob > 0
        next if sobj.success_prob + user.steal_prob_plus < rand(100)
      else
        if rand(sobj.denominator) != 0
          next if user.steal_prob_plus < rand(100)
        end
      end
      @stolen_object = sobj
      stolen_index = i
      if $imported["EnemyGuide"]
        self_id = (self.actor? ? self.id : self.enemy_id)
        KGC::Commands.set_enemy_object_stolen(self_id, stolen_index)
      end
      break
    }
    if stolen_index != -1
      @steal_objects[stolen_index] = nil
    end
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# Game_Actor
#==============================================================================

class Game_Actor < Game_Battler
  #--------------------------------------------------------------------------
  def steal_prob_plus
    n = 0
    equips.compact.each { |item| n += item.steal_prob_plus }
    return n
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# Game_Enemy
#==============================================================================

class Game_Enemy < Game_Battler
  #--------------------------------------------------------------------------
  alias initialize_Enemy_KGC_Steal initialize
  def initialize(index, enemy_id)
    initialize_Enemy_KGC_Steal(index, enemy_id)

    @steal_objects = enemy.steal_objects.clone
  end
end

#=================================================

#==============================================================================
# Scene_Battle
#==============================================================================

class Scene_Battle < Scene_Base
  #--------------------------------------------------------------------------
  alias execute_action_skill_KGC_Steal execute_action_skill
  def execute_action_skill
    skill = @active_battler.action.skill
    if skill.steal?
      execute_action_steal
      @status_window.refresh
    else
      execute_action_skill_KGC_Steal
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def execute_action_steal
    skill = @active_battler.action.skill
    text = @active_battler.name + skill.message1
    @message_window.add_instant_text(text)
    unless skill.message2.empty?
      wait(10)
      @message_window.add_instant_text(skill.message2)
    end
    targets = @active_battler.action.make_targets
    display_animation(targets, skill.animation_id)
    @active_battler.mp -= @active_battler.calc_mp_cost(skill)
    $game_temp.common_event_id = skill.common_event_id
    for target in targets
      target.skill_effect(@active_battler, skill)
      display_steal_effects(target, skill)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_steal_effects(target, obj = nil)
    unless target.skipped
      line_number = @message_window.line_number
      wait(5)
      if target.hp_damage != 0 || target.mp_damage != 0
        display_critical(target, obj)
        display_damage(target, obj)
      end
      display_stole_object(target, obj)
      display_state_changes(target, obj)
      if line_number == @message_window.line_number
        display_failure(target, obj) unless target.states_active?
      end
      if line_number != @message_window.line_number
        wait(30)
      end
      @message_window.back_to(line_number)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_stole_object(target, obj = nil)
    if target.missed || target.evaded
      display_steal_failure(target, obj)
      return
    end

    case target.stolen_object
    when nil       
      display_steal_failure(target, obj)
    when :no_item 
      display_steal_no_item(target, obj)
    else
      if target.stolen_object.kind == RPG::Enemy::StealObject::KIND_GOLD
       
        display_steal_gold(target, obj)
      else       
        display_steal_item(target, obj)
      end
      target.stolen_object = nil
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_steal_failure(target, obj)
    # Implemented by RFTD 8/27/08
    if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW
      result_data = sprintf(Vocab::StealFailure)
      @steal_window = Steal_Window.new(result_data)
      @steal_window.visible = true
      wait (160)
      @steal_window.dispose
    else
      @message_window.add_instant_text(Vocab::StealFailure)
      wait(30)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_steal_no_item(target, obj)
    # Implemented by RFTD 8/27/08
    if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW
      result_data = sprintf(Vocab::StealNoItem, target.name)
      @steal_window = Steal_Window.new(result_data)
      @steal_window.visible = true
      wait (160)
      @steal_window.dispose
    else
      text = sprintf(Vocab::StealNoItem, target.name)
      @message_window.add_instant_text(text)
      wait(30)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_steal_item(target, obj)   
    sobj = target.stolen_object
    case sobj.kind
    when RPG::Enemy::StealObject::KIND_ITEM
      item = $data_items[sobj.item_id]
    when RPG::Enemy::StealObject::KIND_WEAPON
      item = $data_weapons[sobj.weapon_id]
    when RPG::Enemy::StealObject::KIND_ARMOR
      item = $data_armors[sobj.armor_id]
    else
      return
    end
    $game_party.gain_item(item, 1)

    # Implemented by RFTD 8/27/08
    if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW
      result_data = sprintf(Vocab::StealItem, target.name, item.name)
      @steal_window = Steal_Window.new(result_data)
      @steal_window.visible = true
      wait (160)
      @steal_window.dispose
    else
      text = sprintf(Vocab::StealItem, target.name, item.name)
      @message_window.add_instant_text(text)
      wait(30)
    end
  end
  #--------------------------------------------------------------------------
  def display_steal_gold(target, obj)
    gold = target.stolen_object.gold
    $game_party.gain_gold(gold)

    # Implemented by RFTD 8/27/08
    if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW
      result_data = sprintf(Vocab::StealGold, target.name, gold, Vocab.gold)
      @steal_window = Steal_Window.new(result_data)
      @steal_window.visible = true
      wait (160)
      @steal_window.dispose
    else
      text = sprintf(Vocab::StealGold, target.name, gold, Vocab.gold)
      @message_window.add_instant_text(text)
      wait(30)
    end
  end
end

#=================================================

if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW
#--------------------------------------------------------------------------
# Steal Message Window
#--------------------------------------------------------------------------
#  Method exclusive for the RPG Tankentai Sideview Battle System
#--------------------------------------------------------------------------
class Steal_Window < Window_Base
  def initialize(result_data)
    super(15, 0, 516, 60)
    self.z = 10001
    contents.font.color = normal_color
    contents.draw_text(0, 0, contents.width, WLH, result_data)
  end
end
end #<-if KGC::Steal::USING_SIDEVIEW

________________________
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
"A jeśli... Boga nie ma, to co z ciebie za szatan?"
Ostatnio zmieniony przez Ayene Pon 26 Lip, 2010 09:57, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
CreeperCrisis Preferowany:
RPG Maker VXAce

Pomógł: 32 razy
Dołączył: 01 Maj 2010
Posty: 395
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 10:57
Amelanduil, bardzo dobre, KGC jest niezawodny. ;-)
 
 
Czeliosss Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 49 razy
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 661
Skąd: Wa-wa
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 11:39
A mi to nie działa na Tanketaiu.
Zrobiłem jak w instrukcji.
Dałem <steal> oraz itemy w poptworach.
________________________
...Amelanduil & FireBlade words will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade acts will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade never gonna die...

Nie pisać, bo nie odpiszę.
 
 
Sabikku 
Nagrody:
UF i UFT2 Winner

Ranga RM:
4 gry

Pomógł: 73 razy
Dołączył: 04 Kwi 2010
Posty: 428
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 12:41
Czeliosss - edytuj tą linijkę, zmień na true.
Kod:
USING_SIDEVIEW = false
 
 
 
chRobal 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 5 razy
Dołączył: 10 Lip 2010
Posty: 150
Skąd: się biorą dzieci ?
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 12:55
A można tak zrobić żeby nie kradł podczas walki tylko na mapkach (mój bohater to złodziej) "cywili i ludzów" okradać?
________________________

 
 
Czeliosss Ranga RM:
1 gra

Pomógł: 49 razy
Dołączył: 02 Lis 2009
Posty: 661
Skąd: Wa-wa
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 14:29
to już na eventach musisz zrobić.
Sabikku, nie widziałem. Ale nadal mi nie działa ... Dajcie demo z Tankentaiem i tym skryptem.
________________________
...Amelanduil & FireBlade words will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade acts will be remembered...
...Amelanduil & FireBlade never gonna die...

Nie pisać, bo nie odpiszę.
 
 
Amelanduil 
Preferowany:
RPG Maker VXAce

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Wrz 2011
Posty: 464
Wysłany: Nie 25 Lip, 2010 18:22
Czelioss, mi też w tankentaiu nie działa, spróbuję to przerobić jakoś

Edit:
W normalnej walce działa, w sideview nie wiem czemu nie działa :/ Może Ayene coś poradzi? xD
________________________
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
"A jeśli... Boga nie ma, to co z ciebie za szatan?"
 
 
 
Ayene 
Ranga RM:
4 gry

Pomogła: 232 razy
Dołączyła: 18 Wrz 2007
Posty: 2424
Wysłany: Pon 26 Lip, 2010 10:13
________________________


 
 
 
MrDawnok 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 22 Maj 2010
Posty: 217
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 15:40
Czy można zrobić tak aby to okradanie było skillem?
________________________http://www.forumgalonum.pun.pl/viewtopic.php?id=5

"Bliski przyjaciel, czy to nie właściwe określenie dla kogoś, kto już przestał być bliski?"
 
 
 
Amelanduil 
Preferowany:
RPG Maker VXAce

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Wrz 2011
Posty: 464
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 16:04
Przecież jest skillem, lol? O.o
Jak napisałem wyżej, w adnotacjach do skilla musisz dodać <steal>.
________________________
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
"A jeśli... Boga nie ma, to co z ciebie za szatan?"
 
 
 
MrDawnok 
Preferowany:
RPG Maker VX

Pomógł: 1 raz
Dołączył: 22 Maj 2010
Posty: 217
Wysłany: Sob 30 Lip, 2011 19:52
Ojojoj nie zauważyłem :)
________________________http://www.forumgalonum.pun.pl/viewtopic.php?id=5

"Bliski przyjaciel, czy to nie właściwe określenie dla kogoś, kto już przestał być bliski?"
 
 
 
Theron 
Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 21 Sie 2011
Posty: 37
Wysłany: Wto 11 Paź, 2011 18:53
Użyte i przydatne :)
w końcu łotrzyk działa tak jak powinien :)
________________________
Pomyśl, o czym myślisz i przemyśl czy warto sobie zajmować tym czas
 
 
 
rafal3386 Pomógł: 2 razy
Dołączył: 29 Sty 2011
Posty: 39
Wysłany: Nie 12 Lut, 2012 16:32
Można to samo zrobić też bez skryptu, np:
1. Rozpocznij walke
2. Zmień pieniądze/przedmiot/broń/pancerz/drużynę
3. Usuń zdarzenie
I już.
 
 
Amelanduil 
Preferowany:
RPG Maker VXAce

Pomógł: 3 razy
Dołączył: 28 Wrz 2011
Posty: 464
Wysłany: Nie 12 Lut, 2012 17:22
rafal3386 napisał/a:
Można to samo zrobić też bez skryptu
nie, nie można.
Nie masz w conditional branch "skill x used", co logiczne uniemożliwia użycie w walce... po prostu nie da się tego zrobić bez skryptu, krótko mówiąc.

Nie pisz wielkimi literami na forum. Nhadala
________________________
(╯°□°)╯︵ ┻━┻
"A jeśli... Boga nie ma, to co z ciebie za szatan?"
Ostatnio zmieniony przez Nhadala Pon 13 Lut, 2012 09:38, w całości zmieniany 1 raz  
 
 
 
MrQubo Preferowany:
RPG Maker VX

Dołączył: 08 Wrz 2012
Posty: 10
Skąd: Tłuszcz
Wysłany: Sob 03 Lis, 2012 16:53
Amelanduil napisał/a:
Czelioss, mi też w tankentaiu nie działa, spróbuję to przerobić jakoś

Edit:
W normalnej walce działa, w sideview nie wiem czemu nie działa :/ Może Ayene coś poradzi? xD


Masz linijkę 86:
USING_SIDEVIEW = false
Musisz zmienić na true.
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group | Template Klam by Ayene